Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

ustavni-pravo:i-us-367-2003 [2011/11/11 15:07]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
ustavni-pravo:i-us-367-2003 [2017/01/25 21:37] (aktuální)
89.102.173.247 [argumentace ÚS]
Řádek 11: Řádek 11:
   * NS zamítl dovolání   * NS zamítl dovolání
 ===== argumentace ÚS ===== ===== argumentace ÚS =====
 +
   * jedná se o konflikt svobody projevu a práva na ochranu osobnosti   * jedná se o konflikt svobody projevu a práva na ochranu osobnosti
-    ​* při aplikaci zákonných ustanovení musí mít soudce na paměti ústavní dimenzi aplikace zákona +      ​* při aplikaci zákonných ustanovení musí mít soudce na paměti ústavní dimenzi aplikace zákona 
-    * Ústava (Listina) „prozařuje“ celý právní řád +      * Ústava (Listina) „prozařuje“ celý právní řád 
-    * soudy tak musí interpretovat zákonná ustanovení z pohledu účelu a smyslu ochrany ZPS +      * soudy tak musí interpretovat zákonná ustanovení z pohledu účelu a smyslu ochrany ZPS 
-    * ÚS nebude zasahovat do rozhodování soudů, pokud by sami vážily ZPS a došli k jinému výsledku, bude však zasahovat, pokud soudy špatně zhodnotí význam ZPS+      * ÚS nebude zasahovat do rozhodování soudů, pokud by samy vážily ZPS a došly k jinému výsledku, bude však zasahovat, pokud soudy špatně zhodnotí význam ZPS
   * předmětný výrok není tvrzení skutečnosti,​ ale hodnotový soud; nelze tedy prokázat jeho pravdivost   * předmětný výrok není tvrzení skutečnosti,​ ale hodnotový soud; nelze tedy prokázat jeho pravdivost
-    ​* Obecné soudy to po stěžovateli chtěly – porušení svobody projevu +      ​* Obecné soudy to po stěžovateli chtěly – porušení svobody projevu 
-    * na druhou stranu i hodnotový soud musí mít faktický podklad +      * na druhou stranu i hodnotový soud musí mít faktický podklad 
-    * je třeba zkoumat z pohledu celého článku, nikoli z věty vytržené z kontextu +      * je třeba zkoumat z pohledu celého článku, nikoli z věty vytržené z kontextu 
-    * interpretace slova mafie jako skutečnost je protiústavní +      * interpretace slova mafie jako skutečnost je protiústavní 
-  * svoboda projevu je  jedním z nejdůležitějších základů demokratické společnosti a jedna z hlavních podmínek pokroku a rozvoje každého jednotlivce+  * svoboda projevu je jedním z nejdůležitějších základů demokratické společnosti a jedna z hlavních podmínek pokroku a rozvoje každého jednotlivce
   * osoby veřejně činné musí snést větší míru kritiky   * osoby veřejně činné musí snést větší míru kritiky
-    ​* podpora svobodné diskuse o veřejných věcech a svobodné utváření názorů +      ​* podpora svobodné diskuse o veřejných věcech a svobodné utváření názorů 
-    * bohatost diskuse o veřejných věcech by měla být regulována co nejméně +      * bohatost diskuse o veřejných věcech by měla být regulována co nejméně 
-    * škodu lze efektivněji (než soudním rozhodnutím) napravit např. veřejným oponováním +      * škodu lze efektivněji (než soudním rozhodnutím) napravit např. veřejným oponováním 
-    * H. V. Navíc uveřejnila v novinách svou odpověď na předmětný článek +      * H. V. Navíc uveřejnila v novinách svou odpověď na předmětný článek 
-    * není věcí soudů vstupovat do diskuse +      * není věcí soudů vstupovat do diskuse 
-      * je na čtenářích,​ nikoli na soudech, aby předmětný článek posoudili+        * je na čtenářích,​ nikoli na soudech, aby předmětný článek posoudili 
 + 
 ===== Závěr ===== ===== Závěr =====
   * Ústavní soud z těchto důvodů vyhověl ústavní stížnosti a zrušil rozsudky VS i NS   * Ústavní soud z těchto důvodů vyhověl ústavní stížnosti a zrušil rozsudky VS i NS
  
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code