Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
ustavni-pravo:pfuk:ustavko:zkouska:otazka-16 [2015/10/22 18:18]
82.202.120.249 [Prameny]
ustavni-pravo:pfuk:ustavko:zkouska:otazka-16 [2016/12/15 19:53] (aktuální)
78.128.172.235 nový zákon o Sbírce
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== 16. Publikace zákonů a jiných pramenů práva v ČR ====== ====== 16. Publikace zákonů a jiných pramenů práva v ČR ======
  
-  * **Pramen práva** - pojem, jenž označuje vnější formu, kterou jsou sdělovány právní normy+  * **Pramen práva** ​ - pojem, jenž označuje vnější formu, kterou jsou sdělovány právní normy
   * Pojetí pramenů práva   * Pojetí pramenů práva
-    ​* **formální – pramen práva je nositel a zprostředkovatel právní normy** (pro naší otázku relevantní) +      ​* **formální – pramen práva je nositel a zprostředkovatel právní normy** ​ (pro naší otázku relevantní) 
-    * materiální – pramenem práva je to, co je zdrojem práva a ovlivňuje jej: společenské poměry – kulturní vyspělost společnosti +      * materiální – pramenem práva je to, co je zdrojem práva a ovlivňuje jej: společenské poměry – kulturní vyspělost společnosti 
-    * gnoseologické – pramen práva je vše, co svědčí o právu – právní literatura, rozsudky, smlouvy, atd.+      * gnoseologické – pramen práva je vše, co svědčí o právu – právní literatura, rozsudky, smlouvy, atd.
  
 ===== Právní úprava ===== ===== Právní úprava =====
  
   * **Ústava České republiky**   * **Ústava České republiky**
-    ​* Čl. 52 Ú +      ​* Čl. 52 Ú 
-      * (1) K platnosti zákona je třeba, aby byl vyhlášen. +        * (1) K platnosti zákona je třeba, aby byl vyhlášen. 
-      * (2) Způsob vyhlášení zákona a mezinárodní smlouvy stanoví zákon. (ustanovené též v JŘ PS)+        * (2) Způsob vyhlášení zákona a mezinárodní smlouvy stanoví zákon. (ustanovené též v JŘ PS)
   * **Zákon č. 309/1999 Sb., o sbírce zákonů a sbírce mezinárodních smluv**   * **Zákon č. 309/1999 Sb., o sbírce zákonů a sbírce mezinárodních smluv**
-    ​* Účinnost k 1.1.2000 +      ​* Účinnost k 1. 1. 2000 
-    * Oproti původní právní úpravě z roku 1992 (Zákon ČNR o Sb. zákonů ČR) - rozšíření okruhu aktů vyhlašovaných v oficiální publikační sbírce / rozdělení sbírky na 2 samostatné sbírky - //​vnitrostátní právní akty// a //​mezinárodní smlouvy + rozhodnutí orgánů mezinárodních organizací//​ / nová právní regulace pravidel (označování,​ citace, lhůta pro vyhlášení apod.) ​-> právní předpisy, nálezy ÚS a mezinárodní smlouvy vyhlášené dle původní právní úpravy nemusí být znovu vyhlašovány,​ ponechávají si dále své formální označení +      * Oproti původní právní úpravě z roku 1992 (Zákon ČNR o Sb. zákonů ČR) - rozšíření okruhu aktů vyhlašovaných v oficiální publikační sbírce / rozdělení sbírky na 2 samostatné sbírky - //​vnitrostátní právní akty// ​ a //​mezinárodní smlouvy + rozhodnutí orgánů mezinárodních organizací// ​ / nová právní regulace pravidel (označování,​ citace, lhůta pro vyhlášení apod.) ​→ právní předpisy, nálezy ÚS a mezinárodní smlouvy vyhlášené dle původní právní úpravy nemusí být znovu vyhlašovány,​ ponechávají si dále své formální označení 
-    * Části zákona - Sbírka zákonů, Sbírka mezinárodních smluv, Vydávání Sbírky zákonů a Vydávání Sbírky mezinárodních smluv, Společná, přechodná a závěrečná ustanovení+      * Části zákona - Sbírka zákonů, Sbírka mezinárodních smluv, Vydávání Sbírky zákonů a Vydávání Sbírky mezinárodních smluv, Společná, přechodná a závěrečná ustanovení 
 +  * //**Zákon č. 222/2016 Sb., o sbírce zákonů a mezinárodních smluv**// ​      
 +      * Účinnost k 1. 1. 2020 
 +      * Sjednocuje obě sbírky a zavádí oficiální elektronickou verzi
   * **Zákon č. 90/1995 Sb., o JŘ PS**   * **Zákon č. 90/1995 Sb., o JŘ PS**
-    ​* Upravuje vyhlašovací formuli ​-> uvozovací věta: //"​Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:"//​ +      ​* Upravuje vyhlašovací formuli ​→ uvozovací věta: //"​Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:"//​ 
-    * Užívá se pro všechny zákony, vč. těch, které byly zamítnuty/​vráceny Senátem a poté znovu schváleny PS+      * Užívá se pro všechny zákony, vč. těch, které byly zamítnuty/​vráceny Senátem a poté znovu schváleny PS
   * **Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích**   * **Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích**
-    ​* upraven způsob vyhlašování obecně závazných vyhlášek a nařízení+      ​* upraven způsob vyhlašování obecně závazných vyhlášek a nařízení
  
 ===== Východiska ===== ===== Východiska =====
  
-  * ČR je právní stát -> jedním z požadavků je uplatnění **principu poznatelnosti práva a principu právní jistoty** +  * ČR je právní stát → jedním z požadavků je uplatnění **principu poznatelnosti práva a principu právní jistoty** 
-  * Adresáti právní normy mají znát svá práva a povinnosti stanovené právním řádem ​-> mají mít možnost se seznámit s formálními prameny práva +  * Adresáti právní normy mají znát svá práva a povinnosti stanovené právním řádem ​→ mají mít možnost se seznámit s formálními prameny práva 
-    * Ústava se ve čl. 52 Ú (a JŘ PS) vyjadřuje neúplně, když hovoří pouze o zákonech a mezinárodních smlouvách ​-> příliš úzké vymezení, v právním státě nutno publikovat i další právní předpisy+      * Ústava se ve čl. 52 Ú (a JŘ PS) vyjadřuje neúplně, když hovoří pouze o zákonech a mezinárodních smlouvách ​→ příliš úzké vymezení, v právním státě nutno publikovat i další právní předpisy
   * Obecná závaznost právních norem - podmíněna veřejným vyhlášením právního předpisu, který je jejím komunikátorem (tím se rozumí jeho uveřejnění/​publikace)   * Obecná závaznost právních norem - podmíněna veřejným vyhlášením právního předpisu, který je jejím komunikátorem (tím se rozumí jeho uveřejnění/​publikace)
   * Bez vyhlášení právního předpisu nemůže nastat jeho platnost ani účinnost   * Bez vyhlášení právního předpisu nemůže nastat jeho platnost ani účinnost
-  * **Publikace materiální** - uvedení právního předpisu v obecnou známost (tedy veřejným předčítáním,​ vybubnováním,​ denním tiskem apod.) +  * **Publikace materiální** ​ - uvedení právního předpisu v obecnou známost (tedy veřejným předčítáním,​ vybubnováním,​ denním tiskem apod.) 
-  * **Publikace formální** - provedení formálního aktu publikace, který sice nezaručí, že se rozšíří faktická znalost právního předpisu, ale je způsobilý zaručit možnost, že se od něj může skutečná znalost odvozovat (vydání a rozeslání oficiální psané publikační sbírky nebo vyhlášení právního předpisu zákonem stanoveným způsobem - na úřední desce, apod.) +  * **Publikace formální** ​ - provedení formálního aktu publikace, který sice nezaručí, že se rozšíří faktická znalost právního předpisu, ale je způsobilý zaručit možnost, že se od něj může skutečná znalost odvozovat (vydání a rozeslání oficiální psané publikační sbírky nebo vyhlášení právního předpisu zákonem stanoveným způsobem - na úřední desce, apod.) 
-    * Užití fikce "​neznalost zákona neomlouvá"​ //​(ignorantia legis non excusat)//+      * Užití fikce "​neznalost zákona neomlouvá"​ //​(ignorantia legis non excusat)//
  
 ===== Sbírka zákonů ===== ===== Sbírka zákonů =====
Řádek 38: Řádek 41:
   * Ve Sbírce zákonů se vyhlašují jednak právní předpisy, jednak další akty státních orgánů   * Ve Sbírce zákonů se vyhlašují jednak právní předpisy, jednak další akty státních orgánů
   * Uveřejněním plného znění v českém jazyce se vyhlašují tyto __právní předpisy__   * Uveřejněním plného znění v českém jazyce se vyhlašují tyto __právní předpisy__
-    ​- //ústavní zákony// +      ​- //ústavní zákony// 
-    - //​zákony//​ +      - //​zákony//​ 
-    - //zákonná opatření Senátu// +      - //zákonná opatření Senátu// 
-    - //​nařízení vlády// +      - //​nařízení vlády// 
-    - //​vyhlášky//​ = právní předpisy vydávané ministerstvy a ostatními ústředními správními úřady; právní předpisy jiných správních úřadů a právnických osob, pokud na základě zvláštního zákona vydávají právní předpisy s celostátní působností+      - //​vyhlášky// ​ = právní předpisy vydávané ministerstvy a ostatními ústředními správními úřady; právní předpisy jiných správních úřadů a právnických osob, pokud na základě zvláštního zákona vydávají právní předpisy s celostátní působností
   * Od 1.1.2006 mají být ve Sb. vyhlašovány též právní předpisy jiných správních úřadů a právnických osob, pokud na základě zvláštního zákona vydávají právní předpisy s celostátní působností,​ i ty se pak označují jako vyhláška (např. vyhláška ČNB)   * Od 1.1.2006 mají být ve Sb. vyhlašovány též právní předpisy jiných správních úřadů a právnických osob, pokud na základě zvláštního zákona vydávají právní předpisy s celostátní působností,​ i ty se pak označují jako vyhláška (např. vyhláška ČNB)
-  * **Platnost** - právní předpis jí nabývá dnem vyhlášení ve Sb. +  * **Platnost** ​ - právní předpis jí nabývá dnem vyhlášení ve Sb. 
-    * Den vyhlášení ​-> den rozeslání příslušné částky Sb., uvedený v jejím záhlaví, od tohoto dne musí být částka každému dostupná alespoň v každé obci +      * Den vyhlášení ​→ den rozeslání příslušné částky Sb., uvedený v jejím záhlaví, od tohoto dne musí být částka každému dostupná alespoň v každé obci 
-    * Dnem své platnosti se stává právní předpis součástí právního řádu a též schvalující orgán je jím vázán +      * Dnem své platnosti se stává právní předpis součástí právního řádu a též schvalující orgán je jím vázán 
-    * Platnost je podmínkou účinnosti (princip zákazu zpětné působnosti zákonů ​-> zákaz retroaktivity) +      * Platnost je podmínkou účinnosti (princip zákazu zpětné působnosti zákonů ​→ zákaz retroaktivity) 
-  * **Účinnost** - nutno odlišit od platnosti +  * **Účinnost** ​ - nutno odlišit od platnosti 
-    * Den, kdy právní předpis //​zakládá,​ mění nebo ruší právní vztahy//, tedy "​vstupuje v život"​ +      * Den, kdy právní předpis //​zakládá,​ mění nebo ruší právní vztahy//, tedy "​vstupuje v život"​ 
-    * Dnem účinnosti je možná aplikace právního předpisu, normy v něm stanovené ​-> právně vynutitelné +      * Dnem účinnosti je možná aplikace právního předpisu, normy v něm stanovené ​→ právně vynutitelné 
-    * Obvykle stanovena výslovně (nalezneme zpravidla na konci právního předpisu), ke konkrétnímu datu nebo ke dni, kdy nastane nějaká právní skutečnost +      * Obvykle stanovena výslovně (nalezneme zpravidla na konci právního předpisu), ke konkrétnímu datu nebo ke dni, kdy nastane nějaká právní skutečnost 
-    * Pokud není výslovně stanoveno datum účinnosti,​ platí obecné pravidlo (dle zákonu č. 309/1999 Sb.) -> není-li stanovena účinnost pozdější,​ nabývá právní předpis účinnost __15. dnem po vyhlášení__ X Vyžaduje-li naléhavý obecný zájem účinnost dřívější,​ lze tak výjimečně učinit, nikdy však nesmí být datum účinnosti dříve, než datum platnosti +      * Pokud není výslovně stanoveno datum účinnosti,​ platí obecné pravidlo (dle zákonu č. 309/1999 Sb.) → není-li stanovena účinnost pozdější,​ nabývá právní předpis účinnost __15. dnem po vyhlášení__ ​ X Vyžaduje-li naléhavý obecný zájem účinnost dřívější,​ lze tak výjimečně učinit, nikdy však nesmí být datum účinnosti dříve, než datum platnosti 
-    * Pro podzákonné předpisy (nařízení vlády, vyhlášky ministerstev,​ jiných správních úřadů, popř. PO) navíc platí, že mohou být vyhlášeny nejdříve dnem, v němž je vyhlášen zákon, k jehož provedení jsou vázány a účinnost mohou nabýt nejdříve dnem, k němuž nabývá příslušný zákon účinnosti +      * Pro podzákonné předpisy (nařízení vlády, vyhlášky ministerstev,​ jiných správních úřadů, popř. PO) navíc platí, že mohou být vyhlášeny nejdříve dnem, v němž je vyhlášen zákon, k jehož provedení jsou vázány a účinnost mohou nabýt nejdříve dnem, k němuž nabývá příslušný zákon účinnosti 
-  * **Legisvakance** - (z latinského //vacatio legis//) období mezi platností a účinností právní normy+  * **Legisvakance** ​ - (z latinského //vacatio legis//) období mezi platností a účinností právní normy
   * Ve Sb. se dále vyhlašují tyto __akty státních orgánů__   * Ve Sb. se dále vyhlašují tyto __akty státních orgánů__
-    ​- //nálezy Ústavního soudu a rozsudky Nejvyššího správního soudu//, pokud tak stanoví zákon +      ​- //nálezy Ústavního soudu a rozsudky Nejvyššího správního soudu//, pokud tak stanoví zákon 
-        * Dle zákona č. 182/1993 Sb., o ÚS - rozhodnutí o návrhu zrušení zákona nebo jiného právního předpisu anebo jejich jednotlivých ustanovení,​ o ústavní žalobě proti prezidentu republiky, o návrhu prezidenta republiky na zrušení usnesení PS a S, o návrhu na posouzení souladu mezinárodních smluv s ústavním pořádkem ​-> vyhlašuje se výrok a taková část odůvodnění,​ ze které je jasné, jaký je právní názor ÚS a co jej k němu vedlo +        * Dle zákona č. 182/1993 Sb., o ÚS - rozhodnutí o návrhu zrušení zákona nebo jiného právního předpisu anebo jejich jednotlivých ustanovení,​ o ústavní žalobě proti prezidentu republiky, o návrhu prezidenta republiky na zrušení usnesení PS a S, o návrhu na posouzení souladu mezinárodních smluv s ústavním pořádkem ​→ vyhlašuje se výrok a taková část odůvodnění,​ ze které je jasné, jaký je právní názor ÚS a co jej k němu vedlo 
-    - //sdělení Ústavního soudu//, jestliže o jejich vyhlášení Ústavní soud rozhodne +      - //sdělení Ústavního soudu//, jestliže o jejich vyhlášení Ústavní soud rozhodne 
-    - //usnesení PS o zákonném opatření Senátu//, anebo //sdělení předsedy PS//, že se PS na své první schůzi o zákonném opatření neusnesla +      - //usnesení PS o zákonném opatření Senátu//, anebo //sdělení předsedy PS//, že se PS na své první schůzi o zákonném opatření neusnesla 
-    - //​rozhodnutí prezidenta republiky, oznámení prezidenta republiky o výsledku referenda, usnesení komor Parlamentu a usnesení vlády//, pokud tak stanoví zvláštní zákon nebo jestliže o jejich vyhlášení tyto orgány rozhodnou +      - //​rozhodnutí prezidenta republiky, oznámení prezidenta republiky o výsledku referenda, usnesení komor Parlamentu a usnesení vlády//, pokud tak stanoví zvláštní zákon nebo jestliže o jejich vyhlášení tyto orgány rozhodnou 
-        * rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb, či usnesení vlády / komor Parlamentu - rozhodnutí o nouzovém stavu, o stavu ohrožení státu, válečném stavu -> zveřejnění v hromadných sdělovacích prostředcích + vyhlášení stejně jako zákon, účinnosti nabývají okamžikem, stanoveným v daném rozhodnutí +        * rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb, či usnesení vlády / komor Parlamentu - rozhodnutí o nouzovém stavu, o stavu ohrožení státu, válečném stavu → zveřejnění v hromadných sdělovacích prostředcích + vyhlášení stejně jako zákon, účinnosti nabývají okamžikem, stanoveným v daném rozhodnutí 
-    - //sdělení ministerstev,​ jiných ústředních správních úřadů nebo ČNB// o skutečnostech a přijatých rozhodnutích,​ pokud povinnost vyhlásit je ve Sb. stanoví zvláštní zákon +      - //sdělení ministerstev,​ jiných ústředních správních úřadů nebo ČNB// ​ o skutečnostech a přijatých rozhodnutích,​ pokud povinnost vyhlásit je ve Sb. stanoví zvláštní zákon 
-        * dle zákona je ČNB oprávněna vydávat v mezích zákona a na základě zákonného zmocnění __opatření__ závazná pro zákonem vyjmenované subjekty, dále __úřední sdělení__,​ jimiž oficiálně informuje o zákonem stanovených skutečnostech ​-> obojí musí být vyhlášeno ve Věstníku ČNB, není však nutné tyto akty publikovat též ve Sb. +        * dle zákona je ČNB oprávněna vydávat v mezích zákona a na základě zákonného zmocnění __opatření__ ​ závazná pro zákonem vyjmenované subjekty, dále __úřední sdělení__,​ jimiž oficiálně informuje o zákonem stanovených skutečnostech ​→ obojí musí být vyhlášeno ve Věstníku ČNB, není však nutné tyto akty publikovat též ve Sb. 
-    - //úplná znění ÚZ a zákonů//, zmocňuje-li k vyhlášení jejich úplného znění předsedu vlády ÚZ nebo zákon, toto znovuvyhlášení (republikace),​ k němuž dochází vždy na základě zvláštního zákonného zmocnění, však neobsahuje vlastní text zákona, ale pouze jeho platné znění ke dni, k němuž se úplné znění publikuje (právně závazná jsou proto jen původní vyhlášení zákona a jeho novel, jen tato se citují) +      - //úplná znění ÚZ a zákonů//, zmocňuje-li k vyhlášení jejich úplného znění předsedu vlády ÚZ nebo zákon, toto znovuvyhlášení (republikace),​ k němuž dochází vždy na základě zvláštního zákonného zmocnění, však neobsahuje vlastní text zákona, ale pouze jeho platné znění ke dni, k němuž se úplné znění publikuje (právně závazná jsou proto jen původní vyhlášení zákona a jeho novel, jen tato se citují) 
-{{:​ustavko:​zkouska:​sbirka_zakonu.jpg|}}+{{:​ustavko:​zkouska:​sbirka_zakonu.jpg}}
  
 ===== Sbírka mezinárodních smluv ===== ===== Sbírka mezinárodních smluv =====
  
-  * **Sdělením Ministerstva zahraničních věcí** se vyhlašují +  * **Sdělením Ministerstva zahraničních věcí** ​ se vyhlašují 
-    - //platné mezinárodní smlouvy, jimiž je ČR vázána//​ +      - //platné mezinárodní smlouvy, jimiž je ČR vázána//​ 
-    - //​oznámení o výpovědi mezinárodních smluv a o jiných skutečnostech důležitých pro provádění jednotlivých mezinárodních smluv// +      - //​oznámení o výpovědi mezinárodních smluv a o jiných skutečnostech důležitých pro provádění jednotlivých mezinárodních smluv// 
-    - //​rozhodnutí přijatá mezinárodními orgány a orgány mezinárodních organizací,​ jimiž je ČR vázána//+      - //​rozhodnutí přijatá mezinárodními orgány a orgány mezinárodních organizací,​ jimiž je ČR vázána//
   * Deleguje-li čl. 52 odst. 2 Ú určení způsobu vyhlášení mezinárodní smlouvy na zákon, lze dovodit, že jde pouze o platnost vnitrostátní,​ nikoli platnost z hlediska mezinárodního práva   * Deleguje-li čl. 52 odst. 2 Ú určení způsobu vyhlášení mezinárodní smlouvy na zákon, lze dovodit, že jde pouze o platnost vnitrostátní,​ nikoli platnost z hlediska mezinárodního práva
   * Dnem vyhlášení je den rozeslání příslušné částky Sb. m. s. uvedený v jejím záhlaví   * Dnem vyhlášení je den rozeslání příslušné částky Sb. m. s. uvedený v jejím záhlaví
-  * Všechny mezinárodní smlouvy se uveřejňují zásadně __v plném znění__ (s výjimkou mezinárodních smluv, které neschvaluje Parlament a týkají se pouze malého počtu fyzických a právnických osob - mohou být uveřejněny bez plného znění jejich příloh, Ministerstvo zahraničních věcí pak uvede výčet příloh a údaj, kde do nich lze nahlédnout a pořizovat výpisy a opisy) +  * Všechny mezinárodní smlouvy se uveřejňují zásadně __v plném znění__ ​ (s výjimkou mezinárodních smluv, které neschvaluje Parlament a týkají se pouze malého počtu fyzických a právnických osob - mohou být uveřejněny bez plného znění jejich příloh, Ministerstvo zahraničních věcí pak uvede výčet příloh a údaj, kde do nich lze nahlédnout a pořizovat výpisy a opisy) 
-  * Jazyk - __znění rozhodné podle mezinárodního práva pro jejich výklad__ (tj. **autentický jazyk**) a zároveň v __překladu do ČJ__ (pokud není české znění rozhodné), má-li mezinárodní smlouva více rozhodných znění, uveřejňuje se v 1 jazyce, pokud k nim patří AJ, zveřejňuje se právě v AJ +  * Jazyk - __znění rozhodné podle mezinárodního práva pro jejich výklad__ ​ (tj. **autentický jazyk**) a zároveň v __překladu do ČJ__  (pokud není české znění rozhodné), má-li mezinárodní smlouva více rozhodných znění, uveřejňuje se v 1 jazyce, pokud k nim patří AJ, zveřejňuje se právě v AJ 
-    * Závaznost autentického znění a překladu do ČJ - zákon určil pravidlo, že //v případě rozdílu má přednost autentické znění//+      * Závaznost autentického znění a překladu do ČJ - zákon určil pravidlo, že //v případě rozdílu má přednost autentické znění//
   * Obdobná pravidla platí i při vyhlašování rozhodnutí mezinárodních orgánů a mezinárodních organizací   * Obdobná pravidla platí i při vyhlašování rozhodnutí mezinárodních orgánů a mezinárodních organizací
  
 ===== Společná ustanovení pro Sb. a Sb. m. s. ===== ===== Společná ustanovení pro Sb. a Sb. m. s. =====
  
-  * Sbírky se vydávají v postupně číslovaných **částkách** označených pořadovými čísly, jejichž řada se uzavírá koncem každého kalendářního roku+  * Sbírky se vydávají v postupně číslovaných **částkách** ​ označených pořadovými čísly, jejichž řada se uzavírá koncem každého kalendářního roku
   * Číslování stran obou sbírek se provádí od počátku kalendářního roku v souvislé řadě, která se uzavírá koncem každého kalendářního roku   * Číslování stran obou sbírek se provádí od počátku kalendářního roku v souvislé řadě, která se uzavírá koncem každého kalendářního roku
   * Právní předpisy a další právní akty (ve Sb.) i sdělení ministerstva zahraničních věcí (ve Sb. m. s.) se označují od počátku kalendářního roku pořadovými čísly v souvislé řadě, která se uzavírá koncem každého kalendářního roku   * Právní předpisy a další právní akty (ve Sb.) i sdělení ministerstva zahraničních věcí (ve Sb. m. s.) se označují od počátku kalendářního roku pořadovými čísly v souvislé řadě, která se uzavírá koncem každého kalendářního roku
   * **Sb. a Sb. m. s. vydává Ministerstvo vnitra, které zajišťuje také její tisk a distribuci**   * **Sb. a Sb. m. s. vydává Ministerstvo vnitra, které zajišťuje také její tisk a distribuci**
-    ​* Lehce rozpor se zákonem ​-> Obě sbírky vydává a tiskne příspěvková organizace Tiskárna Ministerstva vnitra (zřízena Ministerstvem vnitra v r. 1996) - dle zákona to má být přímo Ministerstvo vnitra / Distribuci provádí v praxi soukromá firma MORAVIAPRESS,​ a.s., je jí svěřeno celoroční předplatné i objednávky jednotlivých částek+      ​* Lehce rozpor se zákonem ​→ Obě sbírky vydává a tiskne příspěvková organizace Tiskárna Ministerstva vnitra (zřízena Ministerstvem vnitra v r. 1996) - dle zákona to má být přímo Ministerstvo vnitra / Distribuci provádí v praxi soukromá firma MORAVIAPRESS,​ a.s., je jí svěřeno celoroční předplatné i objednávky jednotlivých částek
   * Právní předpisy, další právní akty i sdělení Ministerstva zahraničních věcí musí být vyhlášeny neprodleně,​ nejpozději do 30 dnů ode dne jejich doručení Ministerstvu vnitra   * Právní předpisy, další právní akty i sdělení Ministerstva zahraničních věcí musí být vyhlášeny neprodleně,​ nejpozději do 30 dnů ode dne jejich doručení Ministerstvu vnitra
   * Za správnost textů ve Sb. zodpovídá ten, kdo je Ministerstvu vnitra předal   * Za správnost textů ve Sb. zodpovídá ten, kdo je Ministerstvu vnitra předal
   * Za správnost textů ve Sb. m. s. (včetně správnosti překladu do ČJ) zodpovídá příslušné ministerstvo,​ jiný příslušný ústřední správní úřad nebo ČNB   * Za správnost textů ve Sb. m. s. (včetně správnosti překladu do ČJ) zodpovídá příslušné ministerstvo,​ jiný příslušný ústřední správní úřad nebo ČNB
   * Ve sbírkách se též vyhlašují sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby   * Ve sbírkách se též vyhlašují sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby
-  * **Citace** ​-> zkratka "​**Sb.**"​ a "**Sb. m. s.**"​ +  * **Citace** ​ ​→ ​zkratka "​**Sb.**"​ a "**Sb. m. s.**"​ 
-  * Zákon stanovuje povinnost všem obcím, městským obvodům a městským částem územně členěných statutárních měst umožnit v pracovních dnech každému **bezplatné nahlížení** do Sb., totéž platí pro kraje a hl.město Prahu, těm však navíc ukládá povinnost umožnit nahlížení i do Sb. m. s. //(důvod - každá fyzická a právnická osoba má mít možnost zjistit obsah právních předpisů a tudíž znát svá práva a povinnosti)//​ +  * Zákon stanovuje povinnost všem obcím, městským obvodům a městským částem územně členěných statutárních měst umožnit v pracovních dnech každému **bezplatné nahlížení** ​ do Sb., totéž platí pro kraje a hl.město Prahu, těm však navíc ukládá povinnost umožnit nahlížení i do Sb. m. s. //(důvod - každá fyzická a právnická osoba má mít možnost zjistit obsah právních předpisů a tudíž znát svá práva a povinnosti)//​ 
-    * Dnes to není úplně v souladu s principem právní jistoty ​-> po přijetí euronovely jsou součástí právního řádu všechny vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal souhlas Parlament a jimiž je ČR vázána, proto by měly být tyto smlouvy (vyhlášené ve Sb. m. s.) být každému dostupné stejně jako zákony a jiné právní předpisy, tedy i v obcích (zvlášť s ohledem, že pokud mezinárodní smlouva stanoví něco jiného než zákon, užije se mezinárodní smlouva - aplikační přednost viz čl. 10 Ú)+      * Dnes to není úplně v souladu s principem právní jistoty ​→ po přijetí euronovely jsou součástí právního řádu všechny vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal souhlas Parlament a jimiž je ČR vázána, proto by měly být tyto smlouvy (vyhlášené ve Sb. m. s.) být každému dostupné stejně jako zákony a jiné právní předpisy, tedy i v obcích (zvlášť s ohledem, že pokud mezinárodní smlouva stanoví něco jiného než zákon, užije se mezinárodní smlouva - aplikační přednost viz čl. 10 Ú)
   * **papírová vs. elektronická verze**   * **papírová vs. elektronická verze**
-    ​* Vedle Sb. a Sb. m. s. je Ministerstvo vnitra též povinno zveřejňovat stejnopis Sbírky zákonů vydávané po 4.5.1945 a Sbírky mezinárodních smluv způsobem umožňující dálkový přístup (internet) +      ​* Vedle Sb. a Sb. m. s. je Ministerstvo vnitra též povinno zveřejňovat stejnopis Sbírky zákonů vydávané po 4.5.1945 a Sbírky mezinárodních smluv způsobem umožňující dálkový přístup (internet) 
-    * Nepovažují se ze zákona za oficiální vydání sbírek +      * Nepovažují se ze zákona za oficiální vydání sbírek 
-    * Ani další znění zveřejňována soukromoprávními publikacemi nejsou oficiální (ani knižní podoba, ani elektronické informační systémy) - např. edice ÚZ, ASPI, Lex Galaxy apod. +      * Ani další znění zveřejňována soukromoprávními publikacemi nejsou oficiální (ani knižní podoba, ani elektronické informační systémy) - např. edice ÚZ, ASPI, Lex Galaxy apod. 
-    * **Vyjádření ÚS v nálezu publikovaném jako 37/2007 Sb.** ([[ustavni-pravo:​pl-us-77-06|]]) o zrušení jistých ustanovení v zákoně o bankách - kromě kritiky přílepků ÚS také kritizuje situaci, kdy se adresát právní normy v právním řádu nemůže orientovat bez použití informačních technologií,​ o jejichž použití však zákon mlčí (přitom bez nich se již v právním řádu ČR nelze vyznat a při uplatnění zásady neznalost zákona neomlouvá se tak stává právo pro své adresáty zcela nepředvídatelné a tato zásada je problematicky uplatnitelná - tato zásada se nemá vykládat jen k tíži adresátů práva, ale i jako závazek veřejné moci učinit právo poznatelným,​ protože jen takovým právem se lze řídit) +      * **Vyjádření ÚS v nálezu publikovaném jako 37/2007 Sb.**  ([[:ustavni-pravo:​pl-us-77-06|Pl. ÚS 77/06, 37/2007 Sb. (legislativní přílepky)]]) o zrušení jistých ustanovení v zákoně o bankách - kromě kritiky přílepků ÚS také kritizuje situaci, kdy se adresát právní normy v právním řádu nemůže orientovat bez použití informačních technologií,​ o jejichž použití však zákon mlčí (přitom bez nich se již v právním řádu ČR nelze vyznat a při uplatnění zásady neznalost zákona neomlouvá se tak stává právo pro své adresáty zcela nepředvídatelné a tato zásada je problematicky uplatnitelná - tato zásada se nemá vykládat jen k tíži adresátů práva, ale i jako závazek veřejné moci učinit právo poznatelným,​ protože jen takovým právem se lze řídit) 
-    * proto v současnosti (říjen 2015) vláda připravuje ​**návrh zákona ​o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv**. Změny: +      * proto byl schválen nový **zákon ​o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv**. Změny: 
-      * závazná elektronická verze +        * závazná elektronická verze 
-      * spolu s novelou vyjde úplné znění +        * spolu s novelou vyjde úplné znění 
-      * propojení elektronického systému vydávání právních předpisů (eSbírka) s elektronickým systémem legislativního procesu (eLegislativa) +        * propojení elektronického systému vydávání právních předpisů (eSbírka) s elektronickým systémem legislativního procesu (eLegislativa) 
-      s úplným spuštěním systému se počítá na rok 2019+        účinnost od roku 2020
  
 ===== Publikace dalších právních předpisů ===== ===== Publikace dalších právních předpisů =====
  
-  * Obdobné principy právního státu, které stíhají vyhlašování zákonů a mezinárodních smluv, by měly platit i pro publikaci právních předpisů vydávaných orgány územních samosprávných celků ​-> obcí a krajů (i v Ústavě, ale o tom jak to provést ponechává Ústava na zákonodárci) +  * Obdobné principy právního státu, které stíhají vyhlašování zákonů a mezinárodních smluv, by měly platit i pro publikaci právních předpisů vydávaných orgány územních samosprávných celků ​→ obcí a krajů (i v Ústavě, ale o tom jak to provést ponechává Ústava na zákonodárci) 
-  * **Právní předpisy kraje** - obecně závazné vyhlášky a nařízení kraje +  * **Právní předpisy kraje** ​ - obecně závazné vyhlášky a nařízení kraje 
-    * Dle zákona o krajích (č. 129/2000 Sb.) +      * Dle zákona o krajích (č. 129/2000 Sb.) 
-    * Platnosti nabývají dnem vyhlášení ve __Věstníku právních předpisů kraje__ +      * Platnosti nabývají dnem vyhlášení ve __Věstníku právních předpisů kraje__ 
-    * Věstník musí být přístupný na krajském úřadu, na obecních úřadech v kraji a na Ministerstvu vnitra +      * Věstník musí být přístupný na krajském úřadu, na obecních úřadech v kraji a na Ministerstvu vnitra 
-    * Kraj musí umožnit zveřejnění stejnopisu Věstníku na internetu +      * Kraj musí umožnit zveřejnění stejnopisu Věstníku na internetu 
-    * Účinnosti nabývá 15. dnem po vyhlášení,​ pokud v něm není stanoven pozdější počátek účinnosti (s výjimkou naléhavého obecného zájmu ​-> lze dřív, pak je nutno v právním předpisu dřívější účinnost uvést, zveřejnit to na úřední desce krajského úřadu a obecních úřadů kterých se to dotýká + zajistit materiální publikaci) +      * Účinnosti nabývá 15. dnem po vyhlášení,​ pokud v něm není stanoven pozdější počátek účinnosti (s výjimkou naléhavého obecného zájmu ​→ lze dřív, pak je nutno v právním předpisu dřívější účinnost uvést, zveřejnit to na úřední desce krajského úřadu a obecních úřadů kterých se to dotýká + zajistit materiální publikaci) 
-  * **Právní předpisy obce** - obecně závazné vyhlášky a nařízení obce +  * **Právní předpisy obce** ​ - obecně závazné vyhlášky a nařízení obce 
-    * Dle zákona o obcích (č. 128/2000 Sb.) +      * Dle zákona o obcích (č. 128/2000 Sb.) 
-    * Vyhlášení je též podmínkou platnosti, nikoli však formou vydávání sbírky, ale __vyvěšením na úřední desce obecního úřadu__ po dobu 15 dnů +      * Vyhlášení je též podmínkou platnosti, nikoli však formou vydávání sbírky, ale __vyvěšením na úřední desce obecního úřadu__ ​ po dobu 15 dnů 
-    * Dnem vyhlášení je první den jeho vyvěšení na úřední desce +      * Dnem vyhlášení je první den jeho vyvěšení na úřední desce 
-    * Obec může právní předpis zveřejnit kromě toho i jinak - např. rozhlasem +      * Obec může právní předpis zveřejnit kromě toho i jinak - např. rozhlasem 
-    * Pokud není stanovena účinnost pozdější,​ nabývá předpis účinnosti 15. dnem od vyvěšení,​ vyžaduje-li to naléhavý obecný zájem, lze i dříve, ne však účinnost před platnost +      * Pokud není stanovena účinnost pozdější,​ nabývá předpis účinnosti 15. dnem od vyvěšení,​ vyžaduje-li to naléhavý obecný zájem, lze i dříve, ne však účinnost před platnost 
-    * Obec vede //evidenci právních předpisů//​ - obsahují číslo, název, datum schválení,​ datum nabytí platnosti a účinnosti,​ příp. pozbytí platnosti +      * Obec vede //evidenci právních předpisů// ​ - obsahují číslo, název, datum schválení,​ datum nabytí platnosti a účinnosti,​ příp. pozbytí platnosti 
-    * Právní předpisy a jejich evidence musí být každému přístupny u obecního úřadu, v obci, která jej vydala +      * Právní předpisy a jejich evidence musí být každému přístupny u obecního úřadu, v obci, která jej vydala 
-    * Nařízení vydané obcí vykonávající rozšířenou působnost musí být každému přístupné též u obecních úřadů působícím v jejím správním obvodu +      * Nařízení vydané obcí vykonávající rozšířenou působnost musí být každému přístupné též u obecních úřadů působícím v jejím správním obvodu 
-    * Právní předpis zašle obce neprodleně po jeho vyhlášení příslušnému krajskému úřadu a také Ministerstvu vnitra (pokud o to požádá)+      * Právní předpis zašle obce neprodleně po jeho vyhlášení příslušnému krajskému úřadu a také Ministerstvu vnitra (pokud o to požádá)
   * **Právní předpisy EU**   * **Právní předpisy EU**
-    ​* 1.5.2004 - vstoupila v platnost Smlouva o přistoupení ČR do EU -> počátek platnosti právních předpisů ES (komunitárního práva), resp. práva EU (na základě čl. 10a Ú) +      ​* 1.5.2004 - vstoupila v platnost Smlouva o přistoupení ČR do EU → počátek platnosti právních předpisů ES (komunitárního práva), resp. práva EU (na základě čl. 10a Ú) 
-    * __Úřední věstník Evropské unie__ - //Official Journal of the European union// +      * __Úřední věstník Evropské unie__ ​ - //Official Journal of the European union// 
-      * Vyhlašování nařízení,​ směrnic a rozhodnutí +        * Vyhlašování nařízení,​ směrnic a rozhodnutí 
-      * Písemná (ale jen ta disponuje //​formální publicitou a autentičností//​) i elektronická podoba ​-> [[http://​eur-lex.europa.eu|eur-lex.europa.eu]] +        * Písemná (ale jen ta disponuje //​formální publicitou a autentičností//​) i elektronická podoba ​→ [[http://​eur-lex.europa.eu|eur-lex.europa.eu]] 
-      * Vychází ve všech úředních jazycích EU +        * Vychází ve všech úředních jazycích EU 
-      * Právní akty vstupují v platnost dnem, který je v nich stanoven, jinak 20. dnem po vyhlášení +        * Právní akty vstupují v platnost dnem, který je v nich stanoven, jinak 20. dnem po vyhlášení 
-      * Vydáván //Úřadem pro úřední tisky Evropské unie// se sídlem v Lucembursku +        * Vydáván //Úřadem pro úřední tisky Evropské unie// ​ se sídlem v Lucembursku 
-      * Usnesení vlády z r.2004 - členové vlády a vedoucí ostatních úředních orgánů státní správy musí uveřejnit na internetových stránkách ministerstev a ostatních ústředních orgánů státní správy informace o možnostech získání textů právních předpisů ES a EU + doporučení primátorům statutárních měst, vč. hl.města Prahy a starostům obcí s rozšířenou působností,​ aby zajistili poskytnutí odborné pomoci veřejnosti při vyhledávání těchto textů +        * Usnesení vlády z r. 2004 - členové vlády a vedoucí ostatních úředních orgánů státní správy musí uveřejnit na internetových stránkách ministerstev a ostatních ústředních orgánů státní správy informace o možnostech získání textů právních předpisů ES a EU + doporučení primátorům statutárních měst, vč. hl.města Prahy a starostům obcí s rozšířenou působností,​ aby zajistili poskytnutí odborné pomoci veřejnosti při vyhledávání těchto textů 
-        * Až novela zákona o Sb. a Sb. m. s. s účinností od 1.1.2006 ​-> povinnost všem krajům a hlavnímu městu Praze umožnit v pracovních dnech každému nahlížení do Úředního věstníku EU +          * Až novela zákona o Sb. a Sb. m. s. s účinností od 1.1.2006 ​→ povinnost všem krajům a hlavnímu městu Praze umožnit v pracovních dnech každému nahlížení do Úředního věstníku EU 
-      * Dnes zajišťují české znění předpisů ES/EU  a rozsudků ESD orgány EU (ČJ jedním z úředních jazyků EU), které také odpovídají za správnost českého znění+        * Dnes zajišťují české znění předpisů ES/EU a rozsudků ESD orgány EU (ČJ jedním z úředních jazyků EU), které také odpovídají za správnost českého znění
   * Existence dalších věstníků   * Existence dalších věstníků
-    ​* **Věstník NKÚ** +      ​* **Věstník NKÚ** 
-      * Publikuje se zde výroční zpráva a závěry kontrol (nejsou právními předpisy) +        * Publikuje se zde výroční zpráva a závěry kontrol (nejsou právními předpisy) 
-    * **Věstník ČNB** +      * **Věstník ČNB** 
-      * Publikace opatření a úředních sdělení (nejsou právními předpisy) +        * Publikace opatření a úředních sdělení (nejsou právními předpisy) 
-      * Vyhlášky ČNB (například o stažení papírové padesátikoruny) se publikují ve Sb.+        * Vyhlášky ČNB (například o stažení papírové padesátikoruny) se publikují ve Sb.
  
 ---- ----
 +
 ČJ - český jazyk / ČNB - Česká národní banka / Sb. - Sbírka zákonů / Sb. m. s. - Sbírka mezinárodních smluv / ES - Evropské společenství / ESD - Evropský soudní dvůr ČJ - český jazyk / ČNB - Česká národní banka / Sb. - Sbírka zákonů / Sb. m. s. - Sbírka mezinárodních smluv / ES - Evropské společenství / ESD - Evropský soudní dvůr
  
Řádek 148: Řádek 152:
  
   * Ústava České republiky   * Ústava České republiky
-  * 309/1999 Sb. sbírce zákonů a sbírce mezinárodních smluv+  * 309/1999 Sb., o sbírce zákonů a sbírce mezinárodních smluv 
 +  * ​​​​​​​222/​2016 Sb., o sbírce zákonů a mezinárodních smluv​​​​​​​
   * Ústavní právo a státověda,​ II.díl, část 1., Václav Pavlíček a kol., 2.vydání (2008) - str. 465-478   * Ústavní právo a státověda,​ II.díl, část 1., Václav Pavlíček a kol., 2.vydání (2008) - str. 465-478
   * Ústavní systém České republiky, Základy českého ústavního práva, Gerloch/​Hřebejk/​Zoubek,​ 4.vydání (2002) - str. 189   * Ústavní systém České republiky, Základy českého ústavního práva, Gerloch/​Hřebejk/​Zoubek,​ 4.vydání (2002) - str. 189
-  * návrh zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv: https://​apps.odok.cz/​kpl-detail?​pid=RACK9W3J8WDA +  *
 {{template>​ustavni-pravo:​pfuk:​ustavko:​zkouska:​navigace}} {{template>​ustavni-pravo:​pfuk:​ustavko:​zkouska:​navigace}}
 +
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code