Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

ustavni-pravo:i-us-21-1994 [2011/11/11 15:57] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== I. ÚS 21/94 - vyřizování petic ======
 +===== skutková podstata =====
 +
 +  * stěžovatel doručil Ministerstvu zahraničí petici s požadavkem uveřejnění Mezinárodní úmluvy na ochranu nových odrůd rostlin
 +  * stěžovatel ústavní stížnosti napadá nečinnost ministerstva,​ kterou, jak se stěžovatel domnívá, bylo zasaženo do jeho petičního práva
 +
 +===== sdělení Ministerstva zahraničí =====
 +  * písemné vyjádření nebylo stěžovateli zasláno nedopatřením
 +  * text Úmluvy byl v té době překládán a podrobován korektuře, předpokládalo se dřívější ​ dokončení prací
 +
 +===== Argumentace ÚS =====
 +  * ústava nezakládá záruky kladného či záporného vyřízení věci, právo na vyřízení petice tak není ústavně zakotveno
 +    * ústava zakotvuje jen právo petici podat, tzn. na druhé straně povinnost petici přijmout
 +
 +===== závěr =====
 +  * petiční právo stěžovatele porušeno nebylo, neboť v podání petice nebylo bráněno a Ministerstvo jí prokazatelně přijalo (navíc jí bylo vyhověno, ale až po datu podání ústavnístížnosti tím, že Úmluva byla publikována ve Sbírce zákonů)
 + 
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code