Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
trestni-pravo:pfuk:trest:zkouska:start [2016/12/06 00:23]
Michal Tuláček
trestni-pravo:pfuk:trest:zkouska:start [2016/12/29 12:13] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Trestní právo - vypracované otázky ke zkoušce ====== ====== Trestní právo - vypracované otázky ke zkoušce ======
 +
 +<WRAP center round download 60%> __**DOWNLOAD**__
 +
 +   * Celá verze - {{:​trestni-pravo:​trest.pdf|trest.pdf}}
 +
 +</​WRAP>​
  
 ===== Skupina A ===== ===== Skupina A =====
  
 ^Název otázky^Autor vypracování^Zk.| ^Název otázky^Autor vypracování^Zk.|
-|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-a-1|1. Pojem trestního práva hmotného, trestněprávní vztah, funkce trestního práva a jeho základní zásady]]| | | +|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-a-1|1. Pojem trestního práva hmotného, trestněprávní vztah, funkce trestního práva a jeho základní zásady]]| ​Floyd  ​| | 
-|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-a-2|2. Prameny trestního práva, výklad trestních zákonů a analogie]]| | | +|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-a-2|2. Prameny trestního práva, výklad trestních zákonů a analogie]]| ​Floyd  ​| | 
-|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-a-3|3. Internacionalizace a europeizace trestního práva]]| | | +|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-a-3|3. Internacionalizace a europeizace trestního práva]]| ​Floyd  ​| | 
-|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-a-4|4. Působnost trestních zákonů]]| | | +|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-a-4|4. Působnost trestních zákonů]]| ​Floyd  ​| | 
-|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-a-5|5. Pojem trestného činu a jeho znaky]]| | | +|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-a-5|5. Pojem trestného činu a jeho znaky]]| ​Floyd  ​| | 
-|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-a-6|6. Skutková podstata trestného činu]]| | | +|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-a-6|6. Skutková podstata trestného činu]]| ​Floyd  ​| | 
-|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-a-7|7. Pokračování v trestném činu, trestné činy hromadné a trestné činy trvající]]| | | +|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-a-7|7. Pokračování v trestném činu, trestné činy hromadné a trestné činy trvající]]| ​Floyd  ​| | 
-|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-a-8|8. Objekt trestného činu]]| | | +|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-a-8|8. Objekt trestného činu]]| ​Floyd  ​| | 
-|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-a-9|9. Objektivní stránka trestného činu]]| | | +|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-a-9|9. Objektivní stránka trestného činu]]| ​Floyd  ​| | 
-|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-a-10|10. Pachatel trestného činu]]| | | +|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-a-10|10. Pachatel trestného činu]]| ​Floyd  ​| | 
-|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-a-11|11. Příčetnost]]| | | +|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-a-11|11. Příčetnost]]| ​Floyd  ​| | 
-|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-a-12|12. Trestní odpovědnost právnických osob]]| | | +|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-a-12|12. Trestní odpovědnost právnických osob]]| ​Floyd  ​| | 
-|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-a-13|13. Sankcionování právnických osob]]| | | +|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-a-13|13. Sankcionování právnických osob]]| ​Floyd  ​| | 
-|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-a-14|14. Subjektivní stránka trestného činu]]| | | +|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-a-14|14. Subjektivní stránka trestného činu]]| ​Floyd  ​| | 
-|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-a-15|15. Omyl v trestním právu]]| | | +|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-a-15|15. Omyl v trestním právu]]| ​Floyd  ​| | 
-|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-a-16|16. Okolnosti vylučující protiprávnost]]| | | +|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-a-16|16. Okolnosti vylučující protiprávnost]]| ​Floyd  ​| | 
-|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-a-17|17. Vývojová stadia trestné činnosti]]| | | +|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-a-17|17. Vývojová stadia trestné činnosti]]| ​Floyd  ​| | 
-|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-a-18|18. Trestná součinnost a účastenství]]| | | +|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-a-18|18. Trestná součinnost a účastenství]]| ​Floyd  ​| | 
-|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-a-19|19. Nepřímý pachatel, spolupachatelství]]| | | +|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-a-19|19. Nepřímý pachatel, spolupachatelství]]| ​Floyd  ​| | 
-|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-a-20|20. Souběh trestných činů a recidiva]]| | | +|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-a-20|20. Souběh trestných činů a recidiva]]| ​Floyd  ​| | 
-|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-a-21|21. Zánik trestní odpovědnosti]]| | | +|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-a-21|21. Zánik trestní odpovědnosti]]| ​Floyd  ​| | 
-|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-a-22|22. Pojem a účel trestu, systém trestů]]| | | +|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-a-22|22. Pojem a účel trestu, systém trestů]]| ​Floyd  ​| | 
-|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-a-23|23. Alternativní tresty: peněžitý trest, obecně prospěšné práce, domácí vězení]]| | | +|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-a-23|23. Alternativní tresty: peněžitý trest, obecně prospěšné práce, domácí vězení]]| ​Floyd  ​| | 
-|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-a-24|24. Podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody, podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody s dohledem]]| | | +|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-a-24|24. Podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody, podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody s dohledem]]| ​Floyd  ​| | 
-|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-a-25|25. Nepodmíněný trest odnětí svobody]]| | | +|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-a-25|25. Nepodmíněný trest odnětí svobody]]| ​Floyd  ​| | 
-|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-a-26|26. Zásady ukládání trestů dospělým]]| | | +|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-a-26|26. Zásady ukládání trestů dospělým]]| ​Floyd  ​| | 
-|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-a-27|27. Ukládání trestu při souběhu, recidivě a u pokračování v trestném činu]]| | | +|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-a-27|27. Ukládání trestu při souběhu, recidivě a u pokračování v trestném činu]]| ​Floyd  ​| | 
-|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-a-28|28. Zánik výkonu trestu a zahlazení odsouzení]]| | | +|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-a-28|28. Zánik výkonu trestu a zahlazení odsouzení]]| ​Floyd  ​| | 
-|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-a-29|29. Ochranná opatření]]| | | +|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-a-29|29. Ochranná opatření]]| ​Floyd  ​| | 
-|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-a-30|30. Trestní odpovědnost mladistvých]]| | | +|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-a-30|30. Trestní odpovědnost mladistvých]]| ​Floyd  ​| | 
-|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-a-31|31. Sankcionování mladistvých]]| | |+|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-a-31|31. Sankcionování mladistvých]]| ​Floyd  ​| |
  
 ===== Skupina B ===== ===== Skupina B =====
  
 ^Název otázky^Autor vypracování^Zk.| ^Název otázky^Autor vypracování^Zk.|
-|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-b-1|1. Trestné činy proti životu]]| | | +|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-b-1|1. Trestné činy proti životu]]| ​Floyd  ​| | 
-|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-b-2|2. Trestné činy proti zdraví]]| | | +|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-b-2|2. Trestné činy proti zdraví]]| ​Floyd  ​| | 
-|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-b-3|3. Neposkytnutí pomoci a další trestné činy ohrožující život nebo zdraví]]| | | +|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-b-3|3. Neposkytnutí pomoci a další trestné činy ohrožující život nebo zdraví]]| ​Floyd  ​| | 
-|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-b-4|4. Trestné činy proti těhotenství ženy]]| | | +|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-b-4|4. Trestné činy proti těhotenství ženy]]| ​Floyd  ​| | 
-|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-b-5|5. Trestné činy proti svobodě I: obchodování s lidmi, omezování osobní svobody, zbavení osobní svobody, svěření dítěte do moci jiného, zavlečení]]| | | +|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-b-5|5. Trestné činy proti svobodě I: obchodování s lidmi, omezování osobní svobody, zbavení osobní svobody, svěření dítěte do moci jiného, zavlečení]]| ​Floyd  ​| | 
-|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-b-6|6. Trestné činy proti svobodě II: loupež, vydírání a navazující trestné činy]]| | | +|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-b-6|6. Trestné činy proti svobodě II: loupež, vydírání a navazující trestné činy]]| ​Floyd  ​| | 
-|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-b-7|7. Trestné činy proti svobodě III: porušování domovní svobody, porušování svobody sdružování a shromažďování,​ omezování svobody vyznání]]| | | +|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-b-7|7. Trestné činy proti svobodě III: porušování domovní svobody, porušování svobody sdružování a shromažďování,​ omezování svobody vyznání]]| ​Floyd  ​| | 
-|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-b-8|8. Trestné činy proti právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství]]| | | +|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-b-8|8. Trestné činy proti právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství]]| ​Floyd  ​| | 
-|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-b-9|9. Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti]]| | | +|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-b-9|9. Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti]]| ​Floyd  ​| | 
-|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-b-10|10. Trestné činy proti rodině a dětem]]| | | +|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-b-10|10. Trestné činy proti rodině a dětem]]| ​Floyd  ​| | 
-|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-b-11|11. Trestné činy proti majetku: obohacovací – krádež a zpronevěra]]| | | +|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-b-11|11. Trestné činy proti majetku: obohacovací – krádež a zpronevěra]]| ​Floyd  ​| | 
-|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-b-12|12. Trestné činy proti majetku: obohacovací – podvod a zvláštní případy podvodného jednání]]| | | +|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-b-12|12. Trestné činy proti majetku: obohacovací – podvod a zvláštní případy podvodného jednání]]| ​Floyd  ​| | 
-|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-b-13|13. Trestné činy proti majetku: obohacovací – zatajení věci, lichva, provozování nepoctivých her a sázek]]| | | +|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-b-13|13. Trestné činy proti majetku: obohacovací – zatajení věci, lichva, provozování nepoctivých her a sázek]]| ​Floyd  ​| | 
-|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-b-14|14. Trestné činy proti majetku: tzv. trestné činy poškozovací]]| | | +|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-b-14|14. Trestné činy proti majetku: tzv. trestné činy poškozovací]]| ​Floyd  ​| | 
-|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-b-15|15. Trestné činy proti majetku: neoprávněné užívání (tzv. furtum usus)]]| | | +|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-b-15|15. Trestné činy proti majetku: neoprávněné užívání (tzv. furtum usus)]]| ​Floyd  ​| | 
-|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-b-16|16. Trestné činy proti majetku: podílnictví a legalizace výnosů z trestné činnosti]]| | | +|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-b-16|16. Trestné činy proti majetku: podílnictví a legalizace výnosů z trestné činnosti]]| ​Floyd  ​| | 
-|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-b-17|17. Trestné činy hospodářské]]| | | +|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-b-17|17. Trestné činy hospodářské]]| ​Floyd  ​| | 
-|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-b-18|18. Trestné činy obecně nebezpečné I: obecné ohrožení a navazující trestné činy]]| | | +|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-b-18|18. Trestné činy obecně nebezpečné I: obecné ohrožení a navazující trestné činy]]| ​Floyd  ​| | 
-|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-b-19|19. Trestné činy obecně nebezpečné II: tzv. drogové delikty]]| | | +|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-b-19|19. Trestné činy obecně nebezpečné II: tzv. drogové delikty]]| ​Floyd  ​| | 
-|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-b-20|20. Trestné činy proti životnímu prostředí]]| | | +|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-b-20|20. Trestné činy proti životnímu prostředí]]| ​Floyd  ​| | 
-|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-b-21|21. Trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci]]| | | +|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-b-21|21. Trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci]]| ​Floyd  ​| | 
-|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-b-22|22. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných:​ trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby a trestné činy úředních osob]]| | | +|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-b-22|22. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných:​ trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby a trestné činy úředních osob]]| ​Floyd  ​| | 
-|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-b-23|23. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných:​ úplatkářství]]| | | +|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-b-23|23. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných:​ úplatkářství]]| ​Floyd  ​| | 
-|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-b-24|24. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných:​ maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a další trestné činy znamenající rušení činnosti orgánu veřejné moci]]| | | +|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-b-24|24. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných:​ maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a další trestné činy znamenající rušení činnosti orgánu veřejné moci]]| ​Floyd  ​| | 
-|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-b-25|25. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných:​ trestné činy narušující soužití lidí]]| | | +|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-b-25|25. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných:​ trestné činy narušující soužití lidí]]| ​Floyd  ​| | 
-|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-b-26|26. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných:​ výtržnictví a jiná rušení veřejného pořádku]]| | | +|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-b-26|26. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných:​ výtržnictví a jiná rušení veřejného pořádku]]| ​Floyd  ​| | 
-|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-b-27|27. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných:​ opilství]]| | | +|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-b-27|27. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných:​ opilství]]| ​Floyd  ​| | 
-|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-b-28|28. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných:​ organizovaná zločinecká skupina]]| | | +|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-b-28|28. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných:​ organizovaná zločinecká skupina]]| ​Floyd  ​| | 
-|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-b-29|29. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných:​ nadržování,​ nepřekažení a neoznámení trestného činu a další formy trestné součinnosti]]| | | +|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-b-29|29. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných:​ nadržování,​ nepřekažení a neoznámení trestného činu a další formy trestné součinnosti]]| ​Floyd  ​| | 
-|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-b-30|30. Trestné činy proti branné povinnosti a trestné činy vojenské]]| | | +|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-b-30|30. Trestné činy proti branné povinnosti a trestné činy vojenské]]| ​Floyd  ​| | 
-|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-b-31|31. Trestné činy proti lidskosti, proti míru a válečné trestné činy]]| | |+|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-b-31|31. Trestné činy proti lidskosti, proti míru a válečné trestné činy]]| ​Floyd  ​| |
  
 ===== Skupina C ===== ===== Skupina C =====
  
 ^Název otázky^Autor vypracování^Zk.| ^Název otázky^Autor vypracování^Zk.|
-|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-c-1|1. Trestněprocesní zákony, jejich výklad a ochrana ústavně zaručených základních práv a svobod v trestním řízení]]| | | +|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-c-1|1. Trestněprocesní zákony, jejich výklad a ochrana ústavně zaručených základních práv a svobod v trestním řízení]]| ​Floyd  ​| | 
-|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-c-2|2. Předmět trestního řízení, předběžné otázky]]| | | +|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-c-2|2. Předmět trestního řízení, předběžné otázky]]| ​Floyd  ​| | 
-|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-c-3|3. Systém základních zásad trestního řízení, jejich význam, jednotlivé základní zásady]]| | | +|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-c-3|3. Systém základních zásad trestního řízení, jejich význam, jednotlivé základní zásady]]| ​Floyd  ​| | 
-|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-c-4|4. Subjekty trestního řízení a strany, soudy]]| | | +|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-c-4|4. Subjekty trestního řízení a strany, soudy]]| ​Floyd  ​| | 
-|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-c-5|5. Podezřelý,​ obviněný, obhájce]]| | | +|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-c-5|5. Podezřelý,​ obviněný, obhájce]]| ​Floyd  ​| | 
-|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-c-6|6. Poškozený a zúčastněná osoba v trestním řízení]]| | | +|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-c-6|6. Poškozený a zúčastněná osoba v trestním řízení]]| ​Floyd  ​| | 
-|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-c-7|7. Státní zastupitelství a policie]]| | | +|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-c-7|7. Státní zastupitelství a policie]]| ​Floyd  ​| | 
-|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-c-8|8. Dokazování,​ základní zásady dokazování,​ rozdělení důkazů]]| | | +|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-c-8|8. Dokazování,​ základní zásady dokazování,​ rozdělení důkazů]]| ​Floyd  ​| | 
-|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-c-9|9. Jednotlivé důkazní prostředky]]| | | +|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-c-9|9. Jednotlivé důkazní prostředky]]| ​Floyd  ​| | 
-|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-c-10|10. Zajištění osob a věcí v trestním řízení]]| | | +|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-c-10|10. Zajištění osob a věcí v trestním řízení]]| ​Floyd  ​| | 
-|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-c-11|11. Postup před zahájením trestního stíhání, zahájení trestního stíhání]]| | | +|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-c-11|11. Postup před zahájením trestního stíhání, zahájení trestního stíhání]]| ​Floyd  ​| | 
-|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-c-12|12. Přípravné řízení včetně zkráceného přípravného řízení, rozhodnutí v přípravném řízení]]| | | +|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-c-12|12. Přípravné řízení včetně zkráceného přípravného řízení, rozhodnutí v přípravném řízení]]| ​Floyd  ​| | 
-|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-c-13|13. Předběžné projednání obžaloby, veřejné a neveřejné zasedání]]| | | +|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-c-13|13. Předběžné projednání obžaloby, veřejné a neveřejné zasedání]]| ​Floyd  ​| | 
-|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-c-14|14. Rozhodnutí v trestních věcech, právní moc a vykonatelnost]]| | | +|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-c-14|14. Rozhodnutí v trestních věcech, právní moc a vykonatelnost]]| ​Floyd  ​| | 
-|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-c-15|15. Hlavní líčení]]| | | +|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-c-15|15. Hlavní líčení]]| ​Floyd  ​| | 
-|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-c-16|16. Zvláštní způsoby řízení, řízení ve věcech mladistvých]]| | | +|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-c-16|16. Zvláštní způsoby řízení, řízení ve věcech mladistvých]]| ​Floyd  ​| | 
-|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-c-17|17. Opravné prostředky obecně, zásady opravného řízení]]| | | +|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-c-17|17. Opravné prostředky obecně, zásady opravného řízení]]| ​Floyd  ​| | 
-|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-c-18|18. Řádné opravné prostředky]]| | | +|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-c-18|18. Řádné opravné prostředky]]| ​Floyd  ​| | 
-|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-c-19|19. Mimořádné opravné prostředky]]| | | +|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-c-19|19. Mimořádné opravné prostředky]]| ​Floyd  ​| | 
-|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-c-20|20. Vykonávací řízení]]| | | +|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-c-20|20. Vykonávací řízení]]| ​Floyd  ​| | 
-|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-c-21|21. Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních]]| | |+|[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-c-21|21. Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních]]| ​Floyd  ​| |
  
-\\ 
  
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code