Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
trestni-pravo:pfuk:trest:zkouska:otazka-a-7 [2017/11/19 17:11]
62.24.76.90 formát
trestni-pravo:pfuk:trest:zkouska:otazka-a-7 [2017/11/19 17:17] (aktuální)
62.24.76.90 formát
Řádek 9: Řádek 9:
       * Objektivní souvislost (časová, případně i místní a souvislost v předmětu útoku)       * Objektivní souvislost (časová, případně i místní a souvislost v předmětu útoku)
       * Subjektivní souvislost (společný záměr)       * Subjektivní souvislost (společný záměr)
- +  * __Stejná skutková podstata__– podmínkou pokračování je opětovné uskutečňování jedné a téže skutkové podstaty; např. prodavač, kterému je svěřeno zboží, každý den krátí tržby. Opětovně se tedy dopouští TČ zpronevěry (§ 206). Pokračování je možné naplnit jak těmi dílčími útoky, které naplňují skutkovou podstatu TČ ve všech svých znacích, tak i těmi dílčími útoky, u nichž teprve jejich __souhrn__ ​ skutkovou podstatu ve všech jejich znacích naplňuje (půjde tak o pokračování TČ zpronevěry i v případě, že prodavač každým dílčím útokem způsobil škodu nižší než škodu nikoli nepatrnou, pakliže v souhrnu dosáhne výše škody hranice škody nikoli nepatrné). Škody způsobené pokračováním v TČ se sčítají. __Může se jednat o skutkovou podstatu dílem základní, dílem kvalifikovanou. Stejně tak může jít o TČ dílem dokonaný, dílem nedokonaný__ ​ (pachatel byl např. chycen při pátém dílčím útoku). Všechny dílčí útoky tvoří jediné jednání, které má jediný účinek (následek). Pokračování v trestném činu je vyloučeno, pakliže některé útoky byly spáchány ve formě (spolu)pachatelství a jiné ve formě účastenství,​ neboť u účastenství jde o jinou skutkovou podstatu. 
-  - __Stejná skutková podstata__– podmínkou pokračování je opětovné uskutečňování jedné a téže skutkové podstaty; např. prodavač, kterému je svěřeno zboží, každý den krátí tržby. Opětovně se tedy dopouští TČ zpronevěry (§ 206). Pokračování je možné naplnit jak těmi dílčími útoky, které naplňují skutkovou podstatu TČ ve všech svých znacích, tak i těmi dílčími útoky, u nichž teprve jejich __souhrn__ ​ skutkovou podstatu ve všech jejich znacích naplňuje (půjde tak o pokračování TČ zpronevěry i v případě, že prodavač každým dílčím útokem způsobil škodu nižší než škodu nikoli nepatrnou, pakliže v souhrnu dosáhne výše škody hranice škody nikoli nepatrné). Škody způsobené pokračováním v TČ se sčítají. __Může se jednat o skutkovou podstatu dílem základní, dílem kvalifikovanou. Stejně tak může jít o TČ dílem dokonaný, dílem nedokonaný__ ​ (pachatel byl např. chycen při pátém dílčím útoku). Všechny dílčí útoky tvoří jediné jednání, které má jediný účinek (následek). Pokračování v trestném činu je vyloučeno, pakliže některé útoky byly spáchány ve formě (spolu)pachatelství a jiné ve formě účastenství,​ neboť u účastenství jde o jinou skutkovou podstatu. +  ​__Podobný způsob provedení__– pokračovat lze v činnosti velmi podobné, stejnorodé 
-  ​__Podobný způsob provedení__– pokračovat lze v činnosti velmi podobné, stejnorodé +  ​__Objektivní souvislost__– 2 obligatorní znaky (čas + předmět) + 1 fakultativní znak:
-  ​__Objektivní souvislost__– 2 obligatorní znaky (čas + předmět) + 1 fakultativní znak:+
       * __Blízká časová souvislost__– nejdůležitější,​ časový úsek mezi jednotlivými útoky, je třeba přihlížet k tomu, jak dlouho pachateli zabere příprava každého dílčího útoku       * __Blízká časová souvislost__– nejdůležitější,​ časový úsek mezi jednotlivými útoky, je třeba přihlížet k tomu, jak dlouho pachateli zabere příprava každého dílčího útoku
       * __Blízká souvislost v předmětu útoku__– nemusí jít ale o majetek téže osoby       * __Blízká souvislost v předmětu útoku__– nemusí jít ale o majetek téže osoby
       * __Místní souvislost__– může tu být, ale i nemusí. Judikatura nevylučuje pokračování v TČ, pakliže jednotlivé útoky jsou spáchány jak na území ČR, tak i v cizině.       * __Místní souvislost__– může tu být, ale i nemusí. Judikatura nevylučuje pokračování v TČ, pakliže jednotlivé útoky jsou spáchány jak na území ČR, tak i v cizině.
-  ​__Subjektivní souvislost__– spočívá v postupném uskutečňování stejného záměru. Společný záměr musí provázet již první dílčí útok, lze jej dovodit ze stejnorodého způsobu jednání (např. pachatel odcizuje předměty určitého typu) nebo z jiných objektivních souvislostí (doba, způsob, místo).+  ​__Subjektivní souvislost__– spočívá v postupném uskutečňování stejného záměru. Společný záměr musí provázet již první dílčí útok, lze jej dovodit ze stejnorodého způsobu jednání (např. pachatel odcizuje předměty určitého typu) nebo z jiných objektivních souvislostí (doba, způsob, místo).
   * __Znaky pokračování v TČ je třeba vykládat ve vzájemné spojitosti__– např. blízkou souvislost předmětu útoku u majetkových TČ, např. TČ krádeže, bude nutné chápat ve spojitosti se společným záměrem pachatele zmocnit se v bytě poškozeného všech cenných věcí, které nalezne. V případě izolovaného chápání bychom totiž byli nuceni rozeznávat,​ zda pachatel odcizil nářadí, peníze, vázu apod.   * __Znaky pokračování v TČ je třeba vykládat ve vzájemné spojitosti__– např. blízkou souvislost předmětu útoku u majetkových TČ, např. TČ krádeže, bude nutné chápat ve spojitosti se společným záměrem pachatele zmocnit se v bytě poškozeného všech cenných věcí, které nalezne. V případě izolovaného chápání bychom totiž byli nuceni rozeznávat,​ zda pachatel odcizil nářadí, peníze, vázu apod.
   * Pokračování v TČ je __výjimečně uvedeno jako výslovný znak skutkové podstaty__ ​ (např. § 201(3)b – pachatel pokračuje v ohrožování výchovy dítěte delší dobu, § 202(2)b – svádění k pohlavnímu styku)   * Pokračování v TČ je __výjimečně uvedeno jako výslovný znak skutkové podstaty__ ​ (např. § 201(3)b – pachatel pokračuje v ohrožování výchovy dítěte delší dobu, § 202(2)b – svádění k pohlavnímu styku)
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code