Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
trestni-pravo:pfuk:trest:zkouska:otazka-a-20 [2016/12/29 12:03]
Michal Tuláček
trestni-pravo:pfuk:trest:zkouska:otazka-a-20 [2016/12/29 12:06] (aktuální)
Michal Tuláček
Řádek 13: Řádek 13:
   * U trestního příkazu je mezníkem jeho doručení, musí též nabýt právní moci   * U trestního příkazu je mezníkem jeho doručení, musí též nabýt právní moci
   * Pokud byl odsuzující rozsudek zrušen či podán odpor proti trestnímu příkazu, tak v případě, že by nakonec byl odsuzující rozsudek/​trestní příkaz vydán pro činy, pro které byl vydán i původní rozsudek/​trestní příkaz, zůstává pro posouzení souběhu, recidivy či nepravé recidivy rozhodujícím momentem vyhlášení/​doručení původního rozsudku/​trestního příkazu   * Pokud byl odsuzující rozsudek zrušen či podán odpor proti trestnímu příkazu, tak v případě, že by nakonec byl odsuzující rozsudek/​trestní příkaz vydán pro činy, pro které byl vydán i původní rozsudek/​trestní příkaz, zůstává pro posouzení souběhu, recidivy či nepravé recidivy rozhodujícím momentem vyhlášení/​doručení původního rozsudku/​trestního příkazu
-  * Grafické vyjádření souběhu**:**+  * Grafické vyjádření souběhu: 
 + 
 +{{:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​soubeh1.png|}} 
   * Dělení souběhu:   * Dělení souběhu:
       * **Souběh jednočinný** (konkurence ideální) – více TČ bylo spácháno jedním skutkem       * **Souběh jednočinný** (konkurence ideální) – více TČ bylo spácháno jedním skutkem
Řádek 71: Řádek 74:
  
   * **Recidiva**– stejně jako u souběhu jde o případ mnohosti trestných činů, kdy pachatel, který byl již dříve pravomocně odsouzen, spáchá nový TČ   * **Recidiva**– stejně jako u souběhu jde o případ mnohosti trestných činů, kdy pachatel, který byl již dříve pravomocně odsouzen, spáchá nový TČ
 +
 +{{:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​soubeh2.png|}}
  
   * **Nepravá recidiva**– další TČ je spáchán v mezidobí mezi vyhlášením odsuzujícího rozsudku za předchozí TČ a jeho nabytím právní moci. __Nejde o souběh, ani recidivu__, ale o nepravou recidivu.   * **Nepravá recidiva**– další TČ je spáchán v mezidobí mezi vyhlášením odsuzujícího rozsudku za předchozí TČ a jeho nabytím právní moci. __Nejde o souběh, ani recidivu__, ale o nepravou recidivu.
 +
 +{{:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​soubeh3.png|}}
 +
 {{template>​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​navigace}} {{template>​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​navigace}}
  
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code