Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
trestni-pravo:start [2012/01/02 23:40]
Michal Tuláček vytvořeno
trestni-pravo:start [2016/12/06 00:31] (aktuální)
Michal Tuláček
Řádek 1: Řádek 1:
-<HTML> +~~NOTOC~~ ​<html> </p><div style="​display:none"><​p> </html>
-<div style="​border:​ solid 2px #000; padding: 1em; text-align:​center;​ background: #eee; margin: 0 0 1em 0"> +
-<div style="​font-size2em; font-weight:​ bolder; margin: 10px;">Trestní právo</div> +
-</div>+
  
-<table width="​100%">​ +====== Trestní právo ====== 
-<​tr><​th>​Právnická fakulta Univerzity Karlovy</​th></​tr>​ + 
-<​tr>​ +<​html>​ </​p></​div></​div><​div><​p>​ </​html>​ <​HTML>​ <div style="​border:​ solid 2px #000; padding: 1em; text-align:​center;​ background: #eee; margin: 0 0 1em 0"> <div style="​font-size:​ 2em; font-weight:​ bolder; margin: 10px;">​Trestní právo</​div>​ </​div>​ 
-  <​td></​HTML>​+ 
 +<table width="​100%">​ <​tr><​th>​Právnická fakulta Univerzity Karlovy</​th></​tr>​ <​tr>​ 
 + 
 +<​code>​ 
 +<​td></​HTML>​
   * **[[trestni-pravo:​pfuk:​trest:​start|Trestní právo (trest)]]**   * **[[trestni-pravo:​pfuk:​trest:​start|Trestní právo (trest)]]**
-  ​ +    * [[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​start|Vypracované otázky ke zkoušce]] 
-  ​<​HTML></​td>​ +  ​* **[[trestni-pravo:​pfuk:​statnice:​start|Oborová státnice z trestního práva]]** 
-</​tr>​ +  * **[[trestni-pravo:​pfuk:​verejna-statnice:​start|Veřejná státnice z trestního práva]]**
-</​table>​+
  
-<table width="​100%"​> +<HTML></td> 
-<​tr><​th colspan="​2">​Encyklopedie</th></tr> +</code>
-<​tr><​td width="​50%"​>+
  
-<h2 class="​sectionedit1"><​a name="​teorie_prava"​ id="​teorie_prava">​Trestní právo hmotné</​a>​</h2> +</tr> </table>
-</HTML>+
  
-<HTML>+<table width="​100%">​ <​tr><​th colspan="​2">​Encyklopedie</​th></​tr>​ <​tr><​td width="​50%"​>
  
 +<h2 class="​sectionedit1"><​a name="​teorie_prava"​ id="​teorie_prava">​Trestní právo hmotné</​a></​h2>​ </​HTML>​
 +
 +==== Obecná část ====
 +
 +  * [[:​trestni-pravo:​prameny-hmota|Prameny trestního práva hmotného]]
 +  * [[:​trestni-pravo:​pusobnost|Působnost trestních zákonů]]
 +  *  [[:​trestni-pravo:​trestny-cin|Trestný čin]]
 +      * [[:​trestni-pravo:​znaky-trestneho-cinu|Znaky trestného činu]]
 +      * [[:​trestni-pravo:​skutkova-podstata|Skutková podstata]]
 +  * [[:​trestni-pravo:​objekt|Objekt]]
 +  * [[:​trestni-pravo:​objektivni-stranka|Objektivní stránka]]
 +  *  [[:​trestni-pravo:​subjekt|Subjekt]]
 +      * [[:​trestni-pravo:​pachatel|Pachatel]]
 +      * [[:​trestni-pravo:​pravnicke-osoby|Právnické osoby]]
 +      * [[:​trestni-pravo:​trestna-soucinnost|Trestná součinnost]]
 +      * [[:​trestni-pravo:​neprime-pachatelstvi|Nepřímé pachatelství]]
 +      * [[:​trestni-pravo:​spolupachatelstvi|Spolupachatelství]]
 +  * [[:​trestni-pravo:​subjektivni-stranka|Subjektivní stránka]]
 +  * [[:​trestni-pravo:​omyl|Omyl]]
 +  * [[:​trestni-pravo:​okolnosti-vylucujici-protipravnost|Okolnosti vylučující protiprávnost]]
 +  *  [[:​trestni-pravo:​vyvojova-stadia|Vývojová stádia trestné činnosti]]
 +      * [[:​trestni-pravo:​priprava|Příprava]]
 +      * [[:​trestni-pravo:​pokus|Pokus]]
 +  *  [[:​trestni-pravo:​mnohost-trestnych-cinu|Mnohost trestných činů]]
 +      * [[:​trestni-pravo:​soubehy|Souběhy]]
 +      * [[:​trestni-pravo:​recidiva|Recidiva]]
 +  * [[:​trestni-pravo:​zanik-trestni-odpovednosti|Zánik trestní odpovědnosti]]
 +  *  [[:​trestni-pravo:​trestni-sankce|Trestní sankce]]
 +      *  [[:​trestni-pravo:​tresty|Tresty]]
 +        * [[:​trestni-pravo:​alternativni-tresty|Alternativní tresty]]
 +        * [[:​trestni-pravo:​podminene-odsouzeni|Podmíněné odsouzení]]
 +        * [[:​trestni-pravo:​tresty-mnohost|Ukládání trestů při mnohosti trestných činů]]
 +        * [[:​trestni-pravo:​zanik-trestu|Zánik trestu]]
 +      * [[:​trestni-pravo:​ochranna-opatreni|Ochranná opatření]]
 +  * [[:​trestni-pravo:​mladistivi|Trestní odpovědnost mladistivých]]
 +  * [[:​trestni-pravo:​pravnicke-osoby|Trestní odpovědnost právnických osob]]
 +
 +==== Zvláštní část ====
 +
 +  * [[:​trestni-pravo:​tc-proti-zivotu-a-zdravi|Trestné činy proti životu a zdraví]]
 +  * [[:​trestni-pravo:​tc-proti-svobode|Trestné činy proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství]]
 +  * [[:​trestni-pravo:​tc-proti-lidske-dustojnosti-v-sexualni-oblasti|Trestné činy proti důstojnosti v sexuální oblasti]]
 +  * [[:​trestni-pravo:​tc-proti-rodine-a-detem|Trestné činy proti rodině a dětem]]
 +  * [[:​trestni-pravo:​tc-proti-matejku|Trestné činy proti majetku]]
 +  * [[:​trestni-pravo:​tc-hospodarske|Trestné činy hospodářské]]
 +  * [[:​trestni-pravo:​tc-obecne-nebezbecne|Trestné činy obecně nebezpečné]]
 +  * [[:​trestni-pravo:​tc-proti-zivotnimu-prostredi|Trestné činy proti životnímu prostředí]]
 +  * [[:​trestni-pravo:​tc-proti-ceske-republice|Trestné činy proti republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci]]
 +  * [[:​trestni-pravo:​tc-proti-poradku-ve-vecech-verejnych|Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných]]
 +  * [[:​trestni-pravo:​tc-proti-branne-povinnosti|Trestné činy proti branné povinnosti]]
 +  * [[:​trestni-pravo:​tc-vojenske|Trestné činy vojenské]]
 +  * [[:​trestni-pravo:​tc-proti-lidskosti|Trestné činy proti lidskosti, proti míru a válečné trestné činy]]
 +
 +<​HTML>​
  
 </​td><​td>​ </​td><​td>​
  
-<h2 class="​sectionedit1"><​a name="pravni_filosofie" id="​pravni_filosofie">​Trestní právo procesní</​a></​h2>​+<h2 class="​sectionedit1"><​a name="tp-procesni" id="​pravni_filosofie">​Trestní právo procesní</​a></​h2> </HTML>
  
-</HTML>+  * [[:​trestni-pravo:​prameny-proces|Prameny trestního práva procesního]] 
 +  * [[:​trestni-pravo:​subjekty|Subjekty trestního řízení]] 
 + 
 +==== Ostatní ==== 
 + 
 +  * [[:​trestni-pravo:​pojmy-teorie|Pojmy z teorie trestního práva]] 
 +  * [[http://​www.ius-wiki.eu/​download/​trestni_zakonik.m4a|Audioverze trestního zákoníku]]
  
 <​HTML>​ <​HTML>​
Řádek 34: Řádek 92:
 </​td></​tr>​ </​td></​tr>​
  
-</​table>​ +</​table>​ </​HTML>​ 
-</​HTML>​+ 
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code