Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Státověda, přednáška 5

ÚSTAVY A KONSTITUCIONALISMUS

Ústava (konstituce)

 • zákon, který obsahuje soubor norem nejvyšší právní síly
 • označení nejvyšších státních orgánů a vztahů mezi nimi
 • způsob tvorby státní vůle (zákony, mezinárodní vůle a smlouvy)
 • vztah občanů a orgánů veřejné moci
 • princip dělby moci X princip jednoty moci (SSSR, systém sovětu)
 • zakládá vztahy všech hlavních orgánů
 • monolegální ústava → formulována v jednom právním předpisu
 • polylegální ústava → více právních předpisů formuluje ústavu
 • ústavní zákon by neměl mít jednorázovou povahu, ale občas je to potřeba (po revoluci)

Úmyslné mezery v ústavě

 • Nejvyšší správní soud (pouze uveden)
 • ombudsman
 • před Senátem měl být Prozatímní senát, který však nikdy nebyl
 • ústavní nouze → mezera v Ústavě + neexistuje orgán, který by tuto mezeru vyplnil

Konstitucionalismus

 • vláda lidu prostřednictvím ústavy
 • stanoví limity uplatňování moci
 • charakteristický pro demokratické státy
 • v Evropě se klade důraz na psanou ústavu
 • moc ustavující rozhoduje o ústavě
 • oktrojovaná ústava → vydaná autoritou
 • ústavy přijaté demokratickým procesem (lidové, případě ústavodárné shromáždění)
 • rigidita („tuhost“) ústavy ← potvrzení již schválené ústavy (ústavní či ratifikační referendum) X flexibilní (pružná) ústava
 • je nutné ústavy přezkoumávat a upravovat (nová generace → nová ústava)
 • ústavní vlny → ústavy ze stejného období se podobají /jsou obdobně inspirovány)
 • přenášení ústav z jedné země do jiné
 • revoluční X dohodnutá ústava
 • funkce ústavy → právní, politická, ideologická
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code