Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Zadání písemek ZS 2011

11. 1. 2012

 1. Důsledky v organizaci a struktuře moci ve spojitosti s principem suverenity moci (3 body)
 2. Způsoby (právní i mimoprávní), jimiž lze zajistit svobodnou politickou soutěž (2 body)
 3. Nejběžnější kompetence samosprávy obcí (2 body)
 4. Okolnosti (vnitřní i vnější) vedoucí ke vzniku státu (3 body)
 5. Ideové zdroje a ústavní tradice soudní kontroly ústavnosti (2 body)
 6. Proč je v liberálních listinách práv zakotveno právo vlastnit a jak se liší od práv sociálních (2 body)
 7. Funkce poslaneckých skupin (klubů, frakcí) (2 body)
 8. Pravomoci posilující postavení prezidenta v parlamentní formě vlády (2 body)

18. 1. 2012

 1. Které základní povinnosti občanů bývají zakotveny v ústavách?
 2. Jakými právními nástroji bývá zajišťována soudržnost federace?
 3. Popište fáze legislativního procesu a jeho zvláštnosti ve dvoukomorovém parlamentu.
 4. Vysvětlete, co je účelem správního soudnictví.
 5. Vysvětlete, co znamená princip tajného hlasování a jak bývá technicky a organizačně zajištěn.
 6. Čím se liší postavení hlavy státu v parlamentní monarchii a parlamentní republice?
 7. Uveďte příklady monokratických a kolegiálních orgánů. Jaké jsou rozdíly v rozhodování?
 8. Jak bývá v demokratickém ústavním státě kontrolovaná činnost ozbrojenných sborů (? tuhle nevím přesně)

25. 1. 2012

 1. Rozdíl v postavení ve státě - občané × ostatní obyvatelé (2 b.)
 2. Co obsahuje ústava, vztah mezi formou a obsahem ústavy (3 b.)
 3. Společenská smlouva - Locke, Hobbes, Rousseau (3 b.)
 4. Metoda volebního dělitele a čísla - základní rozdíly (2 b.)
 5. Kdo rozpouští parlament a kdy - podmínky, důvody (2 b.)
 6. Jaké mají postavení autonomní oblasti v unitárním státě (2 b.)
 7. Interpretovat cosi jako „princip rovnosti v právech a důstojnosti lidí“ (2 b.)
 8. Jak se do funkce dostávají soudci (2 b.)

1. 2. 2012

 1. Proč volební system relativní většiny nahrává větším stranám a za jakých podmínek může uspět strana menšinová? (3 body)
 2. Proč si některé státy volí raději federální uspořádání namísto unitárního státu a jaké jsou základní principy federálního uspořádání? (2 body)
 3. K čemu slouží poslanecká imunita a s jakým pravidem je v rozporu? (2 body)
 4. Proč zbavení občanství odporuje principu demokratického právního státu?(2 body)
 5. V čem tkví základní rozdíl mezi profesní a zájmovou samosprávou? (2 body)
 6. Definujte politickou stranu a uveďte 3 věci, ve kterých se liší od běžného zájmového sdružení. (2 body)
 7. Co znamená, že je ústava rigidní? Uveďte 4 způsoby, jak lze rigiditu zajistit. (2 body)
 8. Charakterizujte institut konstruktivního vyslovení nedůvěry vládě, uveďte proč je zaváděn a alespoň jednu evropskou zemi, kde funguje. (3 body)

8. 2. 2012

 1. Rozdíl pojetí suverenity v epochách moderního a postmoderního státu. (3)
 2. Definuj prezidentský systém a jmenuj příklad. (2)
 3. Jaký je rozdíl mezi referendem a lidovou iniciativou? (2)
 4. Jakým způsobem je omezována a jak je vázána zákonodárná moc? (nějak tak) (3)
 5. Jakým způsobem se zajišťuje nezávislost soudní moci? (2)
 6. Co to je a jaké má důsledky univerzalizace základních lidských práv? (2)
 7. institucionalizace politických stran (2)
 8. Konkrétní a abstraktní kontrola ústavní moci - jejich rozdíl. (2)
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code