Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
trestni-pravo:pfuk:trest:zkouska:otazka-a-27 [2016/12/29 12:59]
Michal Tuláček
trestni-pravo:pfuk:trest:zkouska:otazka-a-27 [2016/12/29 13:00] (aktuální)
Michal Tuláček
Řádek 47: Řádek 47:
   * V případě hromadného či trvajícího TČ jde z hlediska hmotněprávního i procesněprávního o jeden skutek, pokud tedy bylo o některém z těchto činů rozhodnuto, platí překážka věci rozsouzené. Díky zásadě zákazu dvojího přičítání je také třeba, aby skutečnosti,​ které jsou nezbytné z hlediska závěru o vině pachatele, nebyly též znovu hodnoceny jako okolnosti obecně přitěžující (např. že TČ byl páchán po delší dobu - § 42m)   * V případě hromadného či trvajícího TČ jde z hlediska hmotněprávního i procesněprávního o jeden skutek, pokud tedy bylo o některém z těchto činů rozhodnuto, platí překážka věci rozsouzené. Díky zásadě zákazu dvojího přičítání je také třeba, aby skutečnosti,​ které jsou nezbytné z hlediska závěru o vině pachatele, nebyly též znovu hodnoceny jako okolnosti obecně přitěžující (např. že TČ byl páchán po delší dobu - § 42m)
   * **Společný souhrnný trest**– ukládán na základě § 45(2), jde o kombinaci společného a souhrnného trestu, tento trest je ukládán v případě, že pokračování v TČ bylo spácháno ve vícečinném souběhu s dalšími skutky.****   * **Společný souhrnný trest**– ukládán na základě § 45(2), jde o kombinaci společného a souhrnného trestu, tento trest je ukládán v případě, že pokračování v TČ bylo spácháno ve vícečinném souběhu s dalšími skutky.****
 +
 +{{:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​spolecny-trest.png|}}
 +
 ===== Ukládání trestu při recidivě ===== ===== Ukládání trestu při recidivě =====
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code