Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
tnh:start [2012/01/02 23:43]
Michal Tuláček
tnh:start [2014/03/02 16:31] (aktuální)
Olga Svatošová [Teorie národního hospodářství]
Řádek 1: Řádek 1:
 +<​html>​
 +</​p><​div style="​display:​none"><​p>​
 +</​html>​
 +====== Teorie národního hospodářství ======
 +
 +<​html>​
 +</​p></​div></​div><​div><​p>​
 +</​html>​
 <​HTML>​ <​HTML>​
 <div style="​border:​ solid 2px #000; padding: 1em; text-align:​center;​ background: #eee; margin: 0 0 1em 0"> <div style="​border:​ solid 2px #000; padding: 1em; text-align:​center;​ background: #eee; margin: 0 0 1em 0">
Řádek 10: Řádek 18:
   * **[[tnh:​pfuk:​tnh:​start|Teorie národního hospodářství (TNH)]]**   * **[[tnh:​pfuk:​tnh:​start|Teorie národního hospodářství (TNH)]]**
     * [[tnh:​pfuk:​tnh:​zkouska:​start|Vypracované otázky ke zkoušce]]     * [[tnh:​pfuk:​tnh:​zkouska:​start|Vypracované otázky ke zkoušce]]
 +    * [[tnh:​pfuk:​tnh:​zkouska:​nova|Vypracované otázky ke zkoušce - nové]]
 +  * **[[tnh:​pfuk:​ekonomika_a_rizeni:​start|Ekonomika a řízení firmy]]**
 +  *  **[[tnh:​pfuk:​etika_v_podnikani:​start|Etika v podnikání]]**
   ​   ​
   <​HTML></​td>​   <​HTML></​td>​
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code