Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
trestni-pravo:pfuk:trest:zkouska:otazka-b-4 [2016/12/29 13:47]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
trestni-pravo:pfuk:trest:zkouska:otazka-b-4 [2016/12/29 13:48] (aktuální)
Michal Tuláček
Řádek 1: Řádek 1:
-====== ​   4. Trestné činy proti těhotenství žen    ​======+====== 4. Trestné činy proti těhotenství ženy ======
  
   * **1. hlava (trestné činy proti životu a zdraví), 4. díl zvláštní části TZ**   * **1. hlava (trestné činy proti životu a zdraví), 4. díl zvláštní části TZ**
Řádek 9: Řádek 9:
   * __Předmět útoku__– lidský plod do začátku porodu   * __Předmět útoku__– lidský plod do začátku porodu
   * **§ 163 společné ustanovení -**__těhotná žena__, která své těhotenství sama uměle přeruší nebo o to jiného požádá nebo mu to dovolí, __není pro takový čin trestná__, a to ani podle ustanovení o návodci a pomocníkovi   * **§ 163 společné ustanovení -**__těhotná žena__, která své těhotenství sama uměle přeruší nebo o to jiného požádá nebo mu to dovolí, __není pro takový čin trestná__, a to ani podle ustanovení o návodci a pomocníkovi
-=====      Nedovolené přerušení těhotenství bez souhlasu těhotné ženy (§ 159)/se souhlasem (§ 160)      =====+===== Nedovolené přerušení těhotenství bez souhlasu těhotné ženy (§ 159)/se souhlasem (§ 160) =====
  
   * **Objektivní stránka –**přerušení těhotenství = jakékoli jednání směřující k usmrcení lidského plodu   * **Objektivní stránka –**přerušení těhotenství = jakékoli jednání směřující k usmrcení lidského plodu
   * **§ 159 = bez souhlasu, § 160 = se souhlasem**   * **§ 159 = bez souhlasu, § 160 = se souhlasem**
   * **Pachatel –**kdokoli   * **Pachatel –**kdokoli
-  * **Subjektivní stránka –** **úmysl**, __nedbalostní vyvolání potratu je těžkým ublížením na zdraví z nedbalosti__ (§ 147, § 122(2)g)+  * **Subjektivní stránka –****úmysl**,​ __nedbalostní vyvolání potratu je těžkým ublížením na zdraví z nedbalosti__ ​ (§ 147, § 122(2)g)
   * **Okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby –**spáchání na ženě mladší 18 let, získání činem pro sebe nebo pro jiného značného prospěchu, soustavnost páchání, způsobení těžké újmy na zdraví; těžké újmy na zdraví nejméně 2 osob nebo smrt; smrt nejméně 2 osob   * **Okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby –**spáchání na ženě mladší 18 let, získání činem pro sebe nebo pro jiného značného prospěchu, soustavnost páchání, způsobení těžké újmy na zdraví; těžké újmy na zdraví nejméně 2 osob nebo smrt; smrt nejméně 2 osob
-  * **Příprava je trestná**(§ 159(2)-(4), § 160(3)-(4))+  * **Příprava je trestná** (§ 159(2)-(4), § 160(3)-(4))
   * __Judikatura__– jestliže lékař za předstírané přerušení těhotenství příjme úplatu, jde o podvod podle § 209; pouhý projev ochoty provést za úplatu nedovolené přerušení těhotenství u ženy, která je k takovému zákroku již rozhodnuta, není trestný   * __Judikatura__– jestliže lékař za předstírané přerušení těhotenství příjme úplatu, jde o podvod podle § 209; pouhý projev ochoty provést za úplatu nedovolené přerušení těhotenství u ženy, která je k takovému zákroku již rozhodnuta, není trestný
-=====      Pomoc těhotné ženě k umělému přerušení těhotenství (§ 161) a svádění těhotné ženy k umělému přerušení těhotenství (§ 162)      =====+===== Pomoc těhotné ženě k umělému přerušení těhotenství (§ 161) a svádění těhotné ženy k umělému přerušení těhotenství (§ 162) =====
  
   * Obě SP vycházejí z toho, že těhotná žena není sama trestně odpovědná (§ 163)   * Obě SP vycházejí z toho, že těhotná žena není sama trestně odpovědná (§ 163)
Řádek 28: Řádek 28:
   * **Pachatel –**kdokoli   * **Pachatel –**kdokoli
   * **Okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby –**spáchání vůči ženě mladší 18 let, přispění k těžké újmě na zdraví u těhotné ženy či k její smrti   * **Okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby –**spáchání vůči ženě mladší 18 let, přispění k těžké újmě na zdraví u těhotné ženy či k její smrti
 +{{template>​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​navigace}}
  
- 
- 
-{{template>​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​navigace}} 
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code