Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
trestni-pravo:pfuk:trest:zkouska:otazka-a-2 [2016/12/25 22:22]
Michal Tuláček
trestni-pravo:pfuk:trest:zkouska:otazka-a-2 [2016/12/29 11:43] (aktuální)
Řádek 63: Řádek 63:
 ===== Poznámky ===== ===== Poznámky =====
  
-1. Např., že neoznámení loupeže není trestné (viz § 368, kde loupež mezi výčtem trestných činů chybí)+  - Např., že neoznámení loupeže není trestné (viz § 368, kde loupež mezi výčtem trestných činů chybí) 
 +  - Např. skutečnost,​ že spáchání loupeže se zbraní je obecně přitěžující okolností podle § 42; pokud v jiných skutkových podstatách je spáchání činu se zbraní okolností podmiňující použití vyšší trestní sazby, je logické, že u loupeže půjde alespoň o obecně přitěžující okolnost, která trestní sazbou nehýbe 
 +  - Příkladem historického výkladu je interpretace přechodu trestní odpovědnosti právního nástupce PO ve smyslu § 10 ZoTOPO. Ustanovení samotné nekonstatuje,​ zda jde o přechod na základě singulární či univerzální sukcese, ale z důvodové zprávy k ZoTOPO vyplývá, že české úpravě byla inspirací úprava rakouská, kde k přechodu dochází zásadně na základě univerzální sukcese. Viz otázka o trestní odpovědnosti PO. 
 +  - **Dovolená analogie** ​ – např. zadržení prchajícího pachatele vraždy občanem, přitom mu tento občan způsobil újmu na zdraví – viz § 76(2) TŘ, analogie okolnosti vylučující protiprávnost - krajní nouze. **Nedovolená analogie** ​ – soud nařídí ochranné léčení (§ 99) pachatele nakaženého pohlavní nemocí, který se dopustil TČ ohrožení pohlavní nemocí; soud zde rozšířil podmínky pro udělení sankce 
 +  - Např. „jiné podobné nebezpečné jednání“ u skutkové podstaty TČ obecného ohrožení podle § 272
  
-2. Např. skutečnost,​ že spáchání loupeže se zbraní je obecně přitěžující okolností podle § 42; pokud v jiných skutkových podstatách je spáchání činu se zbraní okolností podmiňující použití vyšší trestní sazby, je logické, že u loupeže půjde alespoň o obecně přitěžující okolnost, která trestní sazbou nehýbe 
- 
-3. Příkladem historického výkladu je interpretace přechodu trestní odpovědnosti právního nástupce PO ve smyslu § 10 ZoTOPO. Ustanovení samotné nekonstatuje,​ zda jde o přechod na základě singulární či univerzální sukcese, ale z důvodové zprávy k ZoTOPO vyplývá, že české úpravě byla inspirací úprava rakouská, kde k přechodu dochází zásadně na základě univerzální sukcese. Viz otázka o trestní odpovědnosti PO. 
- 
-4. Dovolená analogie – např. zadržení prchajícího pachatele vraždy občanem, přitom mu tento občan způsobil újmu na zdraví – viz § 76(2) TŘ, analogie okolnosti vylučující protiprávnost - krajní nouze 
- 
-Nedovolená analogie – soud nařídí ochranné léčení (§ 99) pachatele nakaženého pohlavní nemocí, který se dopustil TČ ohrožení pohlavní nemocí; soud zde rozšířil podmínky pro udělení sankce 
- 
-5.Např. „jiné podobné nebezpečné jednání“ u skutkové podstaty TČ obecného ohrožení podle § 272 
  
 +{{template>​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code