Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Zadání písemek ZS 2012

16. 1. 2013

 1. Jak se lišily katalogy lidských práv v liberalismu oproti těm dnešním? (2 body)
 2. Jak se liší regionální a federální stát? (2 body)
 3. Jak je zajištěna účast státu ve federaci v ústavodárném procesu? (2 body)
 4. Abstraktní vs. konkrétní kontrola ústavnosti. (2 body)
 5. Suverenita v moderním vs. postmoderním státě. (2 body)
 6. Principy dělení státu dle Aristotela. (2 body)
 7. Právní možnosti k zajištění svobodných, soutěživých a spravedlivých voleb. (3 body)
 8. Legislativní a nelegislativní pravomoci hlavy státu a jak ovlivňují formu vlády. (3 body)

23. 1. 2013

 1. Rozdíly v pojetí přirozeného stavu u Hobbese, Locka a Rousseaua? (2 body)
 2. Vysvětli princip parlamentní odpovědnosti ombudsmana. (2 body)
 3. Rozdíl mezi lidovou iniciativou a referendem. (2 body)
 4. Jaké jsou možnosti opozice vyjadřit svůj názor a vliv na půdě zákonodárného sboru? (2 body)
 5. Vysvětli pojem oktrojované ústavy. (2 body)
 6. Vysvětli pojem kompetenční kompetence. (2 body)
 7. Jaké jsou obvyklé důsledky přímé volby prezidenta? (3 body)
 8. Vysvětli většinový volební systém a jaký má dopad na systém politických stran. (3 body)

30. 1. 2013

 1. Co je legitimita moci a za jakých podmínek lze rozhodnutí státního orgánu označit za legitimní? (2 body)
 2. Charakterizujte poměrný volební systém. (2 body)
 3. Co je předběžná a co následná kontrola ústavnosti? (2 body)
 4. Jak byla v antických Athénách zajištěna spravedlnost procesu? (2 body)
 5. Co je internacionalizace lidských práv? (2 body)
 6. Územní samospráva. (2 body)
 7. Proč vzniká ústavní soudnictví? (3 body)
 8. Uveďte 4 způsoby vzniku státu a jakou roli při tom hraje mezinárodní společenství? (3 body)

4. 2. 2013

 1. Vysvětlete rozdíl mezí flexibilní a rigidní ústavou. (2 body)
 2. Principy výkonu veřejné moci. (2 body)
 3. Jak lze zajistit nezávislost soudnictví? (2 body)
 4. Vysvětlete pojem uzavírací klauzule. (2 body)
 5. Vysvětlete pojem volný poslanecký mandát a proč se preferuje? (2 body)
 6. Orgány parlamentu. (2 body)
 7. Funkce ombudsmana. (3 body)
 8. Jak posílit stabilitu vlády v parlamentním systému? (3 body)

13. 2. 2013

 1. Soudní kontrola voleb - co to je a důsledky (institucionální a procesní zásady).
 2. Zakotvení politických stran v neliberálním státě.
 3. Kdy lze odvolat státní orgán a jak ho lze odvolat?
 4. Kdy dochází k předčasným volbám?
 5. Rozdělení zákonodárné moci ve federaci.
 6. Tripartita moci.
 7. Změny v ústavním systému a řádu ve střední a východní Evropě po roce 1989.
 8. Porovnat moderní stát a Athény (především formu, strukturu a funkce státu).
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code