Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
ustavni-pravo:pfuk:ustavko:zkouska:otazka-18 [2015/05/01 11:46]
82.202.120.249 [Soudci]
ustavni-pravo:pfuk:ustavko:zkouska:otazka-18 [2017/01/10 21:36] (aktuální)
94.230.150.7 [Členové Parlamentu ČR]
Řádek 87: Řádek 87:
  
   * **Vznik fce (čl. 19 odst. 3)**   * **Vznik fce (čl. 19 odst. 3)**
-    ​* mandát poslance nebo senátora **vzniká zvolením** občany ČR → **přímá volba** (vydáno osvědčení o zvolení Státní volební komisí) +      ​* mandát poslance nebo senátora **vzniká zvolením** ​ občany ČR → **přímá volba** ​ (vydáno osvědčení o zvolení Státní volební komisí) 
-    * (za okamžik zvolení se považuje den voleb) +      * (za okamžik zvolení se považuje den voleb) 
-    * poslanec/​senátor ještě před první schůzí Senátu (které se účastní)/​ustavující schůzí PS obdrží průkaz opatřený fotografií,​ razítkem komory a podpisem předsedy komory, na této schůzi pak skládá slib (nesložení slibu → zánik mandátu), na této schůzi se i ověřuje mandát v nově zvoleném mandátovém a imunitním výboru +      * poslanec/​senátor ještě před první schůzí Senátu (které se účastní)/​ustavující schůzí PS obdrží průkaz opatřený fotografií,​ razítkem komory a podpisem předsedy komory, na této schůzi pak skládá slib (nesložení slibu → zánik mandátu), na této schůzi se i ověřuje mandát v nově zvoleném mandátovém a imunitním výboru 
-     + 
-  * **Volby (čl. 58)**  +  * **Volby (čl. 17 - 20)** 
-  * __aktivní volební právo__ - +18 let, občanství (překážky:​ omezení osobní svobody kvůli výkonu trestu odnětí svobody, kvůli ochraně obecného zdraví, ztráta způsobilosti k právním úkonům) +  * __aktivní volební právo__ ​ - +18 let, občanství (překážky:​ omezení osobní svobody kvůli výkonu trestu odnětí svobody, kvůli ochraně obecného zdraví, ztráta způsobilosti k právním úkonům) 
-  * __pasivní volební právo__ - +21 let do PS/ +40 let do Senátu, občanství (překážky: ​ ztráta způsobilosti k právním úkonů)+  * __pasivní volební právo__ ​ - +21 let do PS/ +40 let do Senátu, občanství (překážky:​ ztráta způsobilosti k právním úkonů)
   * volby se konají ve lhůtě 30 dnů před uplynutím volebního období nebo do 60 dnů po rozpuštění PS (čl. 17)   * volby se konají ve lhůtě 30 dnů před uplynutím volebního období nebo do 60 dnů po rozpuštění PS (čl. 17)
   * vyhlášení voleb a stanovení data, území, sepsány seznamy voličů, kandidátské listiny → samotné hlasování (preferenční hlasy)→ přepočet – proporcionální (PS)/​majoritní (Senát) systém   * vyhlášení voleb a stanovení data, území, sepsány seznamy voličů, kandidátské listiny → samotné hlasování (preferenční hlasy)→ přepočet – proporcionální (PS)/​majoritní (Senát) systém
  
-  * **Zánik fce**  +  * **Zánik fce** 
-    - smrtí +      - smrtí 
-    - odepřením slibu nebo složením s výhradou +      - odepřením slibu nebo složením s výhradou 
-    - uplynutím volebního období, popř. zkrácením volebního období +      - uplynutím volebního období, popř. zkrácením volebního období 
-    - vzdáním se mandátu - prohlášením osobně na schůzi své komory, za závažných okolností prostřednictvím notářského zápisu do rukou předsedy komory (nesmí být starší než 1 měsíc) +      - vzdáním se mandátu - prohlášením osobně na schůzi své komory, za závažných okolností prostřednictvím notářského zápisu do rukou předsedy komory (nesmí být starší než 1 měsíc) 
-    - ztrátou volitelnosti - pozbytím st. občanství,​ zbavením způsobilosti k pr. úkonům +      - ztrátou volitelnosti - pozbytím st. občanství,​ zbavením způsobilosti k pr. úkonům 
-    - rozpuštěním PS +      - rozpuštěním PS 
-    - vznikem neslučitelnosti (čl. 21 - člen obou komor + čl. 22 – prezident, soudce + zákon č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů - rozhodovací funkce vykonávané v pracovněprávním vztahu nebo ve služebním poměru k ministerstvu nebo jinému správnímu úřadu, ke státnímu zastupitelství nebo soudu, k NKÚ, Kanceláři prezidenta republiky, kancelářím komor Parlamentu, Úřadu vlády ​ ČR, státním fondům, Pozemkovému fondu, Kanceláři Veřejného ochránce práv a funkce v bezpečnostních sborech a ozbrojených silách + „zrcadlové zákony”) +      - vznikem neslučitelnosti (čl. 21 - člen obou komor + čl. 22 – prezident, soudce + zákon č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů - rozhodovací funkce vykonávané v pracovněprávním vztahu nebo ve služebním poměru k ministerstvu nebo jinému správnímu úřadu, ke státnímu zastupitelství nebo soudu, k NKÚ, Kanceláři prezidenta republiky, kancelářím komor Parlamentu, Úřadu vlády ČR, státním fondům, Pozemkovému fondu, Kanceláři Veřejného ochránce práv a funkce v bezpečnostních sborech a ozbrojených silách + „zrcadlové zákony”) 
-    * zanikne-li mandát poslance v průběhu volebního období → nastoupí náhradník z téže kandidátní listiny ve volebním kraji, v pořadí dle výsledků voleb (osvědčení mu vydá předseda PS), stane-li se tak s mandátem senátora, prezident vyhlásí doplňovací volby  v příslušném volebním obvodu (ty se nekonají v posledním roce před uplynutím volebního období senátora) ⇒ mandát poslance/​senátora,​ který nastupuje za jiného, končí okamžikem, kterým by končil mandát toho, za nějž nastupuje+      * zanikne-li mandát poslance v průběhu volebního období → nastoupí náhradník z téže kandidátní listiny ve volebním kraji, v pořadí dle výsledků voleb (osvědčení mu vydá předseda PS), stane-li se tak s mandátem senátora, prezident vyhlásí doplňovací volby v příslušném volebním obvodu (ty se nekonají v posledním roce před uplynutím volebního období senátora) ⇒ mandát poslance/​senátora,​ který nastupuje za jiného, končí okamžikem, kterým by končil mandát toho, za nějž nastupuje 
  
 ==== Soudci ==== ==== Soudci ====
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code