Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Zadání 10.1.2018

1) Parlamentní reprezentace a volný mandát (PR- volba zástupců lidu, kteří za své voliče rozhodují v parlamentu, VM - poslaneci není nikým nařizováno, jak má hlasovat, co prosazovat…)

2) Difuzní soudnictví

3) Zajištění soudržnosti federace (zajištěna tím, že jednotlivé státy nemají právo secece, že si státy ponechají část suverenity, že funguje enumerační princip atd.)

4) 3 znaky prezidentského systému (přímá volba prezidenta, nezávislost mocí (vláda není závislá na důvěře parlamentu), klouzavý mandát…)

5) 1. generace lidských práv (politická práva a zajištění svobody - svoboda projevu, volební právo, svoboda náboženství…)

6) Společné znaky antické a současné dělby moci

7) Společenská smlouva podle J. Locka (3 body)

8) Rovnost volebního práva a jeho zajištění (3 body)

Zadání 17.1.2018

1) Volební proces - popsat fáze
2) Orgány parlamentu
3) Prezidentův podíl na zákonodárném procesu
4) Princip laickosti a odbornosti v soudnictví
5) Funkčnost ústavy - co ji zajišťuje
6) Území státu - jak ovlivňuje základní funkce státu
7) Dělba moci - historicky a teď (3 body)
8) Jak může vznikat stát? (3 body)

Zadání 24.1.2018

1) Co je to panašování?
2) Internacionalizace lidských práv
3) Difúzní versus koncentrované soudnictví
4) Klouzavy mandát
5) Autonomní funkce parlamentu
6) Vláda na čas
7) Volební povinnost, proč je, proč by mohla být špatně atd.
8) Jednota moci ve Švýcarsku. Co to znamená? Kdo s tou teorii přišel? (Rousseau) Proč? Kdo na to dohlíží?

Zadání 6. 2. 2018

  1. Uveďte alespoň 4 znaky, kterými se liší neliberální demokracie od liberální demokracie.
  2. Jakými způsoby je uplatňován princip zastoupení ve federaci? Uveďte 2 příklady. (?)
  3. Charakterizujte ústavní postavení regionů v unitárním státě. (3 body)
  4. Charakterizujte pojem suverenita a jak (jakým způsobem) se uplatňuje uvnitř státu? Kteří klasici se suverentiou zabývali? (3 body)
  5. Uveďte alepsoň 3 způsoby hlasování v Parlamentu.
  6. Jak může veřejný ochránce práv ovlivňovat dodržování lidských práv? Čím se jeho činnost liší od soudů?
  7. Vysvětlete, co je to volební klausule, jak je stanovena, k čemu je používána?
  8. Uveďte 4 podstatné rozdíly v postavení prezidenta v parlamentním systému a v prezidentském systému.
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code