Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Pojmy z teorie trestního práva

Tato stránka obsahuje glosář trestněprávních pojmů, které zná teorie či judikatura, ale nenaleznete je v zákoně.

 • Kvalifikovaný a nezpůsobilý pokus
 • Skutek - souhrn všech vnějších projevů vůle pachatele, které jsou příčinou následku významného z hlediska trestního práva, pokud jsou zahrnuty zaviněním
 • Recidiva
 • Akcesorita účastenství
 • Souběh
 • Jednání bezprostředně směřující k dokonání
 • Společné jednání
 • Nepřímý úmysl
 • Vědomá nedbalost
 • Přiměřenost nutné obrany
 • Proporcionalita krajní nouze
 • Actio liberis in Causa
  • Dolosis
  • Culposis
 • Objektivní kritérium nedbalosti
 • Subjektivní kritérium nedbalosti,
 • Jednání
 • Aberace
 • Revizní princip
 • Rvačka - vzájemné napadání nejméně 3 osob, účastníků rvačky, kteří se navzájem ohrožují na zdraví nebo na životě. Všichni jsou zároveň obránci i útočníci. Pachatel TČ rvačky je zároveň předmětem útoku ze strany jiného pachatele – účastníka rvačky
 • Kvalifikovaný pokus/příprava - – trestnost pokusu/přípravy jednoho tč zanikla dobrovolným upuštěním od dalšího jednání nebo dobrovolným oznámením, avšak pachatel svým jednáním již dokončil jiný tč, za nějž bude trestně odpovědný
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code