Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
ustavni-pravo:pfuk:ustavko:zkouska:otazka-22 [2012/01/03 15:57]
davidc opraveni čl. zvláštního senátu, více na errate
ustavni-pravo:pfuk:ustavko:zkouska:otazka-22 [2012/01/22 19:59] (aktuální)
Řádek 165: Řádek 165:
   - účast vlády při sjednání mezinárodních smluv   - účast vlády při sjednání mezinárodních smluv
     * čl. 63 odst. 1 písm. b)- pravomoc sjednávat a ratifikovat mezinárodní smlouvy svěřuje Ústava prezidentovi (ale vyžaduje se spolupodpis předsedy vlády)     * čl. 63 odst. 1 písm. b)- pravomoc sjednávat a ratifikovat mezinárodní smlouvy svěřuje Ústava prezidentovi (ale vyžaduje se spolupodpis předsedy vlády)
-    * sjednání smluv může přenést prezident na vládu či s jejím souhlasem na jednotlivého člena → podle zákona ​č.144/1993 prezident republiky přenesl:+    * sjednání smluv může přenést prezident na vládu či s jejím souhlasem na jednotlivého člena → podle rozhodnutí prezidenta republiky ​č. 144/1993 prezident republiky přenesl:
                                                   * na vládu sjednávání a schvalování mez. smluv dvoustranných a mnohostranných,​ které nevyžadují souhlas Parlamentu                                                   * na vládu sjednávání a schvalování mez. smluv dvoustranných a mnohostranných,​ které nevyžadují souhlas Parlamentu
                                                   * na člena vlády sjednávání a schvalování dvoustranných a mnohostranných smluv, které svým významem nepřesahují rámec působnosti ústředních orgánů státní správy                                                   * na člena vlády sjednávání a schvalování dvoustranných a mnohostranných smluv, které svým významem nepřesahují rámec působnosti ústředních orgánů státní správy
Řádek 264: Řádek 264:
   - 10. přednáška ÚP, 1.ročník, letní semestr   - 10. přednáška ÚP, 1.ročník, letní semestr
 - Ústava 1918, 1920, 1948, 1960 a ústavní zákon 1968 - Ústava 1918, 1920, 1948, 1960 a ústavní zákon 1968
 +{{template>​ustavni-pravo:​pfuk:​ustavko:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code