Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
trestni-pravo:pfuk:trest:zkouska:otazka-a-10 [2017/11/05 17:15]
178.40.255.182 [Pojem pachatele trestného činu]
trestni-pravo:pfuk:trest:zkouska:otazka-a-10 [2017/11/05 17:35] (aktuální)
178.40.255.182 [Věk]
Řádek 31: Řádek 31:
   * Trvá-li čin delší dobu (např. u pokračování v TČ, TČ trvajícím),​ omezuje se tr. odpovědnost pouze na období po dovršení věku 15 let   * Trvá-li čin delší dobu (např. u pokračování v TČ, TČ trvajícím),​ omezuje se tr. odpovědnost pouze na období po dovršení věku 15 let
   * __Mladistvý__– osoba, která dovršila 15. rok a nepřekročila 18. rok svého věku. Není rozhodné, zda mladistvý nabyl zletilosti podle občanského práva   * __Mladistvý__– osoba, která dovršila 15. rok a nepřekročila 18. rok svého věku. Není rozhodné, zda mladistvý nabyl zletilosti podle občanského práva
-  * Vzhledem k tomu, že vývoj osob ve věku blízkém mladistvým nemusí být ještě ukončen, je polehčující okolností, dopustil-li se __pachatel TČ ve věku blízkém věku mladistvých__ ​ (§ 41,b), další důsledky tohoto věku v § 26(5) a § 40(5)+  * Vzhledem k tomu, že vývoj osob ve věku blízkém mladistvým nemusí být ještě ukončen, je polehčující okolností, dopustil-li se __pachatel TČ ve věku blízkém věku mladistvých__ ​ (§ 41,f) podobně i písm. ​b)), další důsledky tohoto věku v § 48(5), § 60(6), § 63(2), § 65(3,c), § 75(4), § 82(3) a § 85(3).
       * ZSVM uvádí i další trestněprávně významné věkové kategorie: pokud osoba ve věku __12-15 let__  spáchala čin, za který podle zvláštní části TZ může být uložen výjimečný trest, uloží soud v občanskoprávním řízení její ochrannou výchovu. Soud též může ochrannou výchovu uložit tehdy, spáchala-li osoba mladší 15 let čin, který by jinak byl jakýmkoli TČ. Může být uložena i tehdy, odůvodňuje-li to povaha spáchaného činu jinak trestného a je-li to nezbytné k zajištění řádné výchovy osoby mladší 15 let. Uloženou ochrannou výchovu je možné prodloužit až do dovršení __19 let__.       * ZSVM uvádí i další trestněprávně významné věkové kategorie: pokud osoba ve věku __12-15 let__  spáchala čin, za který podle zvláštní části TZ může být uložen výjimečný trest, uloží soud v občanskoprávním řízení její ochrannou výchovu. Soud též může ochrannou výchovu uložit tehdy, spáchala-li osoba mladší 15 let čin, který by jinak byl jakýmkoli TČ. Může být uložena i tehdy, odůvodňuje-li to povaha spáchaného činu jinak trestného a je-li to nezbytné k zajištění řádné výchovy osoby mladší 15 let. Uloženou ochrannou výchovu je možné prodloužit až do dovršení __19 let__.
       * Pokročilý lidský věk (stáří) může mít vliv na vhodný výběr sankce       * Pokročilý lidský věk (stáří) může mít vliv na vhodný výběr sankce
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code