Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
ustavni-pravo:pfuk:ustavko:zkouska:otazka-17 [2014/02/04 09:46]
JUDr. PUDr. oprava
ustavni-pravo:pfuk:ustavko:zkouska:otazka-17 [2015/01/31 19:40] (aktuální)
88.100.114.45 [Aktuální návrhy]
Řádek 152: Řádek 152:
     * **Bankovní rada ČNB** - sedmičlenná - guvernér, 2 viceguvernéři a další 4 členové, jmenuje je a odvolává prezident republiky na 6 let (bez kontrasignace)     * **Bankovní rada ČNB** - sedmičlenná - guvernér, 2 viceguvernéři a další 4 členové, jmenuje je a odvolává prezident republiky na 6 let (bez kontrasignace)
        
-===== Aktuální návrhy ===== 
-  * **v současné době je v PS ve druhém čtení - obecné rozpravě, poslanecký návrh novely Ústavy (sněmovní tisk 469/0), který navrhuje změnit:** 
-      * nahradit čl. 27 odst. 4 věta druhá (Odepře-li komora souhlas, je trestní stíhání __navždy__ vyloučeno.)větou:​ "​Odepře-li komora souhlas, je trestní stíhání __po dobu trvání mandátu vyloučeno__."​ 
-      * nahradit čl. 87 odst. 1 věta druhá (Soudce ÚS nelze trestně stíhat bez souhlasu Senátu. Odepře-li Senát souhlas, je trestní stíhání __navždy__ vyloučeno.) větou: "​Odepře-li Senát souhlas, je trestní stíhání __po dobu trvání funkce soudce ÚS__ vyloučeno." ​   
  
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code