Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Zadání 2017

=====
1) Švýcarsko - jednota moci, kdo to vymyslel, odůvodnění a jak se to kontroluje (3 body)
2) Samosprávní územní celky a závazky rady evropy (3 body)
3) Autonomní pravomoci parlamentu (priklady a co to je)
4) Konf vs fed prvky EU (2 u každého)
5) Ustavně zakotvené omezení moci (brzdy moci) prezidenta v prezidentským systému (alespoň 3)
6) Koncentrované a difúzní ústavní soudnictví
7) Klouzavý mandát
8 ) Povinné volby - proč nenarušují svobodnou politickou soutěž a odůvodnění zavedení v některých státech


1) Co je to kontrasignace (a proč ji vůbec máme)
2) Co je to suverenita státu?
3) Rozdíl mezi antickým pojetím demokracie a státní moci (viz odkaz Aristotela) a liberálně demokratickým pojetím (3 body)
4) Jak může hlava státu pozbýt svoji funkci?
5) Jak jsou stanovovány hranice volebních okrsků v demokratickém zřízení a jaké principy musíme následovat při jejich určování?
6) Jakými instituty je zaručeno právo na místní samosprávu?
7) Jaké vlastnosti musí mít ústava, aby byla dostatečně stabilní? Co je to polylegální ústava? Jakou má ústava obvykle strukturu? (3 body)
8) Jaké jsou důvody toho, že některé parlamenty mají dvě komory?


1) podstata konfederace
2) kreační pravomoce parlamentu
3) dekolonizace - vnitřní a vnější následky na stát
4) vertikální a horizontální působnost lidských práv (wtf)
5) ius soli a ius sanguinis - co to je a rozdím mezi nimi
6) 4 způsoby dosazováni do funkcí a stručný popis
7) koncept dělby moci v historii a jeho role v moderním demokratickém systému
8) neliberální demokratické režimy - znaky, konktrétní příklady a formy institucionalizace

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code