Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
trestni-pravo:pfuk:trest:zkouska:otazka-b-10 [2016/12/29 14:08]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
trestni-pravo:pfuk:trest:zkouska:otazka-b-10 [2017/06/04 18:24] (aktuální)
89.102.9.51 [Ohrožování výchovy dítěte (§ 201)]
Řádek 108: Řádek 108:
       * Pokud pachatel odmítá vydat dítě rodiči, kterému bylo soudem svěřeno do výchovy, nejde o únos, ale případně (pokud selžou civilní prostředky) o TČ maření výkonu soudního rozhodnutí a vykázání       * Pokud pachatel odmítá vydat dítě rodiči, kterému bylo soudem svěřeno do výchovy, nejde o únos, ale případně (pokud selžou civilní prostředky) o TČ maření výkonu soudního rozhodnutí a vykázání
  
-=====      Ohrožování výchovy dítěte (§ 201)      =====+===== Ohrožování výchovy dítěte (§ 201) =====
  
   * **Objekt**– zájem na řádném tělesném, rozumovém, mravním a citovém vývoji dětí a na jejich výchově (je lhostejné, zda dítě nabylo zletilosti před dovršením 18. roku věku)   * **Objekt**– zájem na řádném tělesném, rozumovém, mravním a citovém vývoji dětí a na jejich výchově (je lhostejné, zda dítě nabylo zletilosti před dovršením 18. roku věku)
   * **Objektivní stránka – dvě základní SP:**   * **Objektivní stránka – dvě základní SP:**
-      * **Odst. 1 – 4 základní formy jednání pachatele**,​ které ale __musí mít za následek **ohrožení** rozumového,​ citového či mravního vývoje__ dítěte (např. alkoholová či drogová závislost, záškoláctví,​ páchání trestné činnosti):+      * **Odst. 1 – 4 základní formy jednání pachatele**,​ které ale __musí mít za následek **ohrožení** ​ rozumového,​ citového či mravního vývoje__ ​ dítěte (např. alkoholová či drogová závislost, záškoláctví,​ páchání trestné činnosti):
         * pachatel svádí dítě k zahálčivému nebo nemravnému životu         * pachatel svádí dítě k zahálčivému nebo nemravnému životu
         * umožní mu vést zahálčivý nebo nemravný život         * umožní mu vést zahálčivý nebo nemravný život
Řádek 122: Řádek 122:
       * __Umožnění vést zahálčivý a nemravný život__– jestliže se dítěti vytvoří podmínky pro vznik nežádoucích návyků (ponechání dítěte výchově ulici atd.)       * __Umožnění vést zahálčivý a nemravný život__– jestliže se dítěti vytvoří podmínky pro vznik nežádoucích návyků (ponechání dítěte výchově ulici atd.)
       * __Pachatel__– kdokoli (s výjimkou 4. jednání)       * __Pachatel__– kdokoli (s výjimkou 4. jednání)
-      * __Subjektivní stránka__**– stačí i nedbalost** (svádění je vždy úmyslné)+      * __Subjektivní stránka__**– stačí i nedbalost** ​ (svádění je vždy úmyslné)
       * **Odst. 2**– pachatel umožní dítěti __hru na výherním hracím přístroji__,​ který je vybaven technickým zařízením,​ které ovlivňuje výsledek hry a které poskytuje možnost peněžité výhry       * **Odst. 2**– pachatel umožní dítěti __hru na výherním hracím přístroji__,​ který je vybaven technickým zařízením,​ které ovlivňuje výsledek hry a které poskytuje možnost peněžité výhry
       * Na rozdíl od odst. 1 stačí i jednorázové jednání       * Na rozdíl od odst. 1 stačí i jednorázové jednání
       * Nedopadá na hrací automaty umožňující nepeněžité,​ věcné výhry       * Nedopadá na hrací automaty umožňující nepeněžité,​ věcné výhry
-      ​__Pachatel__– kdokoli +  ​__**Pachatel **__– kdokoli 
-      * __Subjektivní ​stránka__**– stačí i nedbalost** +  * **__Subjektivní ​stránka __ ****– stačí i nedbalost** 
-  * __Jednočinný souběh obou odstavců není možný__(odst. 2 speciální vůči odst. 1)+  * __Jednočinný souběh obou odstavců není možný__ (odst. 2 speciální vůči odst. 1)
   * **Judikatura:​**   * **Judikatura:​**
       * Za svádění k nemravnímu životu nelze považovat situaci, kdy pachatel násilím přinutil dívku, aby trpěla jeho sexuální chování a sama je opětovala a fyzicky i psychicky ji přitom týral       * Za svádění k nemravnímu životu nelze považovat situaci, kdy pachatel násilím přinutil dívku, aby trpěla jeho sexuální chování a sama je opětovala a fyzicky i psychicky ji přitom týral
       * __Je lhostejné, že dítě již nemravný život vedlo__, jednáním v tom bylo utvrzováno       * __Je lhostejné, že dítě již nemravný život vedlo__, jednáním v tom bylo utvrzováno
 +
 +
 =====      Svádění k pohlavnímu styku (§ 202)      ===== =====      Svádění k pohlavnímu styku (§ 202)      =====
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code