Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

ustavni-pravo:pfuk:ustavko:zkouska:navigace [2012/01/22 19:58] (aktuální)
Michal Tuláček vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +<​html><​div style="​padding:​ 5px; border: solid 2px #​000;"></​html>​
 +<align center>​**Navigace**</​align>​
 +**Okruh A**<​html><​br /></​html>​
 +[[:​ustavni-pravo:​pfuk:​ustavko:​zkouska:​otazka-1|1. Předmět a prameny ústavního práva ]] |
 +[[:​ustavni-pravo:​pfuk:​ustavko:​zkouska:​otazka-2|2. Kontinuita a diskontinuita v ústavním právu ČR, legalita a legitimita v politických zvratech v roce 1918, 1948 a 1989]] |
 +[[:​ustavni-pravo:​pfuk:​ustavko:​zkouska:​otazka-3|3. Ústavní pořádek ČR; vztah Ústavy a jiných součástí ústavního pořádku]] |
 +[[:​ustavni-pravo:​pfuk:​ustavko:​zkouska:​otazka-4|4. Ústava ČR – vznik, koncepce, forma, obsah]] |
 +[[:​ustavni-pravo:​pfuk:​ustavko:​zkouska:​otazka-5|5. Vztah vnitrostátního a mezinárodního práva v ČR]] |
 +[[:​ustavni-pravo:​pfuk:​ustavko:​zkouska:​otazka-6|6. Vstup ČR do Evropské unie a konsekvence jejího členství v ústavním systému ČR]] |
 +[[:​ustavni-pravo:​pfuk:​ustavko:​zkouska:​otazka-7|7. Československá a česká státní idea – obsah a ústavně právní význam; aktuální význam ústavních tradic; státní symboly a jiná symbolika ČR ]] |
 +[[:​ustavni-pravo:​pfuk:​ustavko:​zkouska:​otazka-8|8. Ústavní charakteristika České republiky; ČR jako demokratický právní stát, ČR jako sekulární stát]] |
 +[[:​ustavni-pravo:​pfuk:​ustavko:​zkouska:​otazka-9|9. Jednota a dělba moci v ústavním vývoji, uplatnění principu dělby moci v  konstrukci Ústavy ČR]] |
 +[[:​ustavni-pravo:​pfuk:​ustavko:​zkouska:​otazka-10|10. ​ Suverenita lidu a formy jejího uskutečňování v ČR; právo na odpor]] |
 +[[:​ustavni-pravo:​pfuk:​ustavko:​zkouska:​otazka-11|11. ​ Volební právo a volební systémy v ČR ]] |
 +[[:​ustavni-pravo:​pfuk:​ustavko:​zkouska:​otazka-12|12. ​ Soudní přezkum v otázkách voleb v ČR]] |
 +[[:​ustavni-pravo:​pfuk:​ustavko:​zkouska:​otazka-13|13. ​ Zákonodárná moc v ČR]] |
 +[[:​ustavni-pravo:​pfuk:​ustavko:​zkouska:​otazka-14|14. ​ Mandát poslance a senátora – vznik, obsah, záruky, zánik]] |
 +[[:​ustavni-pravo:​pfuk:​ustavko:​zkouska:​otazka-15|15. ​ Legislativní proces v ČR]] |
 +[[:​ustavni-pravo:​pfuk:​ustavko:​zkouska:​otazka-16|16. ​ Publikace zákonů a jiných pramenů práva v ČR]] |
 +[[:​ustavni-pravo:​pfuk:​ustavko:​zkouska:​otazka-17|17. ​ Imunita ústavních činitelů; význam slibu a délka funkčního období ústavních činitelů ]] |
 +[[:​ustavni-pravo:​pfuk:​ustavko:​zkouska:​otazka-18|18. ​ Způsoby ustavování do funkcí v ústavním systému ČR]] |
 +[[:​ustavni-pravo:​pfuk:​ustavko:​zkouska:​otazka-19|19. ​ Výkonná moc v ČR]] |
 +[[:​ustavni-pravo:​pfuk:​ustavko:​zkouska:​otazka-20|20. ​ Prezident republiky – postavení v ústavním systému ČR]] |
 +[[:​ustavni-pravo:​pfuk:​ustavko:​zkouska:​otazka-21|21. ​ Pravomoci prezidenta republiky]] |
 +[[:​ustavni-pravo:​pfuk:​ustavko:​zkouska:​otazka-22|22. ​ Vláda ČR]] |
 +[[:​ustavni-pravo:​pfuk:​ustavko:​zkouska:​otazka-23|23. ​ Soudní moc v ČR; ústavní principy soudcovské nezávislosti a nestrannosti a jejich záruky]] |
 +[[:​ustavni-pravo:​pfuk:​ustavko:​zkouska:​otazka-24|24. ​ Ústavní soud v ústavním systému ČR ]] |
 +[[:​ustavni-pravo:​pfuk:​ustavko:​zkouska:​otazka-25|25. ​ Působnost Ústavního soudu a řízení před ním]] |
 +[[:​ustavni-pravo:​pfuk:​ustavko:​zkouska:​otazka-26|26. ​ Řízení o ústavních stížnostech před Ústavním soudem]] |
 +[[:​ustavni-pravo:​pfuk:​ustavko:​zkouska:​otazka-27|27. ​ Rozhodnutí Ústavního soudu a jejich význam v ústavním právu]] |
 +[[:​ustavni-pravo:​pfuk:​ustavko:​zkouska:​otazka-28|28. ​ Soustava soudů v ČR, jmenování a odvolávání soudců, soudcovské rady]] |
 +[[:​ustavni-pravo:​pfuk:​ustavko:​zkouska:​otazka-29|29. ​ Prostředky kontroly a dozoru v ústavním systému ČR]] |
 +[[:​ustavni-pravo:​pfuk:​ustavko:​zkouska:​otazka-30|30. ​ Územní členění státu a ústavní základy územní samosprávy v ČR]] |
 +[[:​ustavni-pravo:​pfuk:​ustavko:​zkouska:​otazka-31|31. ​ Zajišťování bezpečnosti v ČR – ústavní a zákonná úprava]]
  
 +**Okruh B**<​html><​br /></​html>​
 +[[:​ustavni-pravo:​pfuk:​ustavko:​zkouska:​otazka-32|32. ​ Státní občanství – vznik, právní úprava, zánik. ]] |
 +[[:​ustavni-pravo:​pfuk:​ustavko:​zkouska:​otazka-33|33. ​ Listina základních práv a svobod – vznik, ideové zdroje, postavení v ústavním řádu ČR, obsah, vztah k mezinárodním smlouvám]] |
 +[[:​ustavni-pravo:​pfuk:​ustavko:​zkouska:​otazka-34|34. ​ Subjekty práv a svobod v Listině]] |
 +[[:​ustavni-pravo:​pfuk:​ustavko:​zkouska:​otazka-35|35. ​ Základní práva a svobody – pojem, prameny, funkce]] |
 +[[:​ustavni-pravo:​pfuk:​ustavko:​zkouska:​otazka-36|36. ​ Obecná ustanovení Listiny ]] |
 +[[:​ustavni-pravo:​pfuk:​ustavko:​zkouska:​otazka-37|37. ​ Formy a způsoby omezení základních práv a svobod v ČR; úprava povinností v Listině]] |
 +[[:​ustavni-pravo:​pfuk:​ustavko:​zkouska:​otazka-38|38. ​ Princip rovnosti a zákaz diskriminace,​ uplatnění v rozhodování Ústavního soudu]] |
 +[[:​ustavni-pravo:​pfuk:​ustavko:​zkouska:​otazka-39|39. ​ Svoboda jednotlivce a její ústavní záruky v ČR]] |
 +[[:​ustavni-pravo:​pfuk:​ustavko:​zkouska:​otazka-40|40. ​ Vlastnické právo a jeho ústavní záruky v ČR]] |
 +[[:​ustavni-pravo:​pfuk:​ustavko:​zkouska:​otazka-41|41. ​ Politická práva v Listině – subjekty, obsah, omezení, soutěž politických sil, záruky]] |
 +[[:​ustavni-pravo:​pfuk:​ustavko:​zkouska:​otazka-42|42. ​ Svoboda projevu a právo na informace v ČR]] |
 +[[:​ustavni-pravo:​pfuk:​ustavko:​zkouska:​otazka-43|43. ​ Petiční právo v ČR ]] |
 +[[:​ustavni-pravo:​pfuk:​ustavko:​zkouska:​otazka-44|44. ​ Shromažďovací právo v ČR]] |
 +[[:​ustavni-pravo:​pfuk:​ustavko:​zkouska:​otazka-45|45. ​ Sdružovací právo v ČR]] |
 +[[:​ustavni-pravo:​pfuk:​ustavko:​zkouska:​otazka-46|46. ​ Politické strany v právním řádu ČR]] |
 +[[:​ustavni-pravo:​pfuk:​ustavko:​zkouska:​otazka-47|47. ​ Ústavní ochrana menšin v ČR]] |
 +[[:​ustavni-pravo:​pfuk:​ustavko:​zkouska:​otazka-48|48. ​ Principy sociálního státu v Listině]] |
 +[[:​ustavni-pravo:​pfuk:​ustavko:​zkouska:​otazka-49|49. ​ Ochrana životního prostředí v Ústavě a v Listině]] |
 +[[:​ustavni-pravo:​pfuk:​ustavko:​zkouska:​otazka-50|50. ​ Právo na spravedlivý proces v Listině]] |
 +[[:​ustavni-pravo:​pfuk:​ustavko:​zkouska:​otazka-51|51. ​ Prostředky ochrany základních práv a svobod]]
 +<​html></​div></​html>​
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code