Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
trestni-pravo:start [2016/12/06 00:30]
Michal Tuláček
trestni-pravo:start [2016/12/06 00:31] (aktuální)
Michal Tuláček
Řádek 9: Řádek 9:
 <​code>​ <​code>​
 <​td></​HTML>​ <​td></​HTML>​
-* **[[trestni-pravo:​pfuk:​trest:​start|Trestní právo (trest)]]** +  ​* **[[trestni-pravo:​pfuk:​trest:​start|Trestní právo (trest)]]** 
-* **[[trestni-pravo:​pfuk:​statnice:​start|Oborová státnice z trestního práva]]** +    * [[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​start|Vypracované otázky ke zkoušce]] 
-* **[[trestni-pravo:​pfuk:​verejna-statnice:​start|Veřejná státnice z trestního práva]]**+  ​* **[[trestni-pravo:​pfuk:​statnice:​start|Oborová státnice z trestního práva]]** 
 +  * **[[trestni-pravo:​pfuk:​verejna-statnice:​start|Veřejná státnice z trestního práva]]**
  
 <​HTML></​td>​ <​HTML></​td>​
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code