Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Poslední revize Obě strany příští revize
trestni-pravo:pfuk:trest:zkouska:otazka-a-16 [2016/12/29 11:25]
Michal Tuláček vytvořeno
trestni-pravo:pfuk:trest:zkouska:otazka-a-16 [2016/12/29 11:43]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== ​   16. Okolnosti vylučující protiprávnost ​   ====== ====== ​   16. Okolnosti vylučující protiprávnost ​   ======
  
-=====     <font 12.0pt/​times new roman;;​inherit;;​inherit>​Obecný výklad</​font> ​    =====+=====     ​Obecný výklad ​    =====
  
-  * __<font 12.0pt/​times new roman;;​inherit;;​inherit>​Trestně odpovědným může být pouze ten, kdo naplní znaky TČ a jeho jednání je protiprávní</​font>​__<​font 12.0pt/​times new roman;;​inherit;;​inherit>​(§ 13(1)).</​font>​ +  * __Trestně odpovědným může být pouze ten, kdo naplní znaky TČ a jeho jednání je protiprávní__(§ 13(1)). 
-  * __<font 12.0pt/​times new roman;;​inherit;;​inherit>​Protiprávnost</​font>​__<​font 12.0pt/​times new roman;;​inherit;;​inherit>​= rozpor s právní normou v rámci právního řádu, v některých SPTČ je vyjádřena explicitně (v rozporu s právními předpisy, bez povolení apod.).</​font>​ +  * __Protiprávnost__= rozpor s právní normou v rámci právního řádu, v některých SPTČ je vyjádřena explicitně (v rozporu s právními předpisy, bez povolení apod.). 
-  * **<font 12.0pt/​times new roman;;​inherit;;​inherit>​Okolnosti vylučující protiprávnost</​font>​**<font 12.0pt/​times new roman;;​inherit;;​inherit>​– jde o takové okolnosti, které pachatele činu jinak trestného zbavují trestní odpovědnosti. Jednání za těchto okolností od počátku není trestné, protože schází protiprávnost. Tím se__ odlišují od důvodů zániku trestnosti__,​ kde trestnost mizí až dodatečně. ​ Chybí zde společenská škodlivost.</​font>​ +  * **Okolnosti vylučující protiprávnost**– jde o takové okolnosti, které pachatele činu jinak trestného zbavují trestní odpovědnosti. Jednání za těchto okolností od počátku není trestné, protože schází protiprávnost. Tím se__ odlišují od důvodů zániku trestnosti__,​ kde trestnost mizí až dodatečně. ​ Chybí zde společenská škodlivost. 
-  * __<font 12.0pt/​times new roman;;​inherit;;​inherit>​Trestní ​zákoník uvádí pět typizovaných okolností vylučujících ​protiprávnost</​font>​__<​font 12.0pt/​times new roman;;​inherit;;​inherit>​:</​font> ​    <font 12.0pt/​times new roman;;​inherit;;​inherit>​Krajní nouze (§ 28)</​font>​ +  * __Trestní ​zákoník uvádí pět typizovaných okolností vylučujících ​protiprávnost__: 
-      * <font 12.0pt/​times new roman;;​inherit;;​inherit>​Nutná obrana (§ 29)</​font>​ +      ​* Krajní nouze (§ 28) 
-      * <font 12.0pt/​times new roman;;​inherit;;​inherit>​Svolení poškozeného (§ 30)</​font>​ +      * Nutná obrana (§ 29) 
-      * <font 12.0pt/​times new roman;;​inherit;;​inherit>​Přípustné riziko (§ 31)</​font>​ +      * Svolení poškozeného (§ 30) 
-      * <font 12.0pt/​times new roman;;​inherit;;​inherit>​Oprávněné použití zbraně (§ 32)</​font>​ +      * Přípustné riziko (§ 31) 
-  * <font 12.0pt/​times new roman;;​inherit;;​inherit>​Vedle těchto typizovaných okolností existují ještě další okolnosti vylučující protiprávnost,​ obecně lze říci, že v těchto případech __jde o výkon dovolené či přikázané činnosti__. **Beztrestnost policejního agenta** je vyjádřena jako specifická okolnost vylučující protiprávnost ve zvláštní části TrZ (§ 363)</​font>​+      * Oprávněné použití zbraně (§ 32) 
 +  * Vedle těchto typizovaných okolností existují ještě další okolnosti vylučující protiprávnost,​ obecně lze říci, že v těchto případech __jde o výkon dovolené či přikázané činnosti__. **Beztrestnost policejního agenta** je vyjádřena jako specifická okolnost vylučující protiprávnost ve zvláštní části TrZ (§ 363)
  
 =====      Krajní nouze (§ 28)      ===== =====      Krajní nouze (§ 28)      =====
  
-  * **<font 12.0pt/​times new roman;;​inherit;;​inherit>​V případě jednání v krajní nouzi musí být splněny následující podmínky</​font>​**<font 12.0pt/​times new roman;;​inherit;;​inherit>​:</​font> ​    <font 12.0pt/​times new roman;;​inherit;;​inherit>​Odvracení nebezpečí,​ které hrozí zájmu chráněnému trestním zákonem (objektu TČ)</​font>​ +  * **V případě jednání v krajní nouzi musí být splněny následující podmínky**:​ 
-      * <font 12.0pt/​times new roman;;​inherit;;​inherit>​Nebezpečí hrozí přímo, bezprostředně</​font>​ +      ​* Odvracení nebezpečí,​ které hrozí zájmu chráněnému trestním zákonem (objektu TČ) 
-      * <font 12.0pt/​times new roman;;​inherit;;​inherit>​Nebezpečí nebylo možno za daných okolností odvrátit jinak (požadavek subsidiarity)</​font>​ +      * Nebezpečí hrozí přímo, bezprostředně 
-      * <font 12.0pt/​times new roman;;​inherit;;​inherit>​Způsobený následek nesmí být zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil (požadavek proporcionality)</​font>​ +      * Nebezpečí nebylo možno za daných okolností odvrátit jinak (požadavek subsidiarity) 
-      * <font 12.0pt/​times new roman;;​inherit;;​inherit>​Ten, komu nebezpečí hrozilo, neměl povinnost jej snášet</​font>​ +      * Způsobený následek nesmí být zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil (požadavek proporcionality) 
-  * __<font 12.0pt/​times new roman;;​inherit;;​inherit>​Při krajní nouzi dochází ke střetu dvou zájmů chráněných trestním ​zákonem</​font>​__<​font 12.0pt/​times new roman;;​inherit;;​inherit>​– __jednomu z těchto zájmů hrozí porucha, která může být odvrácena pouze poruchou jiného zájmu__, na rozdíl od nutné obrany zde může být zasaženo i do sfér třetích osob. Např. napadne mě pitbul, já se začnu proti němu bránit věcí, která patří třetí osobě, pitbula to odežene, ale věc je zničená – v případě škody nikoli nepatrné by šlo uvažovat o TČ poškození cizí věci, v tomto případě však bylo jednáno v krajní nouzi a nejde tedy o TČ. __Krajní nouze vylučuje protiprávnost__ – nepůjde tedy ani o přestupek.</​font>​ +      * Ten, komu nebezpečí hrozilo, neměl povinnost jej snášet 
-  * __<font 12.0pt/​times new roman;;​inherit;;​inherit>​Oprávněn k činu v krajní nouzi je zásadně každý</​font>​__<​font 12.0pt/​times new roman;;​inherit;;​inherit>​(i ten, jehož zájmy nejsou ohroženy)</​font>​ +  * __Při krajní nouzi dochází ke střetu dvou zájmů chráněných trestním ​zákonem__– __jednomu z těchto zájmů hrozí porucha, která může být odvrácena pouze poruchou jiného zájmu__, na rozdíl od nutné obrany zde může být zasaženo i do sfér třetích osob. Např. napadne mě pitbul, já se začnu proti němu bránit věcí, která patří třetí osobě, pitbula to odežene, ale věc je zničená – v případě škody nikoli nepatrné by šlo uvažovat o TČ poškození cizí věci, v tomto případě však bylo jednáno v krajní nouzi a nejde tedy o TČ. __Krajní nouze vylučuje protiprávnost__ – nepůjde tedy ani o přestupek. 
-  * **<font 12.0pt/​times new roman;;​inherit;;​inherit>​Nebezpečí</​font>​**<font 12.0pt/​times new roman;;​inherit;;​inherit>​– __stav hrozící poruchou__, může být vyvolán rozmanitými způsoby; přírodními silami (vichřice, povodeň), útoky zvířat (je-li však poštvané, jde o útok člověka), fyziologickými procesy těla (hlad, bolest), ale i jednáním člověka (řidič přejede chodce, kterému následkem zranění hrozí smrt a je třeba jej dopravit k lékaři), může být vyvoláno i člověkem-útočníkem,​ proti kterému je však v širším rozsahu přípustná nutná obrana. V krajní nouzi může jednat též ten, kdo nebezpečí vyvolal (dráždil zvíře, které na něj zaútočilo)</​font>​ +  * __Oprávněn k činu v krajní nouzi je zásadně každý__(i ten, jehož zájmy nejsou ohroženy) 
-  * **<font 12.0pt/​times new roman;;​inherit;;​inherit>​Nebezpečí musí hrozit zájmu chráněnému trestním zákonem</​font>​**<font 12.0pt/​times new roman;;​inherit;;​inherit>​– může jít o ohrožení zájmů vlastních, ale i cizích</​font>​ +  * **Nebezpečí**– __stav hrozící poruchou__, může být vyvolán rozmanitými způsoby; přírodními silami (vichřice, povodeň), útoky zvířat (je-li však poštvané, jde o útok člověka), fyziologickými procesy těla (hlad, bolest), ale i jednáním člověka (řidič přejede chodce, kterému následkem zranění hrozí smrt a je třeba jej dopravit k lékaři), může být vyvoláno i člověkem-útočníkem,​ proti kterému je však v širším rozsahu přípustná nutná obrana. V krajní nouzi může jednat též ten, kdo nebezpečí vyvolal (dráždil zvíře, které na něj zaútočilo) 
-  * **<font 12.0pt/​times new roman;;​inherit;;​inherit>​Nebezpečí musí hrozit přímo, bezprostředně</​font>​**<font 12.0pt/​times new roman;;​inherit;;​inherit>​– taková situace nastává, jestliže __vývoj událostí spěje rychle k poruše anebo sice nepokračuje,​ ale jsou splněny téměř všechny podmínky pro to, aby porucha nastala, a uskutečnění zbývajících podmínek je věcí náhody__, jež se může s velkou pravděpodobností stát (v bytě uniká plyn a koncentrace dosáhla takového stupně, že může dojít brzy k výbuchu)</​font>​ +  * **Nebezpečí musí hrozit zájmu chráněnému trestním zákonem**– může jít o ohrožení zájmů vlastních, ale i cizích 
-  * **<font 12.0pt/​times new roman;;​inherit;;​inherit>​Nebezpečí nelze za daných okolností odvrátit jinak (subsidiarita</​font>​**<font 12.0pt/​times new roman;;​inherit;;​inherit>​) – osoba A se ocitne ve špatném počasí, vánici mrazu, hrozí mu umrznutí a narazí na chatu, chce se v ní zahřát, musí postupovat tak, aby se do chaty dostal co možná nejšetrněji (tj. např. dírou v okenní výplni a nedevastovat vstupní dveře). __Ohrožený musí využít možnosti vyhnout se nebezpečí (např. útěkem), je však třeba brát v úvahu jen ty možnosti, kterými by mohlo být nebezpečí včas zažehnáno.__</​font>​ +  * **Nebezpečí musí hrozit přímo, bezprostředně**– taková situace nastává, jestliže __vývoj událostí spěje rychle k poruše anebo sice nepokračuje,​ ale jsou splněny téměř všechny podmínky pro to, aby porucha nastala, a uskutečnění zbývajících podmínek je věcí náhody__, jež se může s velkou pravděpodobností stát (v bytě uniká plyn a koncentrace dosáhla takového stupně, že může dojít brzy k výbuchu) 
-  * **<font 12.0pt/​times new roman;;​inherit;;​inherit>​Nejde o krajní nouzi, jestliže ten, komu nebezpečí hrozí, je povinen jej snášet</​font>​**<font 12.0pt/​times new roman;;​inherit;;​inherit>​– např. policista při výkonu služby, hasič při požáru, lékař v nemocnici. Povinnost snášet nebezpečí však __není chápána absolutně__ – např. na lékaři, který není vybaven ochrannými prostředky,​ nelze požadovat zákrok, kdy by jistě byl vystaven nákaze smrtící chorobou. Má-li dotyčný povinnost nebezpečí snášet, není přípustná ani pomoc v nouzi.</​font>​ +  * **Nebezpečí nelze za daných okolností odvrátit jinak (subsidiarita**) – osoba A se ocitne ve špatném počasí, vánici mrazu, hrozí mu umrznutí a narazí na chatu, chce se v ní zahřát, musí postupovat tak, aby se do chaty dostal co možná nejšetrněji (tj. např. dírou v okenní výplni a nedevastovat vstupní dveře). __Ohrožený musí využít možnosti vyhnout se nebezpečí (např. útěkem), je však třeba brát v úvahu jen ty možnosti, kterými by mohlo být nebezpečí včas zažehnáno.__ 
-  * **<font 12.0pt/​times new roman;;​inherit;;​inherit>​Následek způsobený odvracením nebezpečí nesmí být zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil (proporcionalita</​font>​**<font 12.0pt/​times new roman;;​inherit;;​inherit>​) ​– např. při zástavě srdce lékař zlomí pacientovi žebro v situaci, kdy provádí zevní masáž srdce, aby pacient přežil. __Život za život není tedy jednání v krajní nouzi, život za vícero životů by již však krajní nouzí bylo__ (např. Titanic – záchranné čluny, na kterých jsou lidé, ke člunu plavou další, chtějí se zachytit, ale hrozí, že se člun převrátí a zemřou všichni, patrně je krajní nouzí, kdy tyto „plavce“ odháníme pádlem). Použití slova „__zřejmě__“ má zabránit úzkému výkladu podmínek krajní nouze, obsahuje subjektivní prvek.</​font>​ +  * **Nejde o krajní nouzi, jestliže ten, komu nebezpečí hrozí, je povinen jej snášet**– např. policista při výkonu služby, hasič při požáru, lékař v nemocnici. Povinnost snášet nebezpečí však __není chápána absolutně__ – např. na lékaři, který není vybaven ochrannými prostředky,​ nelze požadovat zákrok, kdy by jistě byl vystaven nákaze smrtící chorobou. Má-li dotyčný povinnost nebezpečí snášet, není přípustná ani pomoc v nouzi. 
-  * <font 12.0pt/​times new roman;;​inherit;;​inherit>​Případy útoku ze strany nepříčetné osoby či osoby jednající ve skutkovém omylu posuzujeme jako nutnou obranu (útok podle § 29 nevyžaduje,​ aby byl útočník trestně odpovědný)</​font>​ +  * **Následek způsobený odvracením nebezpečí nesmí být zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil (proporcionalita)** – např. při zástavě srdce lékař zlomí pacientovi žebro v situaci, kdy provádí zevní masáž srdce, aby pacient přežil. __Život za život není tedy jednání v krajní nouzi, život za vícero životů by již však krajní nouzí bylo__ (např. Titanic – záchranné čluny, na kterých jsou lidé, ke člunu plavou další, chtějí se zachytit, ale hrozí, že se člun převrátí a zemřou všichni, patrně je krajní nouzí, kdy tyto „plavce“ odháníme pádlem). Použití slova „__zřejmě__“ má zabránit úzkému výkladu podmínek krajní nouze, obsahuje subjektivní prvek. 
-  * **<font 12.0pt/​times new roman;;​inherit;;​inherit>​Jednání v případě domnělého nebezpečí</​font>​**<font 12.0pt/​times new roman;;​inherit;;​inherit>​– nebezpečí existuje jen v představě pachatele, trestnost posuzujeme se zřetelem na skutkový omyl, může jít o TČ kulpózní</​font>​ +  * Případy útoku ze strany nepříčetné osoby či osoby jednající ve skutkovém omylu posuzujeme jako nutnou obranu (útok podle § 29 nevyžaduje,​ aby byl útočník trestně odpovědný) 
-  * **<font 12.0pt/​times new roman;;​inherit;;​inherit>​Vybočení z mezí krajní nouze (exces)</​font>​**<font 12.0pt/​times new roman;;​inherit;;​inherit>​– případ, kdy nebyly naplněny všechny znaky krajní nouze či nebyly naplněny ve všech směrech, __jde o polehčující okolnosti (§ 41g__):</​font> ​    <font 12.0pt/​times new roman;;​inherit;;​inherit>​Intenzivní exces – způsobený následek byl stejně závažný či závažnější než ten, který hrozil</​font>​ +  * **Jednání v případě domnělého nebezpečí**– nebezpečí existuje jen v představě pachatele, trestnost posuzujeme se zřetelem na skutkový omyl, může jít o TČ kulpózní 
-      * <font 12.0pt/​times new roman;;​inherit;;​inherit>​Extenzivní exces – jednání nebylo provedeno v době, kdy nebezpečí přímo hrozilo</​font>​ +  * **Vybočení z mezí krajní nouze (exces)**– případ, kdy nebyly naplněny všechny znaky krajní nouze či nebyly naplněny ve všech směrech, __jde o polehčující okolnosti (§ 41g)__: 
-      * <font 12.0pt/​times new roman;;​inherit;;​inherit>​Jednání bylo možné odvrátit jinak s méně závažnými následky</​font>​ +      ​* Intenzivní exces – způsobený následek byl stejně závažný či závažnější než ten, který hrozil 
-      * <font 12.0pt/​times new roman;;​inherit;;​inherit>​Byla tu povinnost nebezpečí snášet</​font>​+      * Extenzivní exces – jednání nebylo provedeno v době, kdy nebezpečí přímo hrozilo 
 +      * Jednání bylo možné odvrátit jinak s méně závažnými následky 
 +      * Byla tu povinnost nebezpečí snášet
  
 =====      Nutná obrana (§ 29)      ===== =====      Nutná obrana (§ 29)      =====
  
-  * **<font 12.0pt/​times new roman;;​inherit;;​inherit>​U nutné obrany musí být splněny následující podmínky:</​font>​** +  * **U nutné obrany musí být splněny následující podmínky:​** 
-      * <font 12.0pt/​times new roman;;​inherit;;​inherit>​Přímo hrozící nebo trvající útok</​font>​ +      * Přímo hrozící nebo trvající útok 
-      * <font 12.0pt/​times new roman;;​inherit;;​inherit>​Útok směřuje proti zájmu chráněnému trestním zákonem</​font>​ +      * Útok směřuje proti zájmu chráněnému trestním zákonem 
-      * <font 12.0pt/​times new roman;;​inherit;;​inherit>​Nejde o nutnou obranu, jestliže byla obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku</​font>​ +      * Nejde o nutnou obranu, jestliže byla obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku 
-  * <font 12.0pt/​times new roman;;​inherit;;​inherit>​Jednání v nutné obraně je žádoucí, neboť __jde de facto o nahrazení zásahu veřejné moci__</​font>​ +  * Jednání v nutné obraně je žádoucí, neboť __jde de facto o nahrazení zásahu veřejné moci__ 
-  * **<font 12.0pt/​times new roman;;​inherit;;​inherit>​Ve vztahu ke krajní nouzi je nutná obrana zvláštním,​ privilegovaným případem</​font>​**<font 12.0pt/​times new roman;;​inherit;;​inherit>​– místo jakéhokoli nebezpečí je tu útok, __škoda nevzniká komukoli, ale pouze útočníkovi__,​ tomu je možné způsobit i větší škodu, než která hrozila, není tu požadavek subsidiarity ani povinnost útok snášet</​font>​ +  * **Ve vztahu ke krajní nouzi je nutná obrana zvláštním,​ privilegovaným případem**– místo jakéhokoli nebezpečí je tu útok, __škoda nevzniká komukoli, ale pouze útočníkovi__,​ tomu je možné způsobit i větší škodu, než která hrozila, není tu požadavek subsidiarity ani povinnost útok snášet 
-  * __<font 12.0pt/​times new roman;;​inherit;;​inherit>​K ​jednání v nutné obraně je oprávněn každý, i když útok nesměřuje vůči němu</​font>​__<​font 12.0pt/​times new roman;;​inherit;;​inherit>​(pomoc v nutné obraně)</​font>​ +  * __K jednání v nutné obraně je oprávněn každý, i když útok nesměřuje vůči němu__(pomoc v nutné obraně) 
-  * <font 12.0pt/​times new roman;;​inherit;;​inherit>​Nutná obrana směřuje proti útoku, který ohrožuje společenské vztahy chráněné trestním zákonem, a který přímo hrozí nebo trvá</​font>​ +  * Nutná obrana směřuje proti útoku, který ohrožuje společenské vztahy chráněné trestním zákonem, a který přímo hrozí nebo trvá 
-  * **<font 12.0pt/​times new roman;;​inherit;;​inherit>​Útok</​font>​**<font 12.0pt/​times new roman;;​inherit;;​inherit>​– __úmyslné,​ protiprávní jednání člověka, jež je nebezpečné pro společnost__,​ jde o určitý „druh“ nebezpečí. Útok nemusí být trestným činem, tj. __nevyžaduje se, aby byl útočník trestně odpovědnou osobou__ (dítě, nepříčetný,​ osoba jednající ve skutkovém omylu). Musí však jít o čin protiprávní. U některých TČ je použití nutné obrany z povahy věci vyloučeno (např. zanedbání povinné výživy). V případě poštvaného zvířete jde též o útok člověka, kdy zvíře je živým nástrojem. __Útok může mít formu konání i opomenutí__ – např. neopuštění cizího bytu a setrvání v něm, jde zejména o případy, kdy má pachatel zvláštní povinnost konat (majitel jde venčit psa, ten pokouše dítě, majitel nic neučiní, nezasáhne).</​font>​ +  * **Útok**– __úmyslné,​ protiprávní jednání člověka, jež je nebezpečné pro společnost__,​ jde o určitý „druh“ nebezpečí. Útok nemusí být trestným činem, tj. __nevyžaduje se, aby byl útočník trestně odpovědnou osobou__ (dítě, nepříčetný,​ osoba jednající ve skutkovém omylu). Musí však jít o čin protiprávní. U některých TČ je použití nutné obrany z povahy věci vyloučeno (např. zanedbání povinné výživy). V případě poštvaného zvířete jde též o útok člověka, kdy zvíře je živým nástrojem. __Útok může mít formu konání i opomenutí__ – např. neopuštění cizího bytu a setrvání v něm, jde zejména o případy, kdy má pachatel zvláštní povinnost konat (majitel jde venčit psa, ten pokouše dítě, majitel nic neučiní, nezasáhne). 
-  * **<font 12.0pt/​times new roman;;​inherit;;​inherit>​Útok musí ohrožovat některou z hodnot chráněných trestním zákonem</​font>​**<font 12.0pt/​times new roman;;​inherit;;​inherit>​– chráněné zájmy ohrožuje i __útok vyprovokovaný,​ není však možné použít nutnou obranu proti jiné nutné obraně__ (např. lupič, který zraní bránícího,​ nejedná v nutné obraně). Proti dovolenému činu není nutná obrana přípustná (např. svépomoc podle ObčZ)</​font>​ +  * **Útok musí ohrožovat některou z hodnot chráněných trestním zákonem**– chráněné zájmy ohrožuje i __útok vyprovokovaný,​ není však možné použít nutnou obranu proti jiné nutné obraně__ (např. lupič, který zraní bránícího,​ nejedná v nutné obraně). Proti dovolenému činu není nutná obrana přípustná (např. svépomoc podle ObčZ) 
-  * **<font 12.0pt/​times new roman;;​inherit;;​inherit>​Útok hrozí přímo</​font>​**<font 12.0pt/​times new roman;;​inherit;;​inherit>​– __případy,​ kdy k porušení chráněného zájmu má dojít v úzké časové a zpravidla i místní souvislosti__,​ přímo hrozícím útokem je např. podle okolností výhružka osoby, jež je známá svou agresivitou. Nutná obrana není přípustná proti útoku teprve připravovanému,​ který nehrozí bezprostředně. Počátek nutné obrany se většinou bude časově krýt s okamžikem, kdy útok přejde do stadia pokusu.</​font>​ +  * **Útok hrozí přímo**– __případy,​ kdy k porušení chráněného zájmu má dojít v úzké časové a zpravidla i místní souvislosti__,​ přímo hrozícím útokem je např. podle okolností výhružka osoby, jež je známá svou agresivitou. Nutná obrana není přípustná proti útoku teprve připravovanému,​ který nehrozí bezprostředně. Počátek nutné obrany se většinou bude časově krýt s okamžikem, kdy útok přejde do stadia pokusu. 
-  * **<font 12.0pt/​times new roman;;​inherit;;​inherit>​Proti již ukončenému útoku není nutná obrana přípustná</​font>​**<font 12.0pt/​times new roman;;​inherit;;​inherit>​– útok však již musí být ukončen definitivně,​ termín „__ukončení útoku“ je třeba odlišovat od termínu „dokonaný čin“__. Tak např. v případě, kdy lupič utíká se svým lupem přes zahradu poškozeného,​ dokonal již TČ krádeže, útok však ještě stále trvá a nutná obrana je tedy přípustná (pokud by neúspěšný lupič prchal bez lupu, jde již o ukončený útok). Osobní svobodu osoby, která byla přistižena při TČ nebo bezprostředně poté, smí za podmínek § 76(2) TŘ omezit kdokoli. Není stanoveno, jakých forem přitom může použít, avšak zadržení musí být přiměřené. Patří však mezi netypizované okolnosti.</​font>​ +  * **Proti již ukončenému útoku není nutná obrana přípustná**– útok však již musí být ukončen definitivně,​ termín „__ukončení útoku“ je třeba odlišovat od termínu „dokonaný čin“__. Tak např. v případě, kdy lupič utíká se svým lupem přes zahradu poškozeného,​ dokonal již TČ krádeže, útok však ještě stále trvá a nutná obrana je tedy přípustná (pokud by neúspěšný lupič prchal bez lupu, jde již o ukončený útok). Osobní svobodu osoby, která byla přistižena při TČ nebo bezprostředně poté, smí za podmínek § 76(2) TŘ omezit kdokoli. Není stanoveno, jakých forem přitom může použít, avšak zadržení musí být přiměřené. Patří však mezi netypizované okolnosti. 
-  * __<font 12.0pt/​times new roman;;​inherit;;​inherit>​Podmínkou ​nutné obrany **není** ​subsidiarita</​font>​__<​font 12.0pt/​times new roman;;​inherit;;​inherit>​– obránce se nemusí uchýlit k útěku, může se bránit samozřejmě i aktivně. __Subsidiarita je však vyžadovaná u útoku dětí, nepříčetných či osobách jednající ve skutkovém omylu__ (útěk, popř. upozornění na omyl).</​font>​ +  * __Podmínkou ​nutné obrany **není** ​subsidiarita__– obránce se nemusí uchýlit k útěku, může se bránit samozřejmě i aktivně. __Subsidiarita je však vyžadovaná u útoku dětí, nepříčetných či osobách jednající ve skutkovém omylu__ (útěk, popř. upozornění na omyl). 
-  * **<font 12.0pt/​times new roman;;​inherit;;​inherit>​Nutná obrana nesmí být zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku</​font>​**<font 12.0pt/​times new roman;;​inherit;;​inherit>​– __může být nepřiměřená,​ může být i zjevně nepřiměřená,​ nesmí však dosáhnout úrovně zcela zjevné nepřiměřenosti__. Obrana samozřejmě musí být intenzivnější než útok tak, aby mohla pro obránce bezpečně, efektivně, rychle a definitivně útok odrazit. Pojem __způsob útoku__ nám vyjadřuje všechny objektivní a subjektivní okolnosti útoku – jde o pojem širší než pojem „intenzita útoku“ (např. zda jde o útok individuální či skupinový, zda jde o útok se zbraní či beze zbraně, jaký je poměr sil mezi obráncem a útočníkem apod.), neboť způsob útoku nám navíc obsahuje i prvky, které bezprostředně hrozí (hrozící součinnost dalších osob). Subjektivní prvek nutné obrany je v zákonné definici vyjádřen formulací „zcela zjevná“ (u nepřiměřenosti).</​font>​ +  * **Nutná obrana nesmí být zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku**– __může být nepřiměřená,​ může být i zjevně nepřiměřená,​ nesmí však dosáhnout úrovně zcela zjevné nepřiměřenosti__. Obrana samozřejmě musí být intenzivnější než útok tak, aby mohla pro obránce bezpečně, efektivně, rychle a definitivně útok odrazit. Pojem __způsob útoku__ nám vyjadřuje všechny objektivní a subjektivní okolnosti útoku – jde o pojem širší než pojem „intenzita útoku“ (např. zda jde o útok individuální či skupinový, zda jde o útok se zbraní či beze zbraně, jaký je poměr sil mezi obráncem a útočníkem apod.), neboť způsob útoku nám navíc obsahuje i prvky, které bezprostředně hrozí (hrozící součinnost dalších osob). Subjektivní prvek nutné obrany je v zákonné definici vyjádřen formulací „zcela zjevná“ (u nepřiměřenosti). 
-  * __<font 12.0pt/​times new roman;;​inherit;;​inherit>​Nutná ​obrana vedle subsidiarity **nevyžaduje** ani proporcionalitu mezi škodou hrozící a škodou způsobenou ​obráncem</​font>​__<​font 12.0pt/​times new roman;;​inherit;;​inherit>​– výrazně hrubý nepoměr však může být indikátorem zcela zjevné nepřiměřenosti.</​font>​ +  * __Nutná ​obrana vedle subsidiarity **nevyžaduje** ani proporcionalitu mezi škodou hrozící a škodou způsobenou ​obráncem__– výrazně hrubý nepoměr však může být indikátorem zcela zjevné nepřiměřenosti. 
-  * **<font 12.0pt/​times new roman;;​inherit;;​inherit>​Vybočení z mezí nutné obrany (exces</​font>​**<font 12.0pt/​times new roman;;​inherit;;​inherit>​), jde o polehčující okolnost podle § 41g (event. přichází v úvahu i mimořádné snížení trestní sazby podle § 58(6)) a jde o jednání trestné podle té skutkové podstaty, která jím byla naplněna, rozlišujeme:​</​font> ​    __<font 12.0pt/​times new roman;;​inherit;;​inherit>​Exces intenzivní</​font>​__<​font 12.0pt/​times new roman;;​inherit;;​inherit>​– obrana byla zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku (vystřelím po dětech, které jsou v cizí zahradě na třešních)</​font>​ +  * **Vybočení z mezí nutné obrany (exces)**, jde o polehčující okolnost podle § 41g (event. přichází v úvahu i mimořádné snížení trestní sazby podle § 58(6)) a jde o jednání trestné podle té skutkové podstaty, která jím byla naplněna, rozlišujeme:​ 
-      * __<font 12.0pt/​times new roman;;​inherit;;​inherit>​Exces extenzivní</​font>​__<​font 12.0pt/​times new roman;;​inherit;;​inherit>​– obrana ve chvíli, kdy útok již skončil, např. ublížení útočníkovi ze msty</​font>​ +      ​__Exces intenzivní__– obrana byla zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku (vystřelím po dětech, které jsou v cizí zahradě na třešních) 
-  * **<font 12.0pt/​times new roman;;​inherit;;​inherit>​Putativní obrana</​font>​**<font 12.0pt/​times new roman;;​inherit;;​inherit>​– obrana vůči útoku domnělému,​ který existoval jen v představě bránícího se. Případ posuzujeme podle zásad pozitivního skutkového omylu o okolnostech vylučujících protiprávnost – zjišťuje se, zda jde v daném případě o nedbalost nevědomou (např. zapomenu v hospodě peněženku,​ uvědomím si to při odchodu, když se otočím, peněženka nikde, a vidím jiného hosta s peněženkou,​ o které se __mylně__ domnívám, že je má, jak se snaží odejít, chci ho zastavit, tak mu dám ránu do obličeje – půjde o ublížení na zdraví z nedbalosti).</​font>​+      * __Exces extenzivní__– obrana ve chvíli, kdy útok již skončil, např. ublížení útočníkovi ze msty 
 +  * **Putativní obrana**– obrana vůči útoku domnělému,​ který existoval jen v představě bránícího se. Případ posuzujeme podle zásad pozitivního skutkového omylu o okolnostech vylučujících protiprávnost – zjišťuje se, zda jde v daném případě o nedbalost nevědomou (např. zapomenu v hospodě peněženku,​ uvědomím si to při odchodu, když se otočím, peněženka nikde, a vidím jiného hosta s peněženkou,​ o které se __mylně__ domnívám, že je má, jak se snaží odejít, chci ho zastavit, tak mu dám ránu do obličeje – půjde o ublížení na zdraví z nedbalosti). 
 =====      Svolení poškozeného (§ 30)      ===== =====      Svolení poškozeného (§ 30)      =====
  
-  * <font 12.0pt/​times new roman;;​inherit;;​inherit>​Jako okolnost vylučující protiprávnost je třeba, aby byly splněny tyto podmínky:</​font>​ +  * Jako okolnost vylučující protiprávnost je třeba, aby byly splněny tyto podmínky:​ 
-  * **<font 12.0pt/​times new roman;;​inherit;;​inherit>​Jde o zájmy jednotlivce,​ o nichž on sám může rozhodovat a jejichž porušení se nedotýká zájmu společnosti</​font>​**<font 12.0pt/​times new roman;;​inherit;;​inherit>​– svolení poškozeného je tak například vyloučeno u TČ proti životnímu prostředí či TČ proti pořádku ve věcech veřejných. __Souhlas je možný především u majetkových TČ__, ovšem není možno udělit souhlas například v případě zničení věci v souvislosti s posléze vyplacenou pojistkou za zničenou věc, popř. souhlas prodavačky s krádeží věcí, které jsou na prodej.</​font>​ +  * **Jde o zájmy jednotlivce,​ o nichž on sám může rozhodovat a jejichž porušení se nedotýká zájmu společnosti**– svolení poškozeného je tak například vyloučeno u TČ proti životnímu prostředí či TČ proti pořádku ve věcech veřejných. __Souhlas je možný především u majetkových TČ__, ovšem není možno udělit souhlas například v případě zničení věci v souvislosti s posléze vyplacenou pojistkou za zničenou věc, popř. souhlas prodavačky s krádeží věcí, které jsou na prodej. 
-  * **<font 12.0pt/​times new roman;;​inherit;;​inherit>​Nelze udělit souhlas k ublížení na zdraví nebo usmrcení s výjimkou případů svolení k lékařským zákrokům, které jsou v době činu v souladu s právním řádem a poznatky lékařské vědy a praxe</​font>​**<font 12.0pt/​times new roman;;​inherit;;​inherit>​– jestliže se obviněný a poškozený dohodnou na společném odchodu ze světa tím způsobem, že jeden usmrtí druhého, potom jednání obviněného __neposuzujeme jako účast na sebevraždě,​ nýbrž jako vraždu__.</​font>​ +  * **Nelze udělit souhlas k ublížení na zdraví nebo usmrcení s výjimkou případů svolení k lékařským zákrokům, které jsou v době činu v souladu s právním řádem a poznatky lékařské vědy a praxe**– jestliže se obviněný a poškozený dohodnou na společném odchodu ze světa tím způsobem, že jeden usmrtí druhého, potom jednání obviněného __neposuzujeme jako účast na sebevraždě,​ nýbrž jako vraždu__. 
-  * **<font 12.0pt/​times new roman;;​inherit;;​inherit>​Svolení je dáno zásadně před činem či současně s ním</​font>​**<font 12.0pt/​times new roman;;​inherit;;​inherit>​- dodatečný souhlas je možný jen výjimečně,​ v případech,​ kdy jednající mohl důvodně předpokládat,​ že oprávněná osoba, která nebyla při činu přítomna by daný souhlas udělila vzhledem k okolnostem případu a svým poměrům.</​font>​ +  * **Svolení je dáno zásadně před činem či současně s ním**- dodatečný souhlas je možný jen výjimečně,​ v případech,​ kdy jednající mohl důvodně předpokládat,​ že oprávněná osoba, která nebyla při činu přítomna by daný souhlas udělila vzhledem k okolnostem případu a svým poměrům. 
-  * **<font 12.0pt/​times new roman;;​inherit;;​inherit>​Svolení je vážné, dobrovolné,​ určité a srozumitelné</​font>​**<font 12.0pt/​times new roman;;​inherit;;​inherit>​– osoba si musí být vědoma všech okolností, které by pro její rozhodnutí mohly mít význam. __Pokud se pachatel omylem domníval, že oprávněná osoba svůj souhlas udělila, nemůže být trestně odpovědný za úmyslný TČ, nýbrž podle okolností za čin nedbalostní__.</​font>​ +  * **Svolení je vážné, dobrovolné,​ určité a srozumitelné**– osoba si musí být vědoma všech okolností, které by pro její rozhodnutí mohly mít význam. __Pokud se pachatel omylem domníval, že oprávněná osoba svůj souhlas udělila, nemůže být trestně odpovědný za úmyslný TČ, nýbrž podle okolností za čin nedbalostní__. 
-  * **<font 12.0pt/​times new roman;;​inherit;;​inherit>​Je dáno osobou, která je schopna učinit závazný projev vůle v tomto směru</​font>​**<font 12.0pt/​times new roman;;​inherit;;​inherit>​– předpokladem je schopnost úsudku a samostatného rozhodování osoby, která takovýto úkon činí, je však třeba tuto schopnost __odlišovat od způsobilosti k právním úkonům v občanském právu__.</​font>​+  * **Je dáno osobou, která je schopna učinit závazný projev vůle v tomto směru**– předpokladem je schopnost úsudku a samostatného rozhodování osoby, která takovýto úkon činí, je však třeba tuto schopnost __odlišovat od způsobilosti k právním úkonům v občanském právu__. 
 =====      Přípustné riziko (§ 31)      ===== =====      Přípustné riziko (§ 31)      =====
  
-  * <font 12.0pt/​times new roman;;​inherit;;​inherit>​Dříve se jako okolnost vylučující protiprávnost dovozovalo z praxe, přípustné riziko bylo jako okolnost vylučující protiprávnost výslovně zakotveno do našeho trestního práva až s nynějším trestním zákoníkem.</​font>​ +  * Dříve se jako okolnost vylučující protiprávnost dovozovalo z praxe, přípustné riziko bylo jako okolnost vylučující protiprávnost výslovně zakotveno do našeho trestního práva až s nynějším trestním zákoníkem. 
-  * __<font 12.0pt/​times new roman;;​inherit;;​inherit>​Přípustné riziko jako okolnost vylučující protiprávnost záleží v tom, že při zavádění nové techniky, při zkoušení nových výrobků a při výzkumu je třeba někdy zájmy jinak chráněné vystavit určitému nebezpečí v zájmu vědeckotechnického ​pokroku</​font>​__<​font 12.0pt/​times new roman;;​inherit;;​inherit>​(např. riziko v kosmonautice či riziko v lékařském výzkumu)</​font>​ +  * __Přípustné riziko jako okolnost vylučující protiprávnost záleží v tom, že při zavádění nové techniky, při zkoušení nových výrobků a při výzkumu je třeba někdy zájmy jinak chráněné vystavit určitému nebezpečí v zájmu vědeckotechnického ​pokroku__(např. riziko v kosmonautice či riziko v lékařském výzkumu) 
-  * <font 12.0pt/​times new roman;;​inherit;;​inherit>​Podmínkami přípustného rizika jsou:</​font>​ +  * Podmínkami přípustného rizika jsou: 
-  * **<font 12.0pt/​times new roman;;​inherit;;​inherit>​Vykonávání společenské prospěšné činnosti v rámci svého povolání, postavení, zaměstnání či funkce</​font>​**<font 12.0pt/​times new roman;;​inherit;;​inherit>​– nestačí, pokud by se jednalo o prospěch pro jednotlivce či několik jednotlivců. Může se jednat o hodnoty úplně nové, o zkvalitnění či rozmnožení dosavadních hodnot či o záchranu současných hodnot před zničením. Je-li cílem odvrátit škody, tak nemusí toto nebezpečí hrozit bezprostředně.</​font>​ +  * **Vykonávání společenské prospěšné činnosti v rámci svého povolání, postavení, zaměstnání či funkce**– nestačí, pokud by se jednalo o prospěch pro jednotlivce či několik jednotlivců. Může se jednat o hodnoty úplně nové, o zkvalitnění či rozmnožení dosavadních hodnot či o záchranu současných hodnot před zničením. Je-li cílem odvrátit škody, tak nemusí toto nebezpečí hrozit bezprostředně. 
-  * **<font 12.0pt/​times new roman;;​inherit;;​inherit>​Jednání je v souladu s dosaženým stavem poznání a informacemi,​ které měl jednající v době svého rozhodování o dalším postupu</​font>​**<font 12.0pt/​times new roman;;​inherit;;​inherit>​– jednající musí dodržovat __lex artis__, od kterého se může odchýlit, pokud se ukáže, že daný stav je již překonaný</​font>​ +  * **Jednání je v souladu s dosaženým stavem poznání a informacemi,​ které měl jednající v době svého rozhodování o dalším postupu**– jednající musí dodržovat __lex artis__, od kterého se může odchýlit, pokud se ukáže, že daný stav je již překonaný 
-  * **<font 12.0pt/​times new roman;;​inherit;;​inherit>​Nesmí dojít k ohrožení života či zdraví člověka, aniž by byl dán dotčenou osobou souhlas v souladu s jiným právním předpisem</​font>​** +  * **Nesmí dojít k ohrožení života či zdraví člověka, aniž by byl dán dotčenou osobou souhlas v souladu s jiným právním předpisem** 
-  * **<font 12.0pt/​times new roman;;​inherit;;​inherit>​Výsledku nelze dosáhnout jinak (subsidiarita rizika) a společensky prospěšný výsledek musí odpovídat míře rizika</​font>​**<font 12.0pt/​times new roman;;​inherit;;​inherit>​– v případě mimořádně významných cílů se v praxi setkáváme i s heroickým nasazením života, je však třeba aby takovýto člověk jednal dobrovolně a byl zcela informován o nebezpečí. Pravděpodobnost škody však musí být podstatně menší než pravděpodobnost společenského užitku z takového jednání. Rozdílem od krajní nouze je, že u ní se zájmy cizích osob přímo poškodí, nejen ohrozí.</​font>​ +  * **Výsledku nelze dosáhnout jinak (subsidiarita rizika) a společensky prospěšný výsledek musí odpovídat míře rizika**– v případě mimořádně významných cílů se v praxi setkáváme i s heroickým nasazením života, je však třeba aby takovýto člověk jednal dobrovolně a byl zcela informován o nebezpečí. Pravděpodobnost škody však musí být podstatně menší než pravděpodobnost společenského užitku z takového jednání. Rozdílem od krajní nouze je, že u ní se zájmy cizích osob přímo poškodí, nejen ohrozí. 
-  * **<font 12.0pt/​times new roman;;​inherit;;​inherit>​Činnost nesmí zřejmě odporovat požadavkům jiného právního předpisu, veřejnému zájmu, zásadám lidskosti nebo se příčit dobrým mravům</​font>​**<font 12.0pt/​times new roman;;​inherit;;​inherit>​– dobré mravy TrZ nedefinuje, jde však o všeobecně platné normy morálky.</​font>​+  * **Činnost nesmí zřejmě odporovat požadavkům jiného právního předpisu, veřejnému zájmu, zásadám lidskosti nebo se příčit dobrým mravům**– dobré mravy TrZ nedefinuje, jde však o všeobecně platné normy morálky.
  
 =====      Oprávněné použití zbraně (§ 32)      ===== =====      Oprávněné použití zbraně (§ 32)      =====
  
-  * <font 12.0pt/​times new roman;;​inherit;;​inherit>​TČ nespáchá, kdo použije zbraně v mezích stanovených jiným pr. předpisem</​font>​ +  * TČ nespáchá, kdo použije zbraně v mezích stanovených jiným pr. předpisem 
-  * <font 12.0pt/​times new roman;;​inherit;;​inherit>​Takových předpisů je několik – např. zákon o ozbrojených silách ČR, zákon o Policii ČR, zákon o obecní policii, zákon o vojenské policii, zákon o BIS či zákon o Vězeňské službě a justiční stráži ČR</​font>​ +  * Takových předpisů je několik – např. zákon o ozbrojených silách ČR, zákon o Policii ČR, zákon o obecní policii, zákon o vojenské policii, zákon o BIS či zákon o Vězeňské službě a justiční stráži ČR 
-  * <font 12.0pt/​times new roman;;​inherit;;​inherit>​Některé zákony dovolují použití zbraně v nutné obraně či krajní nouzi bez dalších podmínek, některé to pak dovolují za splnění dalších podmínek (zákon o Policii ČR).</​font>​ +  * Některé zákony dovolují použití zbraně v nutné obraně či krajní nouzi bez dalších podmínek, některé to pak dovolují za splnění dalších podmínek (zákon o Policii ČR). 
-  * <font 12.0pt/​times new roman;;​inherit;;​inherit>​Zbraň je definována různě – v zákoně o BIS se jedná o střelnou zbraň, v zákoně o Policii ČR se však jedná o zbraň střelnou, bodnou, sečnou, speciální výbušný předmět, průlomový pyrotechnický prostředek a speciální náloživo.</​font>​ +  * Zbraň je definována různě – v zákoně o BIS se jedná o střelnou zbraň, v zákoně o Policii ČR se však jedná o zbraň střelnou, bodnou, sečnou, speciální výbušný předmět, průlomový pyrotechnický prostředek a speciální náloživo. 
-  * <font 12.0pt/​times new roman;;​inherit;;​inherit>​U střelné zbraně je, více než u jiných, možné zvolit odstupňovaný způsob použití – varování, výstřel do vzduchu, prostřelení pneumatiky, zásah do nohy…</​font>​+  * U střelné zbraně je, více než u jiných, možné zvolit odstupňovaný způsob použití – varování, výstřel do vzduchu, prostřelení pneumatiky, zásah do nohy…
  
 =====      Další (netypizované) okolnosti vylučující protiprávnost ​     ===== =====      Další (netypizované) okolnosti vylučující protiprávnost ​     =====
  
-  * <font 12.0pt/​times new roman;;​inherit;;​inherit>​Krom pěti typizovaných okolností dovodila teorie a praxe ještě další, dovozené především z mimotrestních zákonů, přípustné díky analogii ve prospěch pachatele</​font>​ +  * Krom pěti typizovaných okolností dovodila teorie a praxe ještě další, dovozené především z mimotrestních zákonů, přípustné díky analogii ve prospěch pachatele 
-  * **<font 12.0pt/​times new roman;;​inherit;;​inherit>​Výkon práv a povinností</​font>​**<font 12.0pt/​times new roman;;​inherit;;​inherit>​– __výkon povinností vyplývajících ze zákona, z rozhodnutí soudu či jiného státního orgánu__ nemůže být TČ (např. soudce se nedopouští TČ omezování osobní svobody, když dle zákonných podmínek vezme obviněného do vazby). Povinnost vyplývá někdy ze zákona, jindy však musí být teprve konkretizována – např. plnění závazného rozkazu není TČ, avšak některé právní předpisy (např. zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů) stanoví výjimky, kdy příslušník nesmí splnit rozkaz, kterým by spáchal TČ. __Obdobně není TČ ani výkon práva__ – např. výkon rodičovských práv či právo omezit osobní svobodu osoby přistižené při páchání TČ či bezprostředně poté dle § 76(2) TŘ.</​font>​ +  * **Výkon práv a povinností**– __výkon povinností vyplývajících ze zákona, z rozhodnutí soudu či jiného státního orgánu__ nemůže být TČ (např. soudce se nedopouští TČ omezování osobní svobody, když dle zákonných podmínek vezme obviněného do vazby). Povinnost vyplývá někdy ze zákona, jindy však musí být teprve konkretizována – např. plnění závazného rozkazu není TČ, avšak některé právní předpisy (např. zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů) stanoví výjimky, kdy příslušník nesmí splnit rozkaz, kterým by spáchal TČ. __Obdobně není TČ ani výkon práva__ – např. výkon rodičovských práv či právo omezit osobní svobodu osoby přistižené při páchání TČ či bezprostředně poté dle § 76(2) TŘ. 
-  * **<font 12.0pt/​times new roman;;​inherit;;​inherit>​Výkon povolání</​font>​**<font 12.0pt/​times new roman;;​inherit;;​inherit>​– svou povahou se blíží výkonu práva, tak např. lékař není trestně odpovědný za lékařské úkony řádně prováděné,​ soudní exekutor není trestně odpovědný za exekuci provedenou v mezích zákona. Pokud tedy lékař úmyslně amputuje končetinu, nedopouští se TČ těžkého ublížení na zdraví (§ 145), pokud lékař postupoval podle pravidel lékařské vědy (lege artis), nebude trestně odpovědný ani za případný následek spojený s tímto zákrokem (např. pacient při operaci zemře). Pokud však pacient nedal souhlas k zákroku, může jít o neoprávněný zásah do osobní svobody. V případě transplantací bez souhlasu (živého) dárce by dokonce mohl být naplněn i některý z TČ proti zdraví (tedy nejen omezení osobní svobody dárce). Odběr tkání a orgánů z těla mrtvého pak je TČ nedovoleného nakládání s tkáněmi a orgány (§ 165). __Informovaný souhlas pacienta__ – každý vyšetřovací či léčebný úkon je možný pouze s informovaným souhlasem pacienta, nebo pokud lze takovýto souhlas předpokládat. Souhlas není potřeba např. u nemocí, u kterých lze uložit povinné léčení, intoxikace či nedovoluje-li to zdravotní stav pacienta a jde o záchranu jeho života či zdraví. Písemná podoba souhlasu je označována jako písemný revers. __Pozitivní revers__ = souhlas, __negativní revers__ = lékař si jej musí vždy vyžádat, odmítá-li nemocný provedení zákroku i přes řádné poučení (více z. o zdravotních službách)</​font>​ +  * **Výkon povolání**– svou povahou se blíží výkonu práva, tak např. lékař není trestně odpovědný za lékařské úkony řádně prováděné,​ soudní exekutor není trestně odpovědný za exekuci provedenou v mezích zákona. Pokud tedy lékař úmyslně amputuje končetinu, nedopouští se TČ těžkého ublížení na zdraví (§ 145), pokud lékař postupoval podle pravidel lékařské vědy (lege artis), nebude trestně odpovědný ani za případný následek spojený s tímto zákrokem (např. pacient při operaci zemře). Pokud však pacient nedal souhlas k zákroku, může jít o neoprávněný zásah do osobní svobody. V případě transplantací bez souhlasu (živého) dárce by dokonce mohl být naplněn i některý z TČ proti zdraví (tedy nejen omezení osobní svobody dárce). Odběr tkání a orgánů z těla mrtvého pak je TČ nedovoleného nakládání s tkáněmi a orgány (§ 165). __Informovaný souhlas pacienta__ – každý vyšetřovací či léčebný úkon je možný pouze s informovaným souhlasem pacienta, nebo pokud lze takovýto souhlas předpokládat. Souhlas není potřeba např. u nemocí, u kterých lze uložit povinné léčení, intoxikace či nedovoluje-li to zdravotní stav pacienta a jde o záchranu jeho života či zdraví. Písemná podoba souhlasu je označována jako písemný revers. __Pozitivní revers__ = souhlas, __negativní revers__ = lékař si jej musí vždy vyžádat, odmítá-li nemocný provedení zákroku i přes řádné poučení (více z. o zdravotních službách) 
-  * **<font 12.0pt/​times new roman;;​inherit;;​inherit>​Vykonávání dovolené činnosti</​font>​**<font 12.0pt/​times new roman;;​inherit;;​inherit>​– například sportovní činnost (boxeři)</​font>​+  * **Vykonávání dovolené činnosti**– například sportovní činnost (boxeři) 
  
 +{{template>​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code