Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
trestni-pravo:pfuk:trest:zkouska:otazka-b-15 [2016/12/29 14:18]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
trestni-pravo:pfuk:trest:zkouska:otazka-b-15 [2017/06/04 21:31] (aktuální)
89.102.9.51 [Neoprávněné užívání cizí věci (§ 207)]
Řádek 2: Řádek 2:
  
   * **Furtum usus = krádež užitku**   * **Furtum usus = krádež užitku**
-=====      Neoprávněné užívání cizí věci (§ 207)      =====+===== Neoprávněné užívání cizí věci (§ 207) =====
  
   * TČ spočívá v dočasném užívání cizí věci (na rozdíl od krádeže a jiných obohacovacích TČ, kde jednání směřuje k trvalému přisvojení si cizí věci)   * TČ spočívá v dočasném užívání cizí věci (na rozdíl od krádeže a jiných obohacovacích TČ, kde jednání směřuje k trvalému přisvojení si cizí věci)
   * Nejčastějším případem furtum usus je patrně zmocnění se cizího motorového vozidla   * Nejčastějším případem furtum usus je patrně zmocnění se cizího motorového vozidla
   * Objekt – výkon některých oprávnění vlastníka (ius utendi, possidendi atd.)   * Objekt – výkon některých oprávnění vlastníka (ius utendi, possidendi atd.)
-  * **Předmět útoku**- __cizí věc nikoli malé hodnoty__ (nikoli ale věc, která se použitím spotřebuje,​ např. peníze) __a motorového vozidlo__ (= nekolejové vozidlo poháněné vlastní pohonnou jednotkou a trolejbus)+  * **Předmět útoku**- __cizí věc nikoli malé hodnoty__ ​ (nikoli ale věc, která se použitím spotřebuje,​ např. peníze) __a motorového vozidlo__ ​ (= nekolejové vozidlo poháněné vlastní pohonnou jednotkou a trolejbus)
   * **Objektivní stránka**:   * **Objektivní stránka**:
-      * **Alinea 1**- pachatel se zmocní __cizí věci nikoli malé hodnoty nebo motorového vozidla v úmyslu je přechodně ____užíva__t,​ nebo +      * **Alinea 1**- pachatel se zmocní __cizí věci nikoli malé hodnoty nebo motorového vozidla v úmyslu je přechodně ____užíva__t ​(podobá se krádeži), nebo 
-      * **Alinea 2**– pachatel na cizím majetku __způsobí škodu nikoli malou tím, že neoprávněně takové věci, které mu byly **svěřeny**,​ přechodně užívá__ (např. v důsledku opotřebení užívané věci) +      * **Alinea 2**– pachatel na cizím majetku __způsobí škodu nikoli malou tím, že neoprávněně takové věci, které mu byly **svěřeny**,​ přechodně užívá__ ​ (např. v důsledku opotřebení užívané věci; podobá se zpronevěře
-  * __Přechodné užívání__– dočasné disponování s věci po relativně krátkou dobu (trvalejší disponování by již znamenalo krádež či zpronevěru);​ __pro jeho posouzení__ je důležitá mj. doba užívání a způsob navrácení věci (zda ji poškozený může lehce najít, pokud je návrat věci k poškozenému věcí náhody či s ním pachatel nepočítá,​ nejde o § 207) +  * __Přechodné užívání__– dočasné disponování s věci po relativně krátkou dobu (trvalejší disponování by již znamenalo krádež či zpronevěru);​ __pro jeho posouzení__ ​ je důležitá mj. doba užívání a způsob navrácení věci (zda ji poškozený může lehce najít, pokud je návrat věci k poškozenému věcí náhody či s ním pachatel nepočítá,​ nejde o § 207) 
-  * **Subjektivní stránka**- úmysl; __musí se vztahovat na dočasné použití věci, na vrácení věci vlastníkovi i na vznik škody__ (alinea 2)+  * **Subjektivní stránka**- úmysl; __musí se vztahovat na dočasné použití věci, na vrácení věci vlastníkovi i na vznik škody__ ​ (alinea 2)
   * **Judikatura:​**   * **Judikatura:​**
       * Pachatel, který se zmocnil cizí věci a nakládá s ní přechodně způsobem, který nelze považovat za její užívání (např. odtlačení auta na jiné místo), se nemůže dopustit TČ podle § 207, nelze totiž dovodit úmysl přechodného užívání       * Pachatel, který se zmocnil cizí věci a nakládá s ní přechodně způsobem, který nelze považovat za její užívání (např. odtlačení auta na jiné místo), se nemůže dopustit TČ podle § 207, nelze totiž dovodit úmysl přechodného užívání
Řádek 18: Řádek 18:
       * Pachatel, který má svěřené auto k určitému cíli, toto auto odevzdá další osobě k přechodnému užívání,​ dopouští se § 207(1) jako pachatel, ne jako pomocník       * Pachatel, který má svěřené auto k určitému cíli, toto auto odevzdá další osobě k přechodnému užívání,​ dopouští se § 207(1) jako pachatel, ne jako pomocník
       * Pachatel, který se násilím či pohrůžkou bezprostředního násilí zmocní auta s cílem přechodně jej užívat, dopouští se loupeže nikoli § 207       * Pachatel, který se násilím či pohrůžkou bezprostředního násilí zmocní auta s cílem přechodně jej užívat, dopouští se loupeže nikoli § 207
-      * Pokud pachatel po ukončení leasingového vztahu předmět leasingu nevrátí a hodlá oprávněného na delší dobu vyloučit z dispozice s ním => zpronevěra+      * Pokud pachatel po ukončení leasingového vztahu předmět leasingu nevrátí a hodlá oprávněného na delší dobu vyloučit z dispozice s ním ⇒ zpronevěra 
  
 =====      Neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru (§ 208)      ===== =====      Neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru (§ 208)      =====
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code