Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


I. ÚS 21/94 - vyřizování petic

skutková podstata

  • stěžovatel doručil Ministerstvu zahraničí petici s požadavkem uveřejnění Mezinárodní úmluvy na ochranu nových odrůd rostlin
  • stěžovatel ústavní stížnosti napadá nečinnost ministerstva, kterou, jak se stěžovatel domnívá, bylo zasaženo do jeho petičního práva

sdělení Ministerstva zahraničí

  • písemné vyjádření nebylo stěžovateli zasláno nedopatřením
  • text Úmluvy byl v té době překládán a podrobován korektuře, předpokládalo se dřívější dokončení prací

Argumentace ÚS

  • ústava nezakládá záruky kladného či záporného vyřízení věci, právo na vyřízení petice tak není ústavně zakotveno
    • ústava zakotvuje jen právo petici podat, tzn. na druhé straně povinnost petici přijmout

závěr

  • petiční právo stěžovatele porušeno nebylo, neboť v podání petice nebylo bráněno a Ministerstvo jí prokazatelně přijalo (navíc jí bylo vyhověno, ale až po datu podání ústavnístížnosti tím, že Úmluva byla publikována ve Sbírce zákonů)
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code