Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
ustavni-pravo:pfuk:ustavko:zkouska:otazka-20 [2013/06/24 00:48]
Kuba Horký Upřesnění nové "imunity" prezidenta
ustavni-pravo:pfuk:ustavko:zkouska:otazka-20 [2015/05/01 12:02] (aktuální)
82.202.120.249 [b.Postavení, charakteristika]
Řádek 87: Řádek 87:
       * Velezrada – jednání prezidenta republiky směřující proti svrchovanosti a celistvosti republiky, jakož i demokratickému právnímu řádu (zák. o ÚS); ústavní delikt, nikoli TČ (proto nelze nikoho stíhat za spolupachatelství)       * Velezrada – jednání prezidenta republiky směřující proti svrchovanosti a celistvosti republiky, jakož i demokratickému právnímu řádu (zák. o ÚS); ústavní delikt, nikoli TČ (proto nelze nikoho stíhat za spolupachatelství)
       * Hrubé porušení Ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku - ústavní delikt       * Hrubé porušení Ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku - ústavní delikt
-      * Soudí ÚS, žaloba Senátu ​(předkládá 1/3 senátorů, jednání neveřejné,​ hlasování veřejné podle jmen), lze ji odvolat do doby, než se ÚS odebere k závěrečné poradě, prezident ​má právo si zvolit jednoho či více obhájců, rozsudek Nálezem ÚS+      * Soudí ÚS, rozsudek Nálezem ÚS, pro jednání se použije subsidiárně trestní řád 
 +      * Žaloba Senátu ​předkládá 1/3 senátorů, jednání neveřejné,​ hlasování veřejné podle jmen, pro musí být min. **3/5 přítomných senátorů**,​ do 3 měsíců musí dát souhlas PS (**3/5 všech poslanců**), jinak je žaloba neplatná  
 +      * Žalobu ​lze odvolat do doby, než se ÚS odebere k závěrečné poradě 
 +      * Prezident ​má právo si zvolit jednoho či více obhájců
       * Sankce – ztráta funkce a volitelnosti       * Sankce – ztráta funkce a volitelnosti
       * Nelze se odvolat, možná je obnova řízení (bývalý prezident už ale nemůže získat zpět ztracený úřad)       * Nelze se odvolat, možná je obnova řízení (bývalý prezident už ale nemůže získat zpět ztracený úřad)
 +      * Byla-li žaloba podána, řízení pokračuje, i když uplyne volební období nebo prezident podá abdikaci
 +         * Původně tam nebylo, že by řízení pokračovalo,​ uplyne-li volební období → proto zatím jediná žaloba na velezradu (2013, prezident Klaus) skončila bez meritorního rozhodnutí
   * Prezident __nemá zástupce__,​ Ústava nezná osvobození z úřadu   * Prezident __nemá zástupce__,​ Ústava nezná osvobození z úřadu
-      * Výjimkou je čl. 66 Ú → Uvolní-li se úřad prezidenta a nový ještě není zvolen či nesložil slib, či nemůže-li prezident ze závažných důvodů svůj úřad vykonávat, a shodne-li se na tom PS i S, přecházejí některé pravomoci na předsedu vlády, některé na předsedu PS (při rozpuštění PS na předsedu S)+      * Výjimkou je čl. 66 Ú → Uvolní-li se úřad prezidenta a nový ještě není zvolen či nesložil slib, či nemůže-li prezident ze závažných důvodů svůj úřad vykonávat, a shodne-li se na tom PS i S, přecházejí některé pravomoci na předsedu vlády ​(kontrasignované pravomoci), některé na předsedu PS (nekontrasignované pravomoci + vyhlášení voleb do Senátu; ​při rozpuštění PS na předsedu S), 1 pravomoc (vyhlášení voleb do PS) na předsedu Senátu
           * Není vyčerpán výčet pravomocí prezidenta, některé totiž nepřechází           * Není vyčerpán výčet pravomocí prezidenta, některé totiž nepřechází
           * Žádný ze zastupujících úst. činitelů nepotřebuje k výkonu těchto fcí dalšího aktu (tř. slibu), ujímá se jich usnesením komor/​nastalou skutečností (úmrtí či abdikace), nestávají se výkonem těchto fcí součástí exekutivy, ani hlavou státu!           * Žádný ze zastupujících úst. činitelů nepotřebuje k výkonu těchto fcí dalšího aktu (tř. slibu), ujímá se jich usnesením komor/​nastalou skutečností (úmrtí či abdikace), nestávají se výkonem těchto fcí součástí exekutivy, ani hlavou státu!
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code