Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

trestni-pravo:pfuk:trest:zkouska:navigace [2016/12/29 11:55] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +<​html><​div style="​padding:​ 5px; border: solid 2px #​000;"></​html>​ <align center>​**Navigace**</​align>​ **Skupina A.**<​html><​br /></​html> ​
 +
 +[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-a-1|1. Pojem trestního práva hmotného, trestněprávní vztah, funkce trestního práva a jeho základní zásady]] | [[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-a-2|2. Prameny trestního práva, výklad trestních zákonů a analogie]] | [[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-a-3|3. Internacionalizace a europeizace trestního práva]] | [[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-a-4|4. Působnost trestních zákonů]] | [[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-a-5|5. Pojem trestného činu a jeho znaky]] | [[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-a-6|6. Skutková podstata trestného činu]] | [[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-a-7|7. Pokračování v trestném činu, trestné činy hromadné a trestné činy trvající]] | [[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-a-8|8. Objekt trestného činu]] | [[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-a-9|9. Objektivní stránka trestného činu]] | [[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-a-10|10. Pachatel trestného činu]] | [[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-a-11|11. Příčetnost]] | [[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-a-12|12. Trestní odpovědnost právnických osob]] | [[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-a-13|13. Sankcionování právnických osob]] | [[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-a-14|14. Subjektivní stránka trestného činu]] | [[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-a-15|15. Omyl v trestním právu]] | [[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-a-16|16. Okolnosti vylučující protiprávnost]] | [[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-a-17|17. Vývojová stadia trestné činnosti]] | [[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-a-18|18. Trestná součinnost a účastenství]] | [[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-a-19|19. Nepřímý pachatel, spolupachatelství]] | [[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-a-20|20. Souběh trestných činů a recidiva]] | [[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-a-21|21. Zánik trestní odpovědnosti]] | [[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-a-22|22. Pojem a účel trestu, systém trestů]] | [[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-a-23|23. Alternativní tresty: peněžitý trest, obecně prospěšné práce, domácí vězení]] | [[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-a-24|24. Podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody, podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody s dohledem]] | [[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-a-25|25. Nepodmíněný trest odnětí svobody]] | [[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-a-26|26. Zásady ukládání trestů dospělým]] | [[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-a-27|27. Ukládání trestu při souběhu, recidivě a u pokračování v trestném činu]] | [[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-a-28|28. Zánik výkonu trestu a zahlazení odsouzení]] | [[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-a-29|29. Ochranná opatření]] | [[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-a-30|30. Trestní odpovědnost mladistvých]] | [[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-a-31|31. Sankcionování mladistvých]]
 +
 +**Skupina B.**<​html><​br /></​html>​
 +
 +[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-b-1|1. Trestné činy proti životu]] | [[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-b-2|2. Trestné činy proti zdraví]] | [[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-b-3|3. Neposkytnutí pomoci a další trestné činy ohrožující život nebo zdraví]] | [[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-b-4|4. Trestné činy proti těhotenství ženy]] | [[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-b-5|5. Trestné činy proti svobodě I: obchodování s lidmi, omezování osobní svobody, zbavení osobní svobody, svěření dítěte do moci jiného, zavlečení]] | [[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-b-6|6. Trestné činy proti svobodě II: loupež, vydírání a navazující trestné činy]] | [[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-b-7|7. Trestné činy proti svobodě III: porušování domovní svobody, porušování svobody sdružování a shromažďování,​ omezování svobody vyznání]] | [[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-b-8|8. Trestné činy proti právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství]] | [[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-b-9|9. Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti]] | [[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-b-10|10. Trestné činy proti rodině a dětem]] | [[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-b-11|11. Trestné činy proti majetku: obohacovací – krádež a zpronevěra]] | [[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-b-12|12. Trestné činy proti majetku: obohacovací – podvod a zvláštní případy podvodného jednání]] | [[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-b-13|13. Trestné činy proti majetku: obohacovací – zatajení věci, lichva, provozování nepoctivých her a sázek]] | [[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-b-14|14. Trestné činy proti majetku: tzv. trestné činy poškozovací]] | [[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-b-15|15. Trestné činy proti majetku: neoprávněné užívání (tzv. furtum usus)]] | [[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-b-16|16. Trestné činy proti majetku: podílnictví a legalizace výnosů z trestné činnosti]] | [[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-b-17|17. Trestné činy hospodářské]] | [[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-b-18|18. Trestné činy obecně nebezpečné I: obecné ohrožení a navazující trestné činy]] | [[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-b-19|19. Trestné činy obecně nebezpečné II: tzv. drogové delikty]] | [[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-b-20|20. Trestné činy proti životnímu prostředí]] | [[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-b-21|21. Trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci]] | [[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-b-22|22. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných:​ trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby a trestné činy úředních osob]] | [[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-b-23|23. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných:​ úplatkářství]] | [[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-b-24|24. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných:​ maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a další trestné činy znamenající rušení činnosti orgánu veřejné moci]] | [[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-b-25|25. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných:​ trestné činy narušující soužití lidí]] | [[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-b-26|26. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných:​ výtržnictví a jiná rušení veřejného pořádku]] | [[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-b-27|27. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných:​ opilství]] | [[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-b-28|28. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných:​ organizovaná zločinecká skupina]] | [[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-b-29|29. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných:​ nadržování,​ nepřekažení a neoznámení trestného činu a další formy trestné součinnosti]] | [[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-b-30|30. Trestné činy proti branné povinnosti a trestné činy vojenské]] | [[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-b-31|31. Trestné činy proti lidskosti, proti míru a válečné trestné činy]]
 +
 +**Skupina C.**<​html><​br /></​html>​
 +
 +[[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-c-1|1. Trestněprocesní zákony, jejich výklad a ochrana ústavně zaručených základních práv a svobod v trestním řízení]] | [[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-c-2|2. Předmět trestního řízení, předběžné otázky]] | [[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-c-3|3. Systém základních zásad trestního řízení, jejich význam, jednotlivé základní zásady]] | [[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-c-4|4. Subjekty trestního řízení a strany, soudy]] | [[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-c-5|5. Podezřelý,​ obviněný, obhájce]] | [[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-c-6|6. Poškozený a zúčastněná osoba v trestním řízení]] | [[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-c-7|7. Státní zastupitelství a policie]] | [[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-c-8|8. Dokazování,​ základní zásady dokazování,​ rozdělení důkazů]] | [[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-c-9|9. Jednotlivé důkazní prostředky]] | [[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-c-10|10. Zajištění osob a věcí v trestním řízení]] | [[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-c-11|11. Postup před zahájením trestního stíhání, zahájení trestního stíhání]] | [[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-c-12|12. Přípravné řízení včetně zkráceného přípravného řízení, rozhodnutí v přípravném řízení]] | [[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-c-13|13. Předběžné projednání obžaloby, veřejné a neveřejné zasedání]] | [[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-c-14|14. Rozhodnutí v trestních věcech, právní moc a vykonatelnost]] | [[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-c-15|15. Hlavní líčení]] | [[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-c-16|16. Zvláštní způsoby řízení, řízení ve věcech mladistvých]] | [[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-c-17|17. Opravné prostředky obecně, zásady opravného řízení]] | [[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-c-18|18. Řádné opravné prostředky]] | [[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-c-19|19. Mimořádné opravné prostředky]] | [[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-c-20|20. Vykonávací řízení]] | [[:​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​otazka-c-21|21. Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních]]
 +
 +<​html></​div></​html>​
 +
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code