Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
ustavni-pravo:pfuk:ustavko:zkouska:otazka-21 [2017/12/29 23:10]
Štěpánka Smolíková [Pravomoci prezidenta republiky vůči vládě a jiným orgánům výkonné moci]
ustavni-pravo:pfuk:ustavko:zkouska:otazka-21 [2017/12/29 23:12] (aktuální)
Štěpánka Smolíková [Pravomoci prezidenta republiky vůči vládě a jiným orgánům výkonné moci]
Řádek 123: Řádek 123:
   * prezident nestojí v čele vlády, ČR je stát s parlamentní formou vlády   * prezident nestojí v čele vlády, ČR je stát s parlamentní formou vlády
  
-  - **__jmenuje a odvolává předsedu vlády a na jeho návrh další členy vlády__** ​     * prezident může jmenovat po podání demise předsedy vlády kohokoli novým předsedou vlády (měl by ale důvodně předpokládat,​ že daná osoba má možnost sestavit vládu, která získá důvěru PS) +  - **__jmenuje a odvolává předsedu vlády a na jeho návrh další členy vlády__** * prezident může jmenovat po podání demise předsedy vlády kohokoli novým předsedou vlády (měl by ale důvodně předpokládat,​ že daná osoba má možnost sestavit vládu, která získá důvěru PS) 
-        * po volbách - stará vláda podává obligatorně demisi až po ustavující schůzi nové PS +      * po volbách - stará vláda podává obligatorně demisi až po ustavující schůzi nové PS 
-        * po podání demise má prezident právo 2x vybrat předsedu vlády podle své volby; potřetí pak je vázán návrhem předsedy PS (ten je v této funkci nezastupitelný) +      * po podání demise má prezident právo 2x vybrat předsedu vlády podle své volby; potřetí pak je vázán návrhem předsedy PS (ten je v této funkci nezastupitelný) 
-      * jmenuje členy vlády a pověřuje je řízením ministerstev nebo jiných úřadů JEN na návrh předsedy vlády + 
-  - **__přijímá složení slibu členů vlády do rukou prezidenta republiky__** ​     * teprve poté, co předseda vlády složil slib spolu s celou vládou, kterou vytvořil, končí úřední pověření vlády staré +  ​* jmenuje členy vlády a pověřuje je řízením ministerstev nebo jiných úřadů JEN na návrh předsedy vlády 
-  - **__pověřuje vládu, jejíž demisi přijal nebo kterou odvolal, vykonáváním její funkce prozatímně až do jmenování nové vlády__** ​     * toto oprávnění se vztahuje k vládě jako k celku, nelze takhle pověřit jednotlivé ministry+ 
 +  - **__přijímá složení slibu členů vlády do rukou prezidenta republiky__** * teprve poté, co předseda vlády složil slib spolu s celou vládou, kterou vytvořil, končí úřední pověření vlády staré 
 +  - **__pověřuje vládu, jejíž demisi přijal nebo kterou odvolal, vykonáváním její funkce prozatímně až do jmenování nové vlády__** * toto oprávnění se vztahuje k vládě jako k celku, nelze takhle pověřit jednotlivé ministry
       * prozatímní vykonávání funkce této vlády končí jmenováním vlády nové (i když by později nezískala důvěru v PS)       * prozatímní vykonávání funkce této vlády končí jmenováním vlády nové (i když by později nezískala důvěru v PS)
-  - **__přijímá demisi předsedy a dalších členů vlády__** ​     * členové vlády podávají demisi do rukou prezidenta republiky prostřednictvím předsedy vlády/ prezident odvolává členy vlády jen na návrh předsedy vlády+  - **__přijímá demisi předsedy a dalších členů vlády__** * členové vlády podávají demisi do rukou prezidenta republiky prostřednictvím předsedy vlády/ prezident odvolává členy vlády jen na návrh předsedy vlády
       * předseda vlády podává demisi do rukou prezidenta       * předseda vlády podává demisi do rukou prezidenta
       * demise předsedy vlády = demise celé vlády       * demise předsedy vlády = demise celé vlády
Řádek 138: Řádek 140:
       * může si jednotlivé členy či celou vládu pozvat do svého sídla (toto pozvání by nebylo schůzí vlády), aby mu podali zprávu – to musí být ale informativního charakteru!,​ vláda je odpovědná pouze PS, ne prezidentovi       * může si jednotlivé členy či celou vládu pozvat do svého sídla (toto pozvání by nebylo schůzí vlády), aby mu podali zprávu – to musí být ale informativního charakteru!,​ vláda je odpovědná pouze PS, ne prezidentovi
       * prezident má právo účastnit se schůzí Bezpečnostní rady státu, vyžadovat od ní a jejích členů zprávy a projednávat otázky, které patří do jejich působnosti       * prezident má právo účastnit se schůzí Bezpečnostní rady státu, vyžadovat od ní a jejích členů zprávy a projednávat otázky, které patří do jejich působnosti
-  - **__vrchní velitel ozbrojených sil__** +  - **__vrchní velitel ozbrojených sil__ ** 
- - čl. 63 odst. 1 c) Ú - KONTRASIGNACE +- čl. 63 odst. 1 c) Ú - KONTRASIGNACE 
-      * **jmenování a povyšování generálů** ​ - čl. 63 odst. 1 g) Ú + 
-        * jmenovat = z hodnosti nižší než je generál do hodnosti generála x povyšovat = z nižší generálské hodnosti do vyšší generálské hodnosti +  ​* **jmenování a povyšování generálů** ​ - čl. 63 odst. 1 g) Ú 
-      * **je nejvyšším služebním orgánem v ozbrojených silách ČR**  a svým rozkazem může stanovit rozsah kompetencí dalších orgánů ozbrojených sil (č. 219/1999 Sb.) +      * jmenovat = z hodnosti nižší než je generál do hodnosti generála x povyšovat = z nižší generálské hodnosti do vyšší generálské hodnosti 
-      * ozbrojené síly, jejichž je vrchním velitelem, se dělí na: __Armádu, Vojenskou kancelář prezidenta republiky a Hradní stráž__ +  * **je nejvyšším služebním orgánem v ozbrojených silách ČR**  a svým rozkazem může stanovit rozsah kompetencí dalších orgánů ozbrojených sil (č. 219/1999 Sb.) 
-      * úkoly související s výkonem této pravomoci zajišťuje __Vojenská kancelář prezidenta republiky__ +  * ozbrojené síly, jejichž je vrchním velitelem, se dělí na: __Armádu, Vojenskou kancelář prezidenta republiky a Hradní stráž__ 
-        * náčelníka Vojenské kanceláře prezidenta republiky jmenuje a odvolává prezident – KONTRASIGNACE +  * úkoly související s výkonem této pravomoci zajišťuje __Vojenská kancelář prezidenta republiky__ 
-      * **schvaluje základní vojenské řády/ propůjčuje čestné nebo historické názvy vojenským útvarům/ propůjčuje bojové zástavy** +      * náčelníka Vojenské kanceláře prezidenta republiky jmenuje a odvolává prezident – KONTRASIGNACE 
-      * **jmenuje náčelníka Generálního štábu Armády ČR**  – na návrh vlády a po projednání příslušného výboru PS; náčelník je ale podřízen ministru obrany +  * **schvaluje základní vojenské řády/ propůjčuje čestné nebo historické názvy vojenským útvarům/ propůjčuje bojové zástavy** 
-      * podle zákona č. 585/2004 Sb., branný zákon dále:+  * **jmenuje náčelníka Generálního štábu Armády ČR**  – na návrh vlády a po projednání příslušného výboru PS; náčelník je ale podřízen ministru obrany 
 +  * podle zákona č. 585/2004 Sb., branný zákon dále:
  
 <​blockquote>​ <align center>​**§ 23 \\ Mobilizace a demobilizace ozbrojených sil**</​align>​ <​blockquote>​ <align center>​**§ 23 \\ Mobilizace a demobilizace ozbrojených sil**</​align>​
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code