Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
ustavni-pravo:pfuk:ustavko:zkouska:otazka-14 [2017/01/08 13:55]
185.47.220.141 [Záruky výkonu mandátu]
ustavni-pravo:pfuk:ustavko:zkouska:otazka-14 [2018/01/02 15:10] (aktuální)
Štěpánka Smolíková [Záruky výkonu mandátu]
Řádek 105: Řádek 105:
               * b) Na své první následující schůzi komor rorzhodne o příprustnosi stíhání s konečnou platností (provede patřičná šetření, dá poslanci možnost se vyjádřit) → rozhoduje tedy výhradně příslušná komora, předseda jen vyslovuje předběžný souhlas se zadržením při přistižení člena při činu               * b) Na své první následující schůzi komor rorzhodne o příprustnosi stíhání s konečnou platností (provede patřičná šetření, dá poslanci možnost se vyjádřit) → rozhoduje tedy výhradně příslušná komora, předseda jen vyslovuje předběžný souhlas se zadržením při přistižení člena při činu
         * žádost příslušného orgánu o vyslovení souhlasu komory musí zejména obsahovat vymezení skutku, o který jde, a jeho předpokládanou právní kvalifikaci → komora rozhodně usnesením, které orgánu zašle         * žádost příslušného orgánu o vyslovení souhlasu komory musí zejména obsahovat vymezení skutku, o který jde, a jeho předpokládanou právní kvalifikaci → komora rozhodně usnesením, které orgánu zašle
-          * **odpovědnost za přestupky: čl.27 odst.3 - přestupky mohou být stíhány jen v disciplinárním řízení příslušné komory, pokud zákon nestanoví jinak+          * **odpovědnost za přestupky: čl.27 odst.3 - přestupky mohou být stíhány jen v disciplinárním řízení příslušné komory, pokud zákon nestanoví jinak**
           * → __novela zákona o přestupcích:​__ ​ (//**zákon č.78/2002 Sb. novelizující zákon o přestupcích č.200/1990 Sb. a oba jednací řády komor**//) pro stíhání přestupku si může poslanec nebo senátor vybrat, zda se podrobí běžnému postupu, nebo zda bude přestupek projednán v komoře           * → __novela zákona o přestupcích:​__ ​ (//**zákon č.78/2002 Sb. novelizující zákon o přestupcích č.200/1990 Sb. a oba jednací řády komor**//) pro stíhání přestupku si může poslanec nebo senátor vybrat, zda se podrobí běžnému postupu, nebo zda bude přestupek projednán v komoře
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code