Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


I.ÚS 127/96 - pojem "koalice"

 • Rozhodnuto: 28.5.1996
 • Fakta:
  • politická strana Svobodní demokraté-Liberální strana národně sociální (SD-LSNS) podala ústavní stížnost, protože Ústřední volební komise rozhodla, že tato SD-LSNS, doposud posuzovaná jako politická strana, bude nadále posuzována jako koalice →tzn. podle tehdejší právní úpravy by jako koalice potřebovala pro postup do prvního skrutinia 7% hlasů (zatímco jako politická strana pouze 5% hlasů)
  • Ústřední volební komise nebyla zákonem oprávněna o tomto rozhodnout
  • tehdejší znění zákona o volbách do Parlamentu pojem „koalice“ nedefinovalo (a nečinil to ani jiný právní předpis)
 • ÚS:
  • pojem koalice je znám z politické praxe, nejvíce z oblasti součinnosti tzv. vládní koalice, kde má svůj již léta ustálený význam. Tam, kde tomu tak není, může pojem koalice označovat různé stupně vztahů od pouhé spolupráce mezi libovolnými stranami, přes užší či volnější propojení až k stupni spolupráce, který předchází sloučení takových stran.
  • Zákon č. 247/1995 Sb. v žádném svém ustanovení neupravuje veřejnoprávní podmínky pro vznik a činnost koalice, nezakotvuje pravomoc žádného orgánu rozhodovat o tom, že určitý politický subjekt (politická strana nebo deklarované či nedeklarované seskupení politických stran nebo hnutí) účastnící se voleb (např. jako strana) nutno chápat jako koalici, není tedy dáno žádné oprávnění státního či výkonem veřejné moci pověřeného orgánu zasahovat svým rozhodováním do (před)volebních aktivit politických subjektů.
  • je zřejmé, že zákonodárce neměl v úmyslu do vytváření koalic (veřejnoprávně) zasahovat. Pokud by takové otázky ovlivňovat chtěl, musel by volební koalici přesně definovat a také reglementovat mechanismus přezkoumávání (zřejmě soudního), zda politický subjekt je stranou či koalicí
  • za daného právního stavu jen sám politický subjekt dobrovolně rozhoduje, zda se chce voleb účastnit jako (volební) subjekt samostatný nebo jako(volební) koalice. Při nedostatku právní regulace vytváření koalicí tedy může být relevantní jedině to, jakým způsobem subjekt své kandidátní listiny zaregistroval
  • utváření (volebních) koalic tak podléhá dohodě stran, která není nijak veřejnoprávně regulována, resp. zakázána.
  • vytvoření koalice je - za současné právní úpravy - volní akt, tj. projev vůle dvou či více politických stran či hnutí vytvořit (volební) koalici, jenž nepodléhá žádnému dalšímu schvalovacímu aktu či přezkumu státních orgánů
 • Současná právní úprava § 31/1 ZVP
  • …za kandidátní listinu podanou koalicí se považuje ta, kterou všechny společně kandidující politické strany a politická hnutí jednoznačně na kandidátní listině jako koaliční označí, uvedou, kdo je členem koalice, a stanoví její název
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code