Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
tnh:pfuk:tnh:zkouska:start [2011/12/16 03:54]
Michal Tuláček
tnh:pfuk:tnh:zkouska:start [2012/01/03 20:17] (aktuální)
Michal Tuláček
Řádek 2: Řádek 2:
  
 <WRAP center round info 60%> <WRAP center round info 60%>
-[[tnh:​zkouska:​errata|ERRATA]] <- **NALEZENÉ A OPRAVENÉ CHYBY**+[[tnh:pfuk:tnh:​zkouska:​errata|ERRATA]] <- **NALEZENÉ A OPRAVENÉ CHYBY**
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
Řádek 32: Řádek 32:
 ^ A Předmět a metody národohospodářské teorie ^^^ ^ A Předmět a metody národohospodářské teorie ^^^
 ^ Otázka ^ Autor vypracování ^ Zk. ^ ^ Otázka ^ Autor vypracování ^ Zk. ^
-| [[:​tnh:​zkouska:​otazka-71|71. Předmět národohospodářské teorie a její základní kategorie ]] |Dominika Marková | 8-) | +| [[tnh:pfuk:​tnh:​zkouska:​otazka-71|71. Předmět národohospodářské teorie a její základní kategorie ]] |Dominika Marková | 8-) | 
-| [[:​tnh:​zkouska:​otazka-30|30. Hlavní historické a současné směry ekonomického myšlení]] | Petra Lopatová | 8-) |+| [[tnh:pfuk:​tnh:​zkouska:​otazka-30|30. Hlavní historické a současné směry ekonomického myšlení]] | Petra Lopatová | 8-) |
 ^ B Základní ekonomické pojmy a principy ^^^ ^ B Základní ekonomické pojmy a principy ^^^
 ^ Otázka ^ Autor vypracování ^ Zk. ^ ^ Otázka ^ Autor vypracování ^ Zk. ^
-| [[:​tnh:​zkouska:​otazka-98|98. Základní ekonomické principy a modely, metodické chyby ekonomického uvažování]] | Julie Zabrodska | 8-) | +| [[tnh:pfuk:​tnh:​zkouska:​otazka-98|98. Základní ekonomické principy a modely, metodické chyby ekonomického uvažování]] | Julie Zabrodska | 8-) | 
-| [[:​tnh:​zkouska:​otazka-54|54. Náklady alternativ a utopené náklady, ilustrujte na příkladech ]] | Štěpán Pastorek | 8-) | +| [[tnh:pfuk:​tnh:​zkouska:​otazka-54|54. Náklady alternativ a utopené náklady, ilustrujte na příkladech ]] | Štěpán Pastorek | 8-) | 
-| [[:​tnh:​zkouska:​otazka-97|97. Základní ekonomické otázky, typy a odlišnosti ekonomických systémů]] | Adam Polánský | 8-) | +| [[tnh:pfuk:​tnh:​zkouska:​otazka-97|97. Základní ekonomické otázky, typy a odlišnosti ekonomických systémů]] | Adam Polánský | 8-) | 
-| [[:​tnh:​zkouska:​otazka-17|17. Ekonomická efektivnost,​ Paretovo a Kaldor-Hicksovo kritérium efektivnosti]] | Dominika Klimešová | 8-) | +| [[tnh:pfuk:​tnh:​zkouska:​otazka-17|17. Ekonomická efektivnost,​ Paretovo a Kaldor-Hicksovo kritérium efektivnosti]] | Dominika Klimešová | 8-) | 
-| [[:​tnh:​zkouska:​otazka-85|85. Trhy výrobních faktorů, jejich úloha, specifika a regulace ]] | Kateřina Švecová| 8-) | +| [[tnh:pfuk:​tnh:​zkouska:​otazka-85|85. Trhy výrobních faktorů, jejich úloha, specifika a regulace ]] | Kateřina Švecová| 8-) | 
-| [[:​tnh:​zkouska:​otazka-89|89. Typy ekonomických subjektů, jejich postavení a úloha v národním hospodářství]] |Jakub Růžička| 8-) | +| [[tnh:pfuk:​tnh:​zkouska:​otazka-89|89. Typy ekonomických subjektů, jejich postavení a úloha v národním hospodářství]] |Jakub Růžička| 8-) | 
-| [[:​tnh:​zkouska:​otazka-49|49. Model ekonomického koloběhu ]] | Klára Švandelíková | 8-) | +| [[tnh:pfuk:​tnh:​zkouska:​otazka-49|49. Model ekonomického koloběhu ]] | Klára Švandelíková | 8-) | 
-| [[:​tnh:​zkouska:​otazka-55|55. Národohospodářské agregáty a jejich význam]] | Jan Buchar | 8-) | +| [[tnh:pfuk:​tnh:​zkouska:​otazka-55|55. Národohospodářské agregáty a jejich význam]] | Jan Buchar | 8-) | 
-| [[:​tnh:​zkouska:​otazka-46|46. Metody měření HDP ]] | Klára Švandelíková | 8-) |+| [[tnh:pfuk:​tnh:​zkouska:​otazka-46|46. Metody měření HDP ]] | Klára Švandelíková | 8-) |
 ^ C Tržní systém a státní ekonomická regulace ^^^ ^ C Tržní systém a státní ekonomická regulace ^^^
 ^ Otázka ^ Autor vypracování ^ Zk. ^ ^ Otázka ^ Autor vypracování ^ Zk. ^
-| [[:​tnh:​zkouska:​otazka-82|82. Trh a tržní systém, typy trhů]] | Andrea Černíková | 8-) | +| [[tnh:pfuk:​tnh:​zkouska:​otazka-82|82. Trh a tržní systém, typy trhů]] | Andrea Černíková | 8-) | 
-| [[:​tnh:​zkouska:​otazka-87|87. Tržní cena a její funkce]] | Tereza Valachová| 8-) | +| [[tnh:pfuk:​tnh:​zkouska:​otazka-87|87. Tržní cena a její funkce]] | Tereza Valachová| 8-) | 
-| [[:​tnh:​zkouska:​otazka-7|7. Cenová a necenová konkurence, principy marketingu]] | Jiří Petr David | 8-) | +| [[tnh:pfuk:​tnh:​zkouska:​otazka-7|7. Cenová a necenová konkurence, principy marketingu]] | Jiří Petr David | 8-) | 
-| [[:​tnh:​zkouska:​otazka-31|31. Hospodářská politika, její cíle, druhy a účinnost, magický čtyřúhelník]] | Veronika Pochobradská| 8-) | +| [[tnh:pfuk:​tnh:​zkouska:​otazka-31|31. Hospodářská politika, její cíle, druhy a účinnost, magický čtyřúhelník]] | Veronika Pochobradská| 8-) | 
-| [[:​tnh:​zkouska:​otazka-88|88. Tržní selhání, jeho druhy a příčiny, ilustrujte na příkladech]] |Jakub Růžička| 8-) | +| [[tnh:pfuk:​tnh:​zkouska:​otazka-88|88. Tržní selhání, jeho druhy a příčiny, ilustrujte na příkladech]] |Jakub Růžička| 8-) | 
-| [[:​tnh:​zkouska:​otazka-90|90. Veřejná a soukromá řešení tržních selhání]] | Jakub Růžička | 8-) | +| [[tnh:pfuk:​tnh:​zkouska:​otazka-90|90. Veřejná a soukromá řešení tržních selhání]] | Jakub Růžička | 8-) | 
-| [[:​tnh:​zkouska:​otazka-75|75. Státní regulace trhů, ceny ve smíšené ekonomice]] | Petr Holuša | 8-) | +| [[tnh:pfuk:​tnh:​zkouska:​otazka-75|75. Státní regulace trhů, ceny ve smíšené ekonomice]] | Petr Holuša | 8-) | 
-| [[:​tnh:​zkouska:​otazka-73|73. Selhání vlády a jeho příčiny]] | Petr Holuša | 8-) |+| [[tnh:pfuk:​tnh:​zkouska:​otazka-73|73. Selhání vlády a jeho příčiny]] | Petr Holuša | 8-) |
 ^ D Poptávka, nabídka a tržní cena ^^^ ^ D Poptávka, nabídka a tržní cena ^^^
 ^ Otázka ^ Autor vypracování ^ Zk. ^ ^ Otázka ^ Autor vypracování ^ Zk. ^
-| [[:​tnh:​zkouska:​otazka-100|100. Zákon poptávky, zákon nabídky, zákon poptávky a nabídky, zákon jedné ceny]] | Petr Mundl | 8-) | +| [[tnh:pfuk:​tnh:​zkouska:​otazka-100|100. Zákon poptávky, zákon nabídky, zákon poptávky a nabídky, zákon jedné ceny]] | Petr Mundl | 8-) | 
-| [[:​tnh:​zkouska:​otazka-8|8. Cenová, důchodová a křížová elasticita poptávky]] | Ilona Slabáková | 8-) |  +| [[tnh:pfuk:​tnh:​zkouska:​otazka-8|8. Cenová, důchodová a křížová elasticita poptávky]] | Ilona Slabáková | 8-) |  
-| [[:​tnh:​zkouska:​otazka-70|70. Přebytek výrobce a spotřebitele,​ efektivita tržní rovnováhy]] | Olivia Hütterová | 8-) | +| [[tnh:pfuk:​tnh:​zkouska:​otazka-70|70. Přebytek výrobce a spotřebitele,​ efektivita tržní rovnováhy]] | Olivia Hütterová | 8-) | 
-| [[:​tnh:​zkouska:​otazka-77|77. Státní zásahy do cen, jejich příčiny, důsledky a efektivita]] | Petr Holuša | 8-) |+| [[tnh:pfuk:​tnh:​zkouska:​otazka-77|77. Státní zásahy do cen, jejich příčiny, důsledky a efektivita]] | Petr Holuša | 8-) |
 ^ E Rozhodování,​ ekonomika a správa firem ^^^ ^ E Rozhodování,​ ekonomika a správa firem ^^^
 ^ Otázka ^ Autor vypracování ^ Zk. ^ ^ Otázka ^ Autor vypracování ^ Zk. ^
-| [[:​tnh:​zkouska:​otazka-9|9. Cíle, náklady, příjmy a zisk firmy]] | Kateřina Hricová| 8-) | +| [[tnh:pfuk:​tnh:​zkouska:​otazka-9|9. Cíle, náklady, příjmy a zisk firmy]] | Kateřina Hricová| 8-) | 
-| [[:​tnh:​zkouska:​otazka-35|35. Implicitní a explicitní náklady firmy, ekonomický a účetní zisk]] | Anna Kotulová| 8-) | +| [[tnh:pfuk:​tnh:​zkouska:​otazka-35|35. Implicitní a explicitní náklady firmy, ekonomický a účetní zisk]] | Anna Kotulová| 8-) | 
-| [[:​tnh:​zkouska:​otazka-61|61. Normální zisk firmy, ekonomická renta a její dobývání ]] | Marek Novotný | 8-) | +| [[tnh:pfuk:​tnh:​zkouska:​otazka-61|61. Normální zisk firmy, ekonomická renta a její dobývání ]] | Marek Novotný | 8-) | 
-| [[:​tnh:​zkouska:​otazka-53|53. Náklady a nákladové křivky firmy, analýza firemních nákladů]] | Andrea Jindrová | 8-) | +| [[tnh:pfuk:​tnh:​zkouska:​otazka-53|53. Náklady a nákladové křivky firmy, analýza firemních nákladů]] | Andrea Jindrová | 8-) | 
-| [[:​tnh:​zkouska:​otazka-44|44. Marginální náklady a jejich význam]] | Martina Belková | 8-) | +| [[tnh:pfuk:​tnh:​zkouska:​otazka-44|44. Marginální náklady a jejich význam]] | Martina Belková | 8-) | 
-| [[:​tnh:​zkouska:​otazka-99|99. Zákon klesajícího mezního produktu, princip úspor z rozsahu]] | Julie Zabrodska | 8-) | +| [[tnh:pfuk:​tnh:​zkouska:​otazka-99|99. Zákon klesajícího mezního produktu, princip úspor z rozsahu]] | Julie Zabrodska | 8-) | 
-| [[:​tnh:​zkouska:​otazka-25|25. Financování firmy, finanční ukazatele a jejich funkce při řízení firmy]] | Marek Chlup | 8-) |  +| [[tnh:pfuk:​tnh:​zkouska:​otazka-25|25. Financování firmy, finanční ukazatele a jejich funkce při řízení firmy]] | Marek Chlup | 8-) |  
-| [[:​tnh:​zkouska:​otazka-96|96. Význam a struktura rozvahy firmy]] | Jindra Vít | 8-) | +| [[tnh:pfuk:​tnh:​zkouska:​otazka-96|96. Význam a struktura rozvahy firmy]] | Jindra Vít | 8-) | 
-| [[:​tnh:​zkouska:​otazka-21|21. Ekonomický pohled na vybrané právní formy podniků, jejich výhody a nevýhody]] | Jan Ježek | 8-) | +| [[tnh:pfuk:​tnh:​zkouska:​otazka-21|21. Ekonomický pohled na vybrané právní formy podniků, jejich výhody a nevýhody]] | Jan Ježek | 8-) | 
-| [[:​tnh:​zkouska:​otazka-18|18. Ekonomické aspekty správy společností,​ problém „pána a správce“,​ modely corporate governance]] | František Kasl | 8-) |+| [[tnh:pfuk:​tnh:​zkouska:​otazka-18|18. Ekonomické aspekty správy společností,​ problém „pána a správce“,​ modely corporate governance]] | František Kasl | 8-) |
 ^ F Struktura trhu, typy konkurence a konkurenční politika ^^^ ^ F Struktura trhu, typy konkurence a konkurenční politika ^^^
 ^ Otázka ^ Autor vypracování ^ Zk. ^ ^ Otázka ^ Autor vypracování ^ Zk. ^
-| [[:​tnh:​zkouska:​otazka-78|78. Struktura trhu a tržní síla, relevantní trh]] |Jakub Růžička| 8-) | +| [[tnh:pfuk:​tnh:​zkouska:​otazka-78|78. Struktura trhu a tržní síla, relevantní trh]] |Jakub Růžička| 8-) | 
-| [[:​tnh:​zkouska:​otazka-15|15. Efektivnost dokonalé konkurence]] | Kryštof Petrusek | 8-) | +| [[tnh:pfuk:​tnh:​zkouska:​otazka-15|15. Efektivnost dokonalé konkurence]] | Kryštof Petrusek | 8-) | 
-| [[:​tnh:​zkouska:​otazka-83|83. Trh dokonalé konkurence a postavení firmy na tomto trhu]] | Andrea Jindrová | 8-) | +| [[tnh:pfuk:​tnh:​zkouska:​otazka-83|83. Trh dokonalé konkurence a postavení firmy na tomto trhu]] | Andrea Jindrová | 8-) | 
-| [[:​tnh:​zkouska:​otazka-58|58. Nedokonalá konkurence, příčiny vzniku a hlavní typy, ztráta blahobytu v podmínkách nedokonalé konkurence]] | Sandra Loudová | 8-) | +| [[tnh:pfuk:​tnh:​zkouska:​otazka-58|58. Nedokonalá konkurence, příčiny vzniku a hlavní typy, ztráta blahobytu v podmínkách nedokonalé konkurence]] | Sandra Loudová | 8-) | 
-| [[:​tnh:​zkouska:​otazka-33|33. Chování firem v podmínkách dokonalé a monopolistické konkurence]] | Andrea Černíková| 8-) | +| [[tnh:pfuk:​tnh:​zkouska:​otazka-33|33. Chování firem v podmínkách dokonalé a monopolistické konkurence]] | Andrea Černíková| 8-) | 
-| [[:​tnh:​zkouska:​otazka-34|34. Chování firem v podmínkách oligopolu a monopolu ]] | Andrea Černíková| 8-) | +| [[tnh:pfuk:​tnh:​zkouska:​otazka-34|34. Chování firem v podmínkách oligopolu a monopolu ]] | Andrea Černíková| 8-) | 
-| [[:​tnh:​zkouska:​otazka-42|42. Konkurenční politika, antimonopolní zákonodárství,​ regulace přirozených monopolů]] |Andrea Černíková | 8-) |+| [[tnh:pfuk:​tnh:​zkouska:​otazka-42|42. Konkurenční politika, antimonopolní zákonodárství,​ regulace přirozených monopolů]] |Andrea Černíková | 8-) |
 ^ G Kapitál a kapitálové trhy ^^^ ^ G Kapitál a kapitálové trhy ^^^
 ^ Otázka ^ Autor vypracování ^ Zk. ^ ^ Otázka ^ Autor vypracování ^ Zk. ^
-| [[:​tnh:​zkouska:​otazka-40|40. Kapitál, jeho vznik, formy a funkce]] | Kodetová Kristýna | 8-) | +| [[tnh:pfuk:​tnh:​zkouska:​otazka-40|40. Kapitál, jeho vznik, formy a funkce]] | Kodetová Kristýna | 8-) | 
-| [[:​tnh:​zkouska:​otazka-37|37. Instituce kapitálového trhu a jejich význam]] |Klára Kmoníčková | 8-) | +| [[tnh:pfuk:​tnh:​zkouska:​otazka-37|37. Instituce kapitálového trhu a jejich význam]] |Klára Kmoníčková | 8-) | 
-| [[:​tnh:​zkouska:​otazka-52|52. Nabídka, poptávka a rovnováha na trhu kapitálu]] | Marie Bitomská | 8-) | +| [[tnh:pfuk:​tnh:​zkouska:​otazka-52|52. Nabídka, poptávka a rovnováha na trhu kapitálu]] | Marie Bitomská | 8-) | 
-| [[:​tnh:​zkouska:​otazka-3|3. Aktiva, jejich druhy a vlastnosti, stanovení ceny aktiv]] | Petra Chvátalová | 8-) | +| [[tnh:pfuk:​tnh:​zkouska:​otazka-3|3. Aktiva, jejich druhy a vlastnosti, stanovení ceny aktiv]] | Petra Chvátalová | 8-) | 
-| [[:​tnh:​zkouska:​otazka-39|39. Investování a spekulace, vznik a důsledky „investičních bublin“]] | Andrea Černíková | 8-) | +| [[tnh:pfuk:​tnh:​zkouska:​otazka-39|39. Investování a spekulace, vznik a důsledky „investičních bublin“]] | Andrea Černíková | 8-) | 
-| [[:​tnh:​zkouska:​otazka-79|79. Subjekty kapitálového trhu]] |Jakub Růžička| 8-) | +| [[tnh:pfuk:​tnh:​zkouska:​otazka-79|79. Subjekty kapitálového trhu]] |Jakub Růžička| 8-) | 
-| [[:​tnh:​zkouska:​otazka-67|67. Primární a sekundární kapitálové trhy a jejich význam]] | Tereza Dvořáková,​ František Kasl | 8-) |+| [[tnh:pfuk:​tnh:​zkouska:​otazka-67|67. Primární a sekundární kapitálové trhy a jejich význam]] | Tereza Dvořáková,​ František Kasl | 8-) |
 ^ H Trh práce, zaměstnanost a rozdělení příjmů ^^^ ^ H Trh práce, zaměstnanost a rozdělení příjmů ^^^
 ^ Otázka ^ Autor vypracování ^ Zk. ^ ^ Otázka ^ Autor vypracování ^ Zk. ^
-| [[:​tnh:​zkouska:​otazka-65|65. Poptávka a nabídka na trhu práce, vliv substitučního a důchodového efektu na nabídku práce]] | Michaela Wentová | 8-) | +| [[tnh:pfuk:​tnh:​zkouska:​otazka-65|65. Poptávka a nabídka na trhu práce, vliv substitučního a důchodového efektu na nabídku práce]] | Michaela Wentová | 8-) | 
-| [[:​tnh:​zkouska:​otazka-84|84. Trh práce (poptávka, nabídka a rovnováha)]] | Samuel Koreň | 8-) | +| [[tnh:pfuk:​tnh:​zkouska:​otazka-84|84. Trh práce (poptávka, nabídka a rovnováha)]] | Samuel Koreň | 8-) | 
-| [[:​tnh:​zkouska:​otazka-86|86. Tržní a netržní faktory determinace mezd, mzdová strnulost, jej příčiny a důsledky]] | Tereza Jedličková | 8-) | +| [[tnh:pfuk:​tnh:​zkouska:​otazka-86|86. Tržní a netržní faktory determinace mezd, mzdová strnulost, jej příčiny a důsledky]] | Tereza Jedličková | 8-) | 
-| [[:​tnh:​zkouska:​otazka-59|59. Nezaměstnanost,​ příčiny, druhy a měření, vztah nezaměstnanosti a inflace]] | Michaela Wentová | 8-) | +| [[tnh:pfuk:​tnh:​zkouska:​otazka-59|59. Nezaměstnanost,​ příčiny, druhy a měření, vztah nezaměstnanosti a inflace]] | Michaela Wentová | 8-) | 
-| [[:​tnh:​zkouska:​otazka-72|72. Rozdělení důchodů, nerovnosti v důchodech, přerozdělovací procesy a jejich nástroje]] | Marek Chlup | 8-) |+| [[tnh:pfuk:​tnh:​zkouska:​otazka-72|72. Rozdělení důchodů, nerovnosti v důchodech, přerozdělovací procesy a jejich nástroje]] | Marek Chlup | 8-) |
 ^ I Peníze a měnová politika ^^^ ^ I Peníze a měnová politika ^^^
 ^ Otázka ^ Autor vypracování ^ Zk. ^ ^ Otázka ^ Autor vypracování ^ Zk. ^
-| [[:​tnh:​zkouska:​otazka-63|63. Peníze, jejich funkce a formy, úloha zlata v dějinách peněz]] | Lenka Václavíková | 8-) | +| [[tnh:pfuk:​tnh:​zkouska:​otazka-63|63. Peníze, jejich funkce a formy, úloha zlata v dějinách peněz]] | Lenka Václavíková | 8-) | 
-| [[:​tnh:​zkouska:​otazka-94|94. Vymezení peněz, peněžní zásoba a peněžní agregáty ]] | Anča Součková | 8-) | +| [[tnh:pfuk:​tnh:​zkouska:​otazka-94|94. Vymezení peněz, peněžní zásoba a peněžní agregáty ]] | Anča Součková | 8-) | 
-| [[:​tnh:​zkouska:​otazka-41|41. Komoditní peníze, zlatý standard, peníze s nuceným oběhem]] | Lenka Václavíková | 8-) | +| [[tnh:pfuk:​tnh:​zkouska:​otazka-41|41. Komoditní peníze, zlatý standard, peníze s nuceným oběhem]] | Lenka Václavíková | 8-) | 
-| [[:​tnh:​zkouska:​otazka-51|51. Nabídka a poptávka na trhu peněz, cena peněz, výnosová křivka]] | Marie Bitomská | 8-) | +| [[tnh:pfuk:​tnh:​zkouska:​otazka-51|51. Nabídka a poptávka na trhu peněz, cena peněz, výnosová křivka]] | Marie Bitomská | 8-) | 
-| [[:​tnh:​zkouska:​otazka-5|5. Bankovní systém, tvorba peněz a peněžní multiplikátor]] | Petr Holuša | 8-) | +| [[tnh:pfuk:​tnh:​zkouska:​otazka-5|5. Bankovní systém, tvorba peněz a peněžní multiplikátor]] | Petr Holuša | 8-) | 
-| [[:​tnh:​zkouska:​otazka-50|50. Monetární politika a její nástroje]] | Kateřina Hricová | 8-) | +| [[tnh:pfuk:​tnh:​zkouska:​otazka-50|50. Monetární politika a její nástroje]] | Kateřina Hricová | 8-) | 
-| [[:​tnh:​zkouska:​otazka-56|56. Nástroje expanzívní fiskální a monetární politiky, jejich význam a účinnost]] |Bára Vrajíková | 8-) | +| [[tnh:pfuk:​tnh:​zkouska:​otazka-56|56. Nástroje expanzívní fiskální a monetární politiky, jejich význam a účinnost]] |Bára Vrajíková | 8-) | 
-| [[:​tnh:​zkouska:​otazka-57|57. Nástroje restriktivní měnové a rozpočtové politiky, jejich význam a účinnost]] |Bára Vrajíková | 8-) | +| [[tnh:pfuk:​tnh:​zkouska:​otazka-57|57. Nástroje restriktivní měnové a rozpočtové politiky, jejich význam a účinnost]] |Bára Vrajíková | 8-) | 
-| [[:​tnh:​zkouska:​otazka-6|6. Bezprostřední a konečné cíle měnové politiky, cílování inflace]] | Petr Holuša | 8-) | +| [[tnh:pfuk:​tnh:​zkouska:​otazka-6|6. Bezprostřední a konečné cíle měnové politiky, cílování inflace]] | Petr Holuša | 8-) | 
-| [[:​tnh:​zkouska:​otazka-43|43. Kvantitativní teorie peněz, Fisherova rovnost ]] | Tomáš Hájek | 8-) | +| [[tnh:pfuk:​tnh:​zkouska:​otazka-43|43. Kvantitativní teorie peněz, Fisherova rovnost ]] | Tomáš Hájek | 8-) | 
-| [[:​tnh:​zkouska:​otazka-62|62. Omezení měnové a fiskální politiky]] | Marek Pizur | 8-) | +| [[tnh:pfuk:​tnh:​zkouska:​otazka-62|62. Omezení měnové a fiskální politiky]] | Marek Pizur | 8-) | 
-| [[:​tnh:​zkouska:​otazka-45|45. Měnová báze a tvorba peněz, peníze jako dluh]] | Alexandra Javoreková | 8-) | +| [[tnh:pfuk:​tnh:​zkouska:​otazka-45|45. Měnová báze a tvorba peněz, peníze jako dluh]] | Alexandra Javoreková | 8-) | 
-| [[:​tnh:​zkouska:​otazka-14|14. Diskontní, lombardní a repo sazba jako měnové nástroje]] | Petr Holuša | 8-) | +| [[tnh:pfuk:​tnh:​zkouska:​otazka-14|14. Diskontní, lombardní a repo sazba jako měnové nástroje]] | Petr Holuša | 8-) | 
-| [[:​tnh:​zkouska:​otazka-29|29. Funkce a nástroje centrální banky]] | Petra Lopatová | 8-) | +| [[tnh:pfuk:​tnh:​zkouska:​otazka-29|29. Funkce a nástroje centrální banky]] | Petra Lopatová | 8-) | 
-| [[:​tnh:​zkouska:​otazka-60|60. Nezávislost a odpovědnost centrální banky]] | Matěj Kučera | 8-) | +| [[tnh:pfuk:​tnh:​zkouska:​otazka-60|60. Nezávislost a odpovědnost centrální banky]] | Matěj Kučera | 8-) | 
-| [[:​tnh:​zkouska:​otazka-36|36. Inflace a její měření, druhy, příčiny a důsledky inflace, inflační daň]] | Tereza Stulíková | 8-) | +| [[tnh:pfuk:​tnh:​zkouska:​otazka-36|36. Inflace a její měření, druhy, příčiny a důsledky inflace, inflační daň]] | Tereza Stulíková | 8-) | 
-| [[:​tnh:​zkouska:​otazka-12|12. Deflace, její příčiny a důsledky, past likvidity a kvantitativní uvolňování]] | Kryštof Petrusek | 8-) |+| [[tnh:pfuk:​tnh:​zkouska:​otazka-12|12. Deflace, její příčiny a důsledky, past likvidity a kvantitativní uvolňování]] | Kryštof Petrusek | 8-) |
 ^ J Hospodářský růst ^^^ ^ J Hospodářský růst ^^^
 ^ Otázka ^ Autor vypracování ^ Zk. ^ ^ Otázka ^ Autor vypracování ^ Zk. ^
-| [[:​tnh:​zkouska:​otazka-80|80. Teorie hospodářského růstu]] |Lenka Hanušová | 8-) | +| [[tnh:pfuk:​tnh:​zkouska:​otazka-80|80. Teorie hospodářského růstu]] |Lenka Hanušová | 8-) | 
-| [[:​tnh:​zkouska:​otazka-69|69. Produktivita práce a kapitálu a jejich faktory, politika nabídkové strany ]] | Martina Belková | 8-) | +| [[tnh:pfuk:​tnh:​zkouska:​otazka-69|69. Produktivita práce a kapitálu a jejich faktory, politika nabídkové strany ]] | Martina Belková | 8-) | 
-| [[:​tnh:​zkouska:​otazka-22|22. Ekonomický růst a rozvoj, zdroje a typy růstu, růstová politika]] | Veronika Pochobradská | 8-) |+| [[tnh:pfuk:​tnh:​zkouska:​otazka-22|22. Ekonomický růst a rozvoj, zdroje a typy růstu, růstová politika]] | Veronika Pochobradská | 8-) |
 ^ K Hospodářský cyklus a stabilizační politika ^^^ ^ K Hospodářský cyklus a stabilizační politika ^^^
 ^ Otázka ^ Autor vypracování ^ Zk. ^ ^ Otázka ^ Autor vypracování ^ Zk. ^
-| [[:​tnh:​zkouska:​otazka-32|32. Hospodářský cyklus, jeho příčiny a fáze]] |Petr Mundl | 8-) | +| [[tnh:pfuk:​tnh:​zkouska:​otazka-32|32. Hospodářský cyklus, jeho příčiny a fáze]] |Petr Mundl | 8-) | 
-| [[:​tnh:​zkouska:​otazka-66|66. Poptávkové a nabídkové šoky a jejich vliv na vznik recese]] | Tomáš Hájek | 8-) | +| [[tnh:pfuk:​tnh:​zkouska:​otazka-66|66. Poptávkové a nabídkové šoky a jejich vliv na vznik recese]] | Tomáš Hájek | 8-) | 
-| [[:​tnh:​zkouska:​otazka-38|38. Investiční akcelerátor a multiplikátor a jejich význam pro průběh hospodářského cyklu]] | Zdeněk Bezpalec | 8-) | +| [[tnh:pfuk:​tnh:​zkouska:​otazka-38|38. Investiční akcelerátor a multiplikátor a jejich význam pro průběh hospodářského cyklu]] | Zdeněk Bezpalec | 8-) | 
-| [[:​tnh:​zkouska:​otazka-26|26. Finanční a měnová krize, možné příčiny a důsledky]] | Kateřina Buchtová | 8-) | +| [[tnh:pfuk:​tnh:​zkouska:​otazka-26|26. Finanční a měnová krize, možné příčiny a důsledky]] | Kateřina Buchtová | 8-) | 
-| [[:​tnh:​zkouska:​otazka-10|10. Cíle, principy a nástroje stabilizační politiky]] | Andrea Jindrová | 8-) | +| [[tnh:pfuk:​tnh:​zkouska:​otazka-10|10. Cíle, principy a nástroje stabilizační politiky]] | Andrea Jindrová | 8-) | 
-| [[:​tnh:​zkouska:​otazka-2|2. Agregátní poptávka a nabídka, potenciální a reálný produkt]] | Jan Ježek | 8-) | +| [[tnh:pfuk:​tnh:​zkouska:​otazka-2|2. Agregátní poptávka a nabídka, potenciální a reálný produkt]] | Jan Ježek | 8-) | 
-| [[:​tnh:​zkouska:​otazka-4|4. Automatické stabilizátory a jejich funkce, vysvětlete na příkladu]] | Andrea Gabonay | 8-) | +| [[tnh:pfuk:​tnh:​zkouska:​otazka-4|4. Automatické stabilizátory a jejich funkce, vysvětlete na příkladu]] | Andrea Gabonay | 8-) | 
-| [[:​tnh:​zkouska:​otazka-27|27. Fiskální multiplikátory,​ efekt vytěsňování ]] | František Kasl | 8-) | +| [[tnh:pfuk:​tnh:​zkouska:​otazka-27|27. Fiskální multiplikátory,​ efekt vytěsňování ]] | František Kasl | 8-) | 
-| [[:​tnh:​zkouska:​otazka-20|20. Ekonomické multiplikátory a jejich význam (Keynesův multiplikátor,​ peněžní multiplikátor,​ fiskální multiplikátor)]] | Alexandra Javoreková | 8-) | +| [[tnh:pfuk:​tnh:​zkouska:​otazka-20|20. Ekonomické multiplikátory a jejich význam (Keynesův multiplikátor,​ peněžní multiplikátor,​ fiskální multiplikátor)]] | Alexandra Javoreková | 8-) | 
-| [[:​tnh:​zkouska:​otazka-28|28. Fiskální politika, její cíle a nástroje]] | Petr Holuša | 8-) |+| [[tnh:pfuk:​tnh:​zkouska:​otazka-28|28. Fiskální politika, její cíle a nástroje]] | Petr Holuša | 8-) |
 ^ L Státní rozpočet a daňový systém ^^^ ^ L Státní rozpočet a daňový systém ^^^
 ^ Otázka ^ Autor vypracování ^ Zk. ^ ^ Otázka ^ Autor vypracování ^ Zk. ^
-| [[:​tnh:​zkouska:​otazka-93|93. Veřejné finance, jejich funkce a složky, státní rozpočet a jeho deficity]] | Petr Holuša | 8-) | +| [[tnh:pfuk:​tnh:​zkouska:​otazka-93|93. Veřejné finance, jejich funkce a složky, státní rozpočet a jeho deficity]] | Petr Holuša | 8-) | 
-| [[:​tnh:​zkouska:​otazka-76|76. Státní rozpočet, základní struktura jeho příjmové a výdajové stránky]] | Andrea Gabonay| 8-) | +| [[tnh:pfuk:​tnh:​zkouska:​otazka-76|76. Státní rozpočet, základní struktura jeho příjmové a výdajové stránky]] | Andrea Gabonay| 8-) | 
-| [[:​tnh:​zkouska:​otazka-11|11. Daně, jejich druhy a ekonomické vlastnosti, daňová politika ]] | Petr Holuša | 8-) | +| [[tnh:pfuk:​tnh:​zkouska:​otazka-11|11. Daně, jejich druhy a ekonomické vlastnosti, daňová politika ]] | Petr Holuša | 8-) | 
-| [[:​tnh:​zkouska:​otazka-16|16. Efektivnost zdanění, daňové břemeno a „náklady mrtvé váhy“, Lafferova křivka]] | Petr Holuša | 8-) | +| [[tnh:pfuk:​tnh:​zkouska:​otazka-16|16. Efektivnost zdanění, daňové břemeno a „náklady mrtvé váhy“, Lafferova křivka]] | Petr Holuša | 8-) | 
-| [[:​tnh:​zkouska:​otazka-23|23. Euro a Maastrichtská kritéria, Pakt stability a růstu]] | Jenda Exner | 8-) |+| [[tnh:pfuk:​tnh:​zkouska:​otazka-23|23. Euro a Maastrichtská kritéria, Pakt stability a růstu]] | Jenda Exner | 8-) |
 ^ M Mezinárodní ekonomické vztahy ^^^ ^ M Mezinárodní ekonomické vztahy ^^^
 ^ Otázka ^ Autor vypracování ^ Zk. ^ ^ Otázka ^ Autor vypracování ^ Zk. ^
-| [[:​tnh:​zkouska:​otazka-1|1. Absolutní a komparativní výhody v mezinárodním obchodě, vysvětlete na příkladu]] | Petra Chvátalová | 8-) | +| [[tnh:pfuk:​tnh:​zkouska:​otazka-1|1. Absolutní a komparativní výhody v mezinárodním obchodě, vysvětlete na příkladu]] | Petra Chvátalová | 8-) | 
-| [[:​tnh:​zkouska:​otazka-48|48. Mezinárodní měnové vztahy, devizové trhy, optimální měnové zóny]] | Kateřina Buchtová | 8-) | +| [[tnh:pfuk:​tnh:​zkouska:​otazka-48|48. Mezinárodní měnové vztahy, devizové trhy, optimální měnové zóny]] | Kateřina Buchtová | 8-) | 
-| [[:​tnh:​zkouska:​otazka-64|64. Platební a obchodní bilance, jejich struktura a význam ]] | Andrea Jindrová | 8-) | +| [[tnh:pfuk:​tnh:​zkouska:​otazka-64|64. Platební a obchodní bilance, jejich struktura a význam ]] | Andrea Jindrová | 8-) | 
-| [[:​tnh:​zkouska:​otazka-13|13. Devizové režimy a jejich národohospodářské důsledky ]] |Monika Chromečková | 8-) | +| [[tnh:pfuk:​tnh:​zkouska:​otazka-13|13. Devizové režimy a jejich národohospodářské důsledky ]] |Monika Chromečková | 8-) | 
-| [[:​tnh:​zkouska:​otazka-47|47. Mezinárodní ekonomická integrace a její formy, globalizace ekonomiky]] | Andrea Jindrová | 8-) | +| [[tnh:pfuk:​tnh:​zkouska:​otazka-47|47. Mezinárodní ekonomická integrace a její formy, globalizace ekonomiky]] | Andrea Jindrová | 8-) | 
-| [[:​tnh:​zkouska:​otazka-95|95. Vývoj evropské ekonomické integrace, jednotný vnitřní trh, hospodářská a měnová unie EU]] | Jenda Exner | 8-) |+| [[tnh:pfuk:​tnh:​zkouska:​otazka-95|95. Vývoj evropské ekonomické integrace, jednotný vnitřní trh, hospodářská a měnová unie EU]] | Jenda Exner | 8-) |
 ^ N Základy ekonomie veřejného sektoru ^^^ ^ N Základy ekonomie veřejného sektoru ^^^
 ^ Otázka ^ Autor vypracování ^ Zk. ^ ^ Otázka ^ Autor vypracování ^ Zk. ^
-| [[:​tnh:​zkouska:​otazka-24|24. Externality,​ jejich příčiny, důsledky a řešení]] | Klára Švandelíková | 8-) | +| [[tnh:pfuk:​tnh:​zkouska:​otazka-24|24. Externality,​ jejich příčiny, důsledky a řešení]] | Klára Švandelíková | 8-) | 
-| [[:​tnh:​zkouska:​otazka-81|81. Transakční náklady a Coaseův teorém]] | Hana Janotová| 8-) | +| [[tnh:pfuk:​tnh:​zkouska:​otazka-81|81. Transakční náklady a Coaseův teorém]] | Hana Janotová| 8-) | 
-| [[:​tnh:​zkouska:​otazka-92|92. Veřejné a částečně veřejné statky, společné zdroje]] | Andrea Jindrová | 8-) | +| [[tnh:pfuk:​tnh:​zkouska:​otazka-92|92. Veřejné a částečně veřejné statky, společné zdroje]] | Andrea Jindrová | 8-) | 
-| [[:​tnh:​zkouska:​otazka-74|74. Soukromé a veřejné statky, veřejné poskytování statků]] | Jakub Růžička| 8-) | +| [[tnh:pfuk:​tnh:​zkouska:​otazka-74|74. Soukromé a veřejné statky, veřejné poskytování statků]] | Jakub Růžička| 8-) | 
-| [[:​tnh:​zkouska:​otazka-68|68. Principy ekonomické teorie veřejné volby]] | Veronika Černovská | 8-) | +| [[tnh:pfuk:​tnh:​zkouska:​otazka-68|68. Principy ekonomické teorie veřejné volby]] | Veronika Černovská | 8-) | 
-| [[:​tnh:​zkouska:​otazka-91|91. Veřejná produkce statků, její příčiny a důsledky]] | Veronika Saurova | 8-) | +| [[tnh:pfuk:​tnh:​zkouska:​otazka-91|91. Veřejná produkce statků, její příčiny a důsledky]] | Veronika Saurova | 8-) | 
-| [[:​tnh:​zkouska:​otazka-19|19. Ekonomické chování veřejné byrokracie]] | Bára Schmidtová | 8-) |+| [[tnh:pfuk:​tnh:​zkouska:​otazka-19|19. Ekonomické chování veřejné byrokracie]] | Bára Schmidtová | 8-) |
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code