Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
ustavni-pravo:pfuk:ustavko:zkouska:otazka-12 [2017/01/28 22:03]
88.103.8.254 [Neplatnost voleb, neplatnost hlasování, neplatnost volby některého z kandidátů]
ustavni-pravo:pfuk:ustavko:zkouska:otazka-12 [2018/01/04 06:43] (aktuální)
Štěpánka Smolíková [12. Soudní přezkum v otázkách voleb v ČR]
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== 12. Soudní přezkum v otázkách voleb v ČR ====== ====== 12. Soudní přezkum v otázkách voleb v ČR ======
 +
   * cíl volebního soudnictví:​ **ochrana legitimity zvoleného orgánu**   * cíl volebního soudnictví:​ **ochrana legitimity zvoleného orgánu**
   * z idey právního státu vychází mimo jiné požadavek možnosti přezkumu rozhodnutí orgánu veřejné moci v prvním stupni, stejně jako právo každého jednotlivce na ochranu před nezákonným rozhodnutím státní moci – to platí jak v případě rozhodnutí státních orgánů a orgánů obcí při plnění úkolů souvisejících se zajišťováním přípravy a průběhu voleb, tak i při vlastní realizaci volebního práva jednotlivcem   * z idey právního státu vychází mimo jiné požadavek možnosti přezkumu rozhodnutí orgánu veřejné moci v prvním stupni, stejně jako právo každého jednotlivce na ochranu před nezákonným rozhodnutím státní moci – to platí jak v případě rozhodnutí státních orgánů a orgánů obcí při plnění úkolů souvisejících se zajišťováním přípravy a průběhu voleb, tak i při vlastní realizaci volebního práva jednotlivcem
   * institut přezkumu voleb a soudní ochrana volebního procesu je __zárukou dodržování volebního práva__   * institut přezkumu voleb a soudní ochrana volebního procesu je __zárukou dodržování volebního práva__
-  * **čl. 20 Ústavy**: //​„Další podmínky výkonu volebního práva, organizaci voleb a rozsah soudního přezkumu stanoví zákon.“// ​--> tento článek v současné době naplňuje **soudní řád správní** (//​č.150/​2002 Sb.//), volebnímu soudnictví se ve správním řádu věnuje díl 4., konkrétně § 88-93 SŘS+  * **čl. 20 Ústavy**: //​„Další podmínky výkonu volebního práva, organizaci voleb a rozsah soudního přezkumu stanoví zákon.“// ​ –> tento článek v současné době naplňuje **soudní řád správní** ​ (//​č.150/​2002 Sb.//), volebnímu soudnictví se ve správním řádu věnuje díl 4., konkrétně § 88-93 SŘS
   * původně se volebnímu soudnictví věnovali obecné soudy v čele s NS, **od roku 2003 přeneseno na správní soudy (tzn.krajské) v čele s NSS**   * původně se volebnímu soudnictví věnovali obecné soudy v čele s NS, **od roku 2003 přeneseno na správní soudy (tzn.krajské) v čele s NSS**
   * soudnímu přezkumu se věnují správní soudy (krajské), pro volby do Parlamentu ČR a do Evropského Parlamentu je to Nejvyšší správní soud   * soudnímu přezkumu se věnují správní soudy (krajské), pro volby do Parlamentu ČR a do Evropského Parlamentu je to Nejvyšší správní soud
   * ústavní základy soudního přezkumu jsou také v čl.4 Ú, čl.22 Ú čl.36 odst. 2 LZPS   * ústavní základy soudního přezkumu jsou také v čl.4 Ú, čl.22 Ú čl.36 odst. 2 LZPS
   * rozsah přezkumu a typy řízení upravují jednotlivé volební zákony   * rozsah přezkumu a typy řízení upravují jednotlivé volební zákony
-    ​* **Zákon** //č. 247/1995 Sb.// **o volbách do Parlamentu ČR** a to v oddíle pátém (§ 86-89) +      ​* **Zákon**//​č. 247/1995 Sb.//**o volbách do Parlamentu ČR**  a to v oddíle pátém (§ 86-89) 
-    * zákon o volbách do zastupitelstev obcí - Hlava VII, § 59 - 61 +      * zákon o volbách do zastupitelstev obcí - Hlava VII, § 59 - 61 
-    * zákon o volbách do zastupitelstev krajů - Hlava VII, § 52-54 +      * zákon o volbách do zastupitelstev krajů - Hlava VII, § 52-54 
-    * zákon o volbách do EP - Hlava VIII, § 55-58+      * zákon o volbách do EP - Hlava VIII, § 55-58 
 +      * zákon o volbách prezidenta republiky - Hlava VI, § 65-68
   * __soudní ochrana je správními soudy zaručena ve věcech__:   * __soudní ochrana je správními soudy zaručena ve věcech__:
-       * seznamu voličů - § 88 SŘS +      ​* seznamu voličů - § 88 SŘS 
-       ​* registrace kandidátních listin a přihlášek k registraci - § 89 SŘS +      * registrace kandidátních listin a přihlášek k registraci - § 89 SŘS 
-       ​* neplatnosti voleb a neplatnosti hlasování,​ neplatnost volby kandidáta - § 90 SŘS +      * neplatnosti voleb a neplatnosti hlasování,​ neplatnost volby kandidáta - § 90 SŘS 
-       ​* zániku mandátu člena zastupitelstva na základě usnesení zastupitelstva nebo rozhodnutím ředitele krajského úřadu či ministra vnitra - § 91 SŘS +      * zániku mandátu člena zastupitelstva na základě usnesení zastupitelstva nebo rozhodnutím ředitele krajského úřadu či ministra vnitra - § 91 SŘS 
-  * v rámci ​správní ​soudnictví je tedy umožněn přezkum přípravného stadia voleb, samotného hlasování i zjištění volebních výsledků a jejich vyhlášení +  * v rámci ​správního ​soudnictví je tedy umožněn přezkum přípravného stadia voleb, samotného hlasování i zjištění volebních výsledků a jejich vyhlášení 
-  * v případě porušení Ústavy či Listiny může spor vyústit až k ÚS (viz nálezy Nádvorník,​ Lastovecká,​ komunální volby v Krupce, pražské komunální volby, volby do zastupitelstva Hřenska...)+  * v případě porušení Ústavy či Listiny může spor vyústit až k ÚS (viz nálezy Nádvorník,​ Lastovecká,​ komunální volby v Krupce, pražské komunální volby, volby do zastupitelstva Hřenska) 
  
 ===== Soudní ochrana ve věcech seznamu voličů ​ =====  ===== Soudní ochrana ve věcech seznamu voličů ​ ===== 
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code