Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


I.ÚS 526/98 - Ověření volby senátorky Lastovecké

 • Nález vyhlášen: 18.2.1999
 • jednalo se o Řízení o opravném prostředku proti rozhodnutí ve věci ověření volby poslance nebo senátora
 • Fakta:
  • na základě návrhu ČSSD, Nejvyšší soud rozhodl, že volba senátorky Lastovecké je neplatná, jako důkazy ČSSD uvedla:
   • v první den 2. kola voleb deník LN uveřejnil článek „Brněnská primátorka L. má šanci stát se předsedkyní Senátu“, tentýž deník publikoval předvolební průzkum, v němž za jednoznačnou favoritku označil Lastoveckou
   • dále Lastovecká vystoupila v průběhu voleb v televizním zpravodajství, kde se měla vyjadřovat ke své volební kampani a hodnotila ji
   • volební materiály Lastovecké byly distribuovány ještě druhý den voleb
   • a došlo tedy k porušení volebního zákona, protože podle tehdejšího § 16/5 zákona o volbách do Parlamentu, byla zakázána volební agitace pro politické strany a koalice a kandidáty v době 48 hodin před zahájením voleb a ve dny voleb
   • Nejvyšší soud ČR dospěl k právnímu závěru, že přestože JUDr. L. subjektivně porušení pravidel volebního boje nezpůsobila, volební zákon musí být dodržován objektivně a v záporném případě „může to mít, pokud někdo tento nedostatek napadne, pouze jediný důsledek - neplatnost voleb“.
  • proti rozhodnutí o neověření mandátu senátora podala Lastovecká opravný prostředek
  • ÚS:
   • nemělo by jít výlučně o to, zda byl porušen volební zákon objektivně či subjektivně, nýbrž je třeba vzít v úvahu okolnosti konkrétního případu a intenzitu a způsob porušení volebního zákona
   • nedá se tedy obecně konstatovat, že každé porušení volebního zákona vyvolává (pokud je napadeno) neplatnost voleb, ani že sankcí neplatnosti volby nemůže být porušení volebního zákona postiženo vůbec
   • Ústavní soud se tedy v souzené věci - vzhledem k těmto obecným závěrům - soustředil na otázku, (1.) zda v daném případě byl porušen volební zákon a (2.) pokud ano, zda intenzita jeho porušení je natolik závažná, že může vést k rozhodnutí o neplatnosti volby
   • je zřejmé z povahy věci, že nelze v „době moratoria“ 48 hodin před zahájením voleb a ve dny voleb zcela zakázat jakoukoliv volební kampaň, neboť takovýto zákaz by ve svých důsledcích nutně znamenal např. odstranění všech volebních plakátů a billboardů, což je technicky velmi obtížně proveditelné
   • § 16 odst. 5 (v době 48 hodin před zahájením voleb a ve dny voleb zakázána volební agitace pro politické strany, koalice a kandidáty…)je proto nutno interpretovat spíše restriktivně, a to tak, že zákonodárce měl na mysli zákaz aktivní volební kampaně, tzn. zamýšlené a cílené agitace, účelově směřované pro politické strany, koalice a kandidáty
 • současná úprava volební kampaně § 16/6: V objektu, v němž je umístěna volební místnost, a v jeho bezprostředním okolí je ve dnech, ve kterých v těchto ojbjektech probíhá hlasování, zakázána volební agitace pro politické strany, politická hnutí, koalice a kandidáty
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code