Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
trestni-pravo:pfuk:trest:zkouska:otazka-b-22 [2016/12/29 14:46]
Michal Tuláček
trestni-pravo:pfuk:trest:zkouska:otazka-b-22 [2016/12/29 14:47] (aktuální)
Řádek 15: Řádek 15:
       - Některé další formy trestné součinnosti       - Některé další formy trestné součinnosti
   * **Pachatel**– obvykle kdokoli, u některých TČ však jde o speciální subjekt (úřední osoba, znalec, svědek); **subjektivní stránka** ​ – většinou úmysl   * **Pachatel**– obvykle kdokoli, u některých TČ však jde o speciální subjekt (úřední osoba, znalec, svědek); **subjektivní stránka** ​ – většinou úmysl
 +
 ==== Úřední osoba ==== ==== Úřední osoba ====
  
Řádek 52: Řádek 53:
 ===== Trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby (1. díl) ===== ===== Trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby (1. díl) =====
  
-==== **__Násilí ​proti orgánu veřejné moci (§ 323)__** ====+==== Násilí ​proti orgánu veřejné moci (§ 323) ====
  
   * **Objekt**– zájem na nerušeném,​ řádném a zákonném výkonu pravomoci orgánu veřejné moci (orgán veřejné moci a jeho rozšíření v § 327 viz výše)   * **Objekt**– zájem na nerušeném,​ řádném a zákonném výkonu pravomoci orgánu veřejné moci (orgán veřejné moci a jeho rozšíření v § 327 viz výše)
Řádek 96: Řádek 97:
   * **Odst. 2**– ochrana se poskytuje __i tzv. mezinárodně chráněné osobě__ ​ (viz výše)   * **Odst. 2**– ochrana se poskytuje __i tzv. mezinárodně chráněné osobě__ ​ (viz výše)
  
-|   \\ Trestný čin podle §|| +{{:trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​tc-proti-vykonu-pravomoci.png|}}
- +
-  ​- +
- +
-+
- +
-  ​- +
- +
-+
- +
-  ​- +
- +
-+
- +
-  ​- +
- +
-+
- +
-+
- +
- ​\\ ​ \\  \\  \\ | \\ Nerušený výkon ​pravomoci ​orgánu veřejné moci \\ | +
- +
-  - +
- +
-+
- +
-  - +
- +
-| \\  \\ | \\  \\ | +
- +
-| |   \\ Nerušený výkon pravomoci úřední osoby| ​  ​\\ ​ |   ​\\ ​ | +
- +
-  - +
- +
-+
- +
-  - +
- +
-+
- +
-+
- +
- ​\\ ​ \\  \\  \\ | \\ Užití násilí \\ | +
- +
-  - +
- +
-| \\  \\ | +
- +
-  - +
- +
-| \\  \\ | +
- +
-| |   \\ Vyhrožování usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením značné škody| ​  ​\\ ​ | +
- +
-  - +
- +
-| \\  \\ | +
- +
-  - +
- +
-+
- +
-|   ​\\ ​  ​\\ ​ \\ Subjektivní znak|   \\ V úmyslu působit na výkon pravomoci| +
- +
-  - +
- +
-+
- +
-  - +
- +
-+
- +
-  - +
- +
-+
- +
-  - +
- +
-+
- +
-| |   \\ Pro výkon pravomoci| ​  ​\\ ​ | +
- +
-  - +
- +
-+
- +
-  - +
- +
-+
- +
-  - +
- +
-|+
  
 ==== Přisvojení pravomoci úřadu (§ 328) ==== ==== Přisvojení pravomoci úřadu (§ 328) ====
Řádek 203: Řádek 112:
 ===== Trestné činy úředních osob (2. díl) ===== ===== Trestné činy úředních osob (2. díl) =====
  
-==== **__Zneužití pravomoci úřední osoby (§ 329)__** ====+==== Zneužití pravomoci úřední osoby (§ 329) ====
  
   * **Objekt**– zájem na řádném výkonu pravomocí úřední osoby   * **Objekt**– zájem na řádném výkonu pravomocí úřední osoby
Řádek 227: Řádek 136:
   * **Pachatel**– speciální subjekt – úřední osoba   * **Pachatel**– speciální subjekt – úřední osoba
   * **Subjektivní stránka**– nedbalost   * **Subjektivní stránka**– nedbalost
 +
 {{template>​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​navigace}} {{template>​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​navigace}}
  
-\\ 
  
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code