Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
ustavni-pravo:pfuk:ustavko:zkouska:errata [2015/01/29 16:16]
78.45.208.71 doplnění novelizace
ustavni-pravo:pfuk:ustavko:zkouska:errata [2015/11/16 16:25] (aktuální)
82.202.120.249 otázky 14, 16, 25
Řádek 54: Řádek 54:
           * vykonává činnost, která je označena jako neslučitelná s funkcí veřejného funkcionáře           * vykonává činnost, která je označena jako neslučitelná s funkcí veřejného funkcionáře
         * trestem je uložení pokuty v maximální výši 50.000 Kč (30.000 Kč, pokud se aplikuje § 86 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích (tj. blokové řízení))         * trestem je uložení pokuty v maximální výši 50.000 Kč (30.000 Kč, pokud se aplikuje § 86 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích (tj. blokové řízení))
 +  * počet zakládajících členů posl. klubu - **doplněno**
 +    * **!** pokud poslanecký klub vznikne v průběhu volebního období, musí mít 10 členů. Do roku 2006 to platilo pro všechny kluby, ale ve volbách r. 2006 získala Strana zelených pouze 6 mandátů, takže by na svůj klub nedosáhla → byl snížen počet zakládajících členů pro kluby vzniklé na počátku volebního období, nikoli ale pro ty, které vzniknou v průběhu
 +
  
 __Otázka č. 15__ __Otázka č. 15__
Řádek 61: Řádek 64:
 __Otázka č. 16__ __Otázka č. 16__
   * mezi další akty státních orgánů vyhlašované ve Sbírce zákonů patří i rozhodnutí předsedy senátu, a není-li funkce předsedy Senátu obsazena, předsedy Poslanecké sněmovny, o vyhlášení volby prezidenta republiky   * mezi další akty státních orgánů vyhlašované ve Sbírce zákonů patří i rozhodnutí předsedy senátu, a není-li funkce předsedy Senátu obsazena, předsedy Poslanecké sněmovny, o vyhlášení volby prezidenta republiky
 +  * v části o kritice "​papírové"​ verze **doplněno**:​
 +    * proto v současnosti (říjen 2015) vláda připravuje návrh zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv. Změny:
 +      * závazná elektronická verze
 +      * spolu s novelou vyjde úplné znění
 +      * propojení elektronického systému vydávání právních předpisů (eSbírka) s elektronickým systémem legislativního procesu (eLegislativa)
 +      * s úplným spuštěním systému se počítá na rok 2019
  
 __Otázka č. 18__ - Bylo nesprávně uvedeno, že prezident a viceprezident NKÚ jsou jmenování prezidentem republiky s kontrasignací,​ správně bez kontrasignace /čl.62 j)/, a prezident jmenuje členy bankovní rady sice bez kontrasignace,​ ale odvolává s kontrasignací __Otázka č. 18__ - Bylo nesprávně uvedeno, že prezident a viceprezident NKÚ jsou jmenování prezidentem republiky s kontrasignací,​ správně bez kontrasignace /čl.62 j)/, a prezident jmenuje členy bankovní rady sice bez kontrasignace,​ ale odvolává s kontrasignací
Řádek 80: Řádek 89:
 __Otázka č. 24__ - konkrétně podbod '​Charakteristika ÚS' __Otázka č. 24__ - konkrétně podbod '​Charakteristika ÚS'
   * v pojmech preventivní,​ následná, incidentní a abstraktní kontrola ústavnsti byl zmatek=> rozděleno na dva body. Incidentní= konkrétní!   * v pojmech preventivní,​ následná, incidentní a abstraktní kontrola ústavnsti byl zmatek=> rozděleno na dva body. Incidentní= konkrétní!
 +
 +__Otázka č. 25__
 +  * mohu zastupovat sám sebe, když jsem advokát? - **aktualizováno**:​
 +    * dříve nejednotná judikatura
 +    * roku 1996 vydáno stanovisko (Pl. ÚS-st. 1/96), že advokát musí mít advokáta
 +    * roku 2015 vydáno nové stanovisko (Pl. ÚS-st. 42/15), že **advokát nemusí být zastoupen advokátem**
 +      * ÚS argumentuje zbytečným formalismem (advokát si to stejně napíše sám a nechá si to podepsat) a zlepšením odborných znalostí (řížení před ÚS vyučováno na PF + dostatek judikatury)
 +      * někteří soudci ale vydali odlišná stanoviska -> obligatorní zastoupení má zajistit objektivnost (advokát se na to může podívat s odstupem, protože není zainteresovaný),​ rozhodně se nedá říci, že by úroveň podání stoupala, je to nefér vůči ostatním povoláním a hlavně dotyčné ustanovení (§ 30) je kogentní a ÚS tedy vyložil zákon proti jeho znění
  
 __Otázka č. 26__ __Otázka č. 26__
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code