Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


I. ÚS 367/03 – Rejžek vs. Vondráčková

skutková podstata

 • stěžovatel v rozhovor pro Lidové noviny uvedl názor, že popmusic byla v 70. a 80. letech politicky omezována (s nadsázkou mafie), kontakty z této doby zřejmě využila H. Vondráčková

argumenty stěžovatele

 • obecné soudy nezhodnotily všechny důkazy (porušení práva na spravedlivý proces)
 • je bezdůvodné, aby byla omluva otištěna i v MF Dnes
 • domáhá se svobody projevu

průběh sporu

 • Městský soud nejprve žalobu Vondráčkové zamítl
 • Vrchní soud rozsudek zrušil + uložil žalovanému zaslat žalobkyni dopis s omluvou + omluvu uveřejnit v Lidových novinách a v MF Dnes
 • NS zamítl dovolání

argumentace ÚS

 • jedná se o konflikt svobody projevu a práva na ochranu osobnosti
  • při aplikaci zákonných ustanovení musí mít soudce na paměti ústavní dimenzi aplikace zákona
  • Ústava (Listina) „prozařuje“ celý právní řád
  • soudy tak musí interpretovat zákonná ustanovení z pohledu účelu a smyslu ochrany ZPS
  • ÚS nebude zasahovat do rozhodování soudů, pokud by samy vážily ZPS a došly k jinému výsledku, bude však zasahovat, pokud soudy špatně zhodnotí význam ZPS
 • předmětný výrok není tvrzení skutečnosti, ale hodnotový soud; nelze tedy prokázat jeho pravdivost
  • Obecné soudy to po stěžovateli chtěly – porušení svobody projevu
  • na druhou stranu i hodnotový soud musí mít faktický podklad
  • je třeba zkoumat z pohledu celého článku, nikoli z věty vytržené z kontextu
  • interpretace slova mafie jako skutečnost je protiústavní
 • svoboda projevu je jedním z nejdůležitějších základů demokratické společnosti a jedna z hlavních podmínek pokroku a rozvoje každého jednotlivce
 • osoby veřejně činné musí snést větší míru kritiky
  • podpora svobodné diskuse o veřejných věcech a svobodné utváření názorů
  • bohatost diskuse o veřejných věcech by měla být regulována co nejméně
  • škodu lze efektivněji (než soudním rozhodnutím) napravit např. veřejným oponováním
  • H. V. Navíc uveřejnila v novinách svou odpověď na předmětný článek
  • není věcí soudů vstupovat do diskuse
   • je na čtenářích, nikoli na soudech, aby předmětný článek posoudili

Závěr

 • Ústavní soud z těchto důvodů vyhověl ústavní stížnosti a zrušil rozsudky VS i NS
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code