Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Zadání písemek ZS 2010

12. 1. 2011

 • Jak se změnil ústavodárný proces v zemích SVE počátkem 90. let?
 • Jak ovlivnil proces dekolonizace vznik nových státních útvarů?
 • Dva způsoby ustanovení předsedy vlády a jejich dopady na ústavní vztahy?
 • Stát Leviathan - atributy
 • Znaky konfederace
 • Procesní a materiální poslanecká imunita
 • Typy ombudsmana
 • Princip subsidiarity

19. 1. 2011

 • Jaké jsou podmínky demokratického rozhodování (tzv. strukturovaná demokracie podle O. Weinbergera)?
 • Vysvětlete, co je „mezinárodněprávní institucionalizace“ lidských práv a načrtněte její vývoj od 19. století.
 • Čím je podle J. Lockea (Druhé pojednání o vládě) vázána zákonodárná moc?
 • Jaké jsou státotvorné ideje federace a jaký to má význam pro vztahy mezi subjekty federace?
 • Jaké jsou 3 důvody pro nabytí občanství a mezinárodní úprava?
 • Jaký má význam „preferenční hlasování“ a v jakých volebních systémech se používá?
 • Charakterizujte principy neutrality soudnictví a jak je právně a institucionálně zakotveno.
 • Charakterizujte princip služební subordinace, jakého okruhu subjektů se týká a co z toho pro ně plyne.

26.1.2011

 • Z jakých ideových zdrojů vychází ústavní soudnictví? Uveďte také, které typy orgánů ochranu ústavnosti provádějí.
 • Uveďte rozdíly v principu dělby moci u J. Locka a CH. L. Montesquieua
 • Definujte, co je obsahem tzv. volného mandátu.
 • Uveďte jak bývají strukturovány vztahy mezi regionálni a municipální úrovní územní samosprávy. Uveďte, co obvykle patří k samosprávným kopmetencím regionů.
 • Uveďte které skutečnosti vedou ke vzniku státu.
 • Uveďte, jak se utvářel vztah moderního státu a politických stran (co je to institucionalice politckých stran).
 • Uveďte, jak může hlava státu ovlivňovat zákonodárný proces.
 • Uveďte rozdíly v pojetí a organizace moci v historických a soudobých republikách.
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code