Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
tnh:pfuk:tnh:zkouska:otazka-9 [2011/12/16 02:35]
Michal Tuláček wrap na blockquote
tnh:pfuk:tnh:zkouska:otazka-9 [2012/01/22 19:50] (aktuální)
Řádek 50: Řádek 50:
 ===== Zisk ===== ===== Zisk =====
    
-  * Rozdíl mezi celkovými ​příjmy ​a celkovými náklady ​+  * Rozdíl mezi celkovými ​výnosy ​a celkovými náklady ​
  
-<​blockquote><​align center>​**Zisk firmy = celkové ​příjmy ​– celkové náklady**</​align></​blockquote>​+<​blockquote><​align center>​**Zisk firmy = celkové ​výnosy ​– celkové náklady**</​align></​blockquote>​
  
-  * **Ekonomický zisk = celkové ​příjmy ​– ekonomické náklady** +  * **Ekonomický zisk = celkové ​výnosy ​– ekonomické náklady** 
-    * Firma jej dosáhne jen tehdy, jsou-li celkové ​příjmy ​větší než celkové explicitní a implicitní náklady+    * Firma jej dosáhne jen tehdy, jsou-li celkové ​výnosy ​větší než celkové explicitní a implicitní náklady
     * Přežití firmy je možné i v případě nulového či záporného ekonomického zisku     * Přežití firmy je možné i v případě nulového či záporného ekonomického zisku
     * Ekonomický zisk je důležitý pro racionální rozhodování firmy – má-li v činnosti setrvat, nebo se začít věnovat jiné     * Ekonomický zisk je důležitý pro racionální rozhodování firmy – má-li v činnosti setrvat, nebo se začít věnovat jiné
     * Kladný ekonomický zisk = ekonomická renta     * Kladný ekonomický zisk = ekonomická renta
-  * **Účetní zisk = celkové ​příjmy ​– účetní náklady** ​+  * **Účetní zisk = celkové ​výnosy ​– účetní náklady** ​
     * -> Ekonomický zisk firmy je zpravidla nižší než účetní ​     * -> Ekonomický zisk firmy je zpravidla nižší než účetní ​
   * **Hospodářský výsledek firmy**   * **Hospodářský výsledek firmy**
Řádek 73: Řádek 73:
  
      * S růstem produkce klesají (firma sníží ceny, aby prodala více)      * S růstem produkce klesají (firma sníží ceny, aby prodala více)
-     * **Maximální zisk** nastane tehdy, když jsou mezní zisky nulové (mezní ​příjmy ​= mezní náklady -> **optimální objem produkce**, firemní rovnováha)+     * **Maximální zisk** nastane tehdy, když jsou mezní zisky nulové (mezní ​výnosy ​= mezní náklady -> **optimální objem produkce**, firemní rovnováha)
  
 ===== Příjmy ===== ===== Příjmy =====
Řádek 94: Řádek 94:
  
   * TNH, Urban Jan, 2. doplněné a rozšířené vydání, 2006, str. 154 - 168.   * TNH, Urban Jan, 2. doplněné a rozšířené vydání, 2006, str. 154 - 168.
 +{{template>​tnh:​pfuk:​tnh:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code