Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Zadání písemek ZS 2013

15. 1. 2013

 1. Stát vystupující jako ekonomický subjekt - kdy, v jakých vztazích, rozdělení.
 2. Jaké ústavní instituty slouží na ochranu náboženských, národních atd. menšin?
 3. Monarchistické znaky hlavy státu v republikách.
 4. Rozdělení kompetencí unie a členských států podle Listů federalistů.
 5. Co to je teritorialita státní moci a jakým změnám podléhá?
 6. Co to je rovné volební právo a jak je zajištěno?
 7. Co to je inkopatibilita a proč je důležitá?
 8. Rozdíl v postavení parlamentu v parlamentní a prezidentské republice.

22. 1. 2013

 1. Jaký je význam instituce kontrasigance? (zavedení, využití)
 2. O čem se rozhoduje ve správním soudnictví? (dělba moci, význam)
 3. Jakou funkci plní institut poslanecké imunity?
 4. Klasifikace občanských práv a svobod
 5. Důsledky přímé volby prezidenta
 6. Rozdíly mezi územní a jinou samsoprávou
 7. Jak lze rozpoznat ústavu demokratického státu? (principy)
 8. Hlasování prostřednictvím internetu (e-voting, přínosy, rizika, principy, …)

29. 1. 2013

 1. Co znamená pojem volební cenzus? Jmenujte alespoň 5 tradičních cenzů.
 2. Specifikujte rozdíl mezi konkrétní a abstraktní kontrolou ústavnosti.
 3. Vysvětlete pojem kompetenční kompetence.
 4. Co charakterizuje přirozenoprávní pojetí lidských práv?
 5. Jaké orgány si obvykle parlament ustavuje? Uveďte, jaké jsou jejich funkce.
 6. Klasifikujte druhy pravomocí, kterými může disponovat prezident. Čím je charakterizován tzv. poloprezidentský systém?
 7. Jak se odlišuje přirozený stav u Thomase Hobbese a Jeana-Jacquese Rousseaua?
 8. Charakterizujte koncept postmoderního státu. Čím se odlišuje od státu moderní éry? (Uveďte také jakými institucionálními proměnami prochází moderní stát ve 20. století.)
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code