Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
trestni-pravo:pfuk:trest:zkouska:otazka-a-16 [2016/12/29 11:43]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
trestni-pravo:pfuk:trest:zkouska:otazka-a-16 [2017/10/20 11:24]
80.250.30.196 [Oprávněné použití zbraně (§ 32)]
Řádek 80: Řádek 80:
   * **Činnost nesmí zřejmě odporovat požadavkům jiného právního předpisu, veřejnému zájmu, zásadám lidskosti nebo se příčit dobrým mravům**– dobré mravy TrZ nedefinuje, jde však o všeobecně platné normy morálky.   * **Činnost nesmí zřejmě odporovat požadavkům jiného právního předpisu, veřejnému zájmu, zásadám lidskosti nebo se příčit dobrým mravům**– dobré mravy TrZ nedefinuje, jde však o všeobecně platné normy morálky.
  
-=====      Oprávněné použití zbraně (§ 32)      =====+===== Oprávněné použití zbraně (§ 32) =====
  
   * TČ nespáchá, kdo použije zbraně v mezích stanovených jiným pr. předpisem   * TČ nespáchá, kdo použije zbraně v mezích stanovených jiným pr. předpisem
Řádek 87: Řádek 87:
   * Zbraň je definována různě – v zákoně o BIS se jedná o střelnou zbraň, v zákoně o Policii ČR se však jedná o zbraň střelnou, bodnou, sečnou, speciální výbušný předmět, průlomový pyrotechnický prostředek a speciální náloživo.   * Zbraň je definována různě – v zákoně o BIS se jedná o střelnou zbraň, v zákoně o Policii ČR se však jedná o zbraň střelnou, bodnou, sečnou, speciální výbušný předmět, průlomový pyrotechnický prostředek a speciální náloživo.
   * U střelné zbraně je, více než u jiných, možné zvolit odstupňovaný způsob použití – varování, výstřel do vzduchu, prostřelení pneumatiky, zásah do nohy…   * U střelné zbraně je, více než u jiných, možné zvolit odstupňovaný způsob použití – varování, výstřel do vzduchu, prostřelení pneumatiky, zásah do nohy…
 +  * Dle § 118 trestního zákona se zbraní rozumí (nestanoví-li trestní zákon něco jiného) cokoliv, čím je možno učinit útok proti tělu důraznějším.
 +
  
 =====      Další (netypizované) okolnosti vylučující protiprávnost ​     ===== =====      Další (netypizované) okolnosti vylučující protiprávnost ​     =====
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code