Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
ustavni-pravo:pfuk:ustavko:zkouska:otazka-1 [2015/01/12 02:07]
212.24.156.242
ustavni-pravo:pfuk:ustavko:zkouska:otazka-1 [2017/01/28 10:48] (aktuální)
109.80.25.22 [Druhy ústav]
Řádek 35: Řádek 35:
  
   * **Podle formy**   * **Podle formy**
-    ​* psaná - kontinentální Evropa a USA +      ​* psaná - kontinentální Evropa a USA 
-    * nepsaná - vytvořena jinými normami práva, jako jsou zvyklosti, soudní precedenty apod.; např. Velká Británie+      * nepsaná - vytvořena jinými normami práva, jako jsou zvyklosti, soudní precedenty apod.; např. Velká Británie
   * **Podle způsobu přijetí**   * **Podle způsobu přijetí**
-    ​* oktrojovaná - vydaná pouze z rozhodnutí panovníka (Pillersdorfova,​ Stadionova) +      ​* oktrojovaná - vydaná pouze z rozhodnutí panovníka (Pillersdorfova,​ Stadionova) 
-    * revoluční - např. Prozatimní ústava 1918 +      * revoluční - např. Prozatimní ústava 1918 
-    * dohodnutá - je výsledkem dohody převážné části společnosti,​ je stabilní+      * dohodnutá - je výsledkem dohody převážné části společnosti,​ je stabilní
   * **Podle jejího dodržování**   * **Podle jejího dodržování**
-    ​* reálná - je skutečně dodržována,​ jde o základní znak právního státu +      ​* reálná - je skutečně dodržována,​ jde o základní znak právního státu 
-    * fiktivní - je pouze formální, nedodržována,​ např. Ústava 9. května ​+      * fiktivní - je pouze formální, nedodržována,​ např. Ústava 9. května
   * **Podle způsobu změny**   * **Podle způsobu změny**
-    ​* flexibilní - ústavu lze změnit běžným zákonem +      ​* flexibilní - ústavu lze změnit běžným zákonem 
-    * rigidní - změna ústavy je obtížnější než u ostatních právních norem, např. je možno ji vázat na referendum, na vyšší počet potřebných hlasů ke schválení nebo na pravidlo, že ústava smí být změněna jen jednou za pevně daný počet let apod. +      * rigidní - změna ústavy je obtížnější než u ostatních právních norem, např. je možno ji vázat na referendum, na vyšší počet potřebných hlasů ke schválení nebo na pravidlo, že ústava smí být změněna jen jednou za pevně daný počet let apod.
   * **Podle charakteru státu**   * **Podle charakteru státu**
-    ​* demokratické - založené na pluralitě politických stran, které se mohou střídat u moci  +      ​* demokratické - založené na pluralitě politických stran, které se mohou střídat u moci 
-    * autokratické - př. ústavy fašistické,​ vyskytující se mezi světovými válkami, vyznačovaly se stručností svých ustanovení,​ jejich jádrem byly zmocňovací zákony, přenášející zákonodárnou moc na exekutivu+      * autokratické - př. ústavy fašistické,​ vyskytující se mezi světovými válkami, vyznačovaly se stručností svých ustanovení,​ jejich jádrem byly zmocňovací zákony, přenášející zákonodárnou moc na exekutivu 
 + 
 ==== Místo ústavního práva ČR v systému právních odvětví ==== ==== Místo ústavního práva ČR v systému právních odvětví ====
   * ústavní právo nelze zařadit jen jako součást práva veřejného,​ protože obsahuje i normy práva soukromého,​ zejména Listina je i základem vztahů soukromoprávních (př. čl. 11 - ochrana a limity práva vlastnického a záruky dědění)   * ústavní právo nelze zařadit jen jako součást práva veřejného,​ protože obsahuje i normy práva soukromého,​ zejména Listina je i základem vztahů soukromoprávních (př. čl. 11 - ochrana a limity práva vlastnického a záruky dědění)
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code