Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

ustavni-pravo:i-us-526-1998 [2011/11/07 21:14] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== I.ÚS 526/98 - Ověření volby senátorky Lastovecké ======
 +  * **Nález vyhlášen:​** 18.2.1999 ​
 +  * jednalo se o Řízení o opravném prostředku proti rozhodnutí ve věci ověření volby poslance nebo senátora
 +  * **Fakta:**
 +    * na základě návrhu ČSSD, Nejvyšší soud rozhodl, že volba senátorky Lastovecké je neplatná, jako důkazy ČSSD uvedla:
 +        * v první den 2. kola voleb deník LN uveřejnil článek "​Brněnská primátorka L. má šanci stát se předsedkyní Senátu",​ tentýž deník publikoval předvolební průzkum, v němž za jednoznačnou favoritku označil Lastoveckou
 +        * dále Lastovecká vystoupila v průběhu voleb v televizním zpravodajství,​ kde se měla vyjadřovat ke své volební kampani a hodnotila ji
 +        * volební materiály Lastovecké byly distribuovány ještě druhý den voleb
 +        * a došlo tedy k porušení volebního zákona, protože **podle tehdejšího § 16/5 zákona o volbách do Parlamentu, byla zakázána volební agitace pro politické strany a koalice a kandidáty v době 48 hodin před zahájením voleb a ve dny voleb**
 +        * Nejvyšší soud ČR dospěl k právnímu závěru, že přestože JUDr. L. subjektivně porušení pravidel volebního boje nezpůsobila,​ volební zákon musí být dodržován objektivně a v záporném případě "​může to mít, pokud někdo tento nedostatek napadne, pouze jediný důsledek - neplatnost voleb"​.
 +    * proti rozhodnutí o neověření mandátu senátora podala Lastovecká opravný prostředek
 +    * **ÚS:**
 +      * nemělo by jít výlučně o to, zda byl porušen volební zákon objektivně či subjektivně,​ nýbrž je třeba vzít v úvahu okolnosti konkrétního případu a intenzitu a způsob porušení volebního zákona
 +      * nedá se tedy obecně konstatovat,​ že každé porušení volebního zákona vyvolává (pokud je napadeno) neplatnost voleb, ani že sankcí neplatnosti volby nemůže být porušení volebního zákona postiženo vůbec
 +      * Ústavní soud se tedy v souzené věci - vzhledem k těmto obecným závěrům - soustředil na otázku, (1.) zda v daném případě byl porušen volební zákon a (2.) pokud ano, zda intenzita jeho porušení je natolik závažná, že může vést k rozhodnutí o neplatnosti volby
 +      * je zřejmé z povahy věci, že nelze v "době moratoria"​ 48 hodin před zahájením voleb a ve dny voleb zcela zakázat jakoukoliv volební kampaň, neboť takovýto zákaz by ve svých důsledcích nutně znamenal např. odstranění všech volebních plakátů a billboardů,​ což je technicky velmi obtížně proveditelné
 +      * § 16 odst. 5 (v době 48 hodin před zahájením voleb a ve dny voleb zakázána volební agitace pro politické strany, koalice a kandidáty...)je proto nutno interpretovat spíše restriktivně,​ a to tak, že zákonodárce měl na mysli zákaz aktivní volební kampaně, tzn. zamýšlené a cílené agitace, účelově směřované pro politické strany, koalice a kandidáty
 +  * **současná úprava volební kampaně § 16/6**: V objektu, v němž je umístěna volební místnost, a v jeho bezprostředním okolí je ve dnech, ve kterých v těchto ojbjektech probíhá hlasování,​ zakázána volební agitace pro politické strany, politická hnutí, koalice a kandidáty ​    
 +
 +
 +
 +
 +
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code