Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
tnh:pfuk:tnh:zkouska:otazka-97 [2011/12/03 22:08]
Adam Polánský
tnh:pfuk:tnh:zkouska:otazka-97 [2012/01/22 19:50] (aktuální)
Řádek 3: Řádek 3:
 ===== Základní ekonomické otázky ===== ===== Základní ekonomické otázky =====
  
-  * Základní ekonomické systémy se liší tím, že různě odpovídají na základní ekonomické otázky+  * Základní ekonomické systémy se liší tím, že různě odpovídají na základní ekonomické otázky
- +
   * **Co a kolik vyrábět?​**   * **Co a kolik vyrábět?​**
       * definice struktury a množství výroby       * definice struktury a množství výroby
       * každá společnost má jen omezené zdroje a musí se rozhodnout, co a kolik vyrobí, aby zajistila své přežití a případně další rozvoj       * každá společnost má jen omezené zdroje a musí se rozhodnout, co a kolik vyrobí, aby zajistila své přežití a případně další rozvoj
       * //​Příklad:​ Pravěký kmen se nemohl rozhodnout, že si udělá okružní cestu kolem světa - jednak na to neměl zeměpisné znalosti, neměl vhodné dopravní prostředky a ani si nemohl dovolit takovou "​dovolenou",​ protože by neměl kdo zajistit dostatek jídla//       * //​Příklad:​ Pravěký kmen se nemohl rozhodnout, že si udělá okružní cestu kolem světa - jednak na to neměl zeměpisné znalosti, neměl vhodné dopravní prostředky a ani si nemohl dovolit takovou "​dovolenou",​ protože by neměl kdo zajistit dostatek jídla//
- 
   * **Jak vyrábět?​**   * **Jak vyrábět?​**
       * jaké zdroje a v jaké kombinaci budou použity k výrobě (jak budu vyrábět, kdo bude statky vyrábět a s jakou technologií)       * jaké zdroje a v jaké kombinaci budou použity k výrobě (jak budu vyrábět, kdo bude statky vyrábět a s jakou technologií)
       * každá společnost má volbu technologií,​ záleží na zvážení, jaké výrobní faktory má společnost k dispozici a co považuje za nejefektivnější       * každá společnost má volbu technologií,​ záleží na zvážení, jaké výrobní faktory má společnost k dispozici a co považuje za nejefektivnější
       * //​Příklad:​ V Římě bylo tisíc otroků levnějších než těžké povozy, dnes jsou zaměstnanci daleko nejvyšší nákladovou položkou, proto firmy raději využívají stroje a mechanizaci,​ které udělají tutéž práci v daleko kratším čase, a tím ušetří//       * //​Příklad:​ V Římě bylo tisíc otroků levnějších než těžké povozy, dnes jsou zaměstnanci daleko nejvyšší nákladovou položkou, proto firmy raději využívají stroje a mechanizaci,​ které udělají tutéž práci v daleko kratším čase, a tím ušetří//
- 
   * **Pro koho vyrábět?​**   * **Pro koho vyrábět?​**
       * jak se rozdělí vyrobený produkt mezi osoby a skupiny osob, otázka distribuce vytvořeného bohatství směrem do společnosti       * jak se rozdělí vyrobený produkt mezi osoby a skupiny osob, otázka distribuce vytvořeného bohatství směrem do společnosti
Řádek 24: Řádek 21:
  
 ===== Typy a odlišnosti ekonomických systémů ===== ===== Typy a odlišnosti ekonomických systémů =====
 +
     * způsoby, kterými společnosti jako celek základní ekonomické otázky řeší, lze rozdělit do tří (resp. čtyř) hlavních kategorií označovaných jako ekonomické systémy     * způsoby, kterými společnosti jako celek základní ekonomické otázky řeší, lze rozdělit do tří (resp. čtyř) hlavních kategorií označovaných jako ekonomické systémy
     * základní ekonomické systémy tvoří ekonomiky **tradiční (zvykové), centrálně řízené (příkazové) a tržní** - spojením jejich prvků pak vzniká systém čtvrtý - **smíšená ekonomika**     * základní ekonomické systémy tvoří ekonomiky **tradiční (zvykové), centrálně řízené (příkazové) a tržní** - spojením jejich prvků pak vzniká systém čtvrtý - **smíšená ekonomika**
Řádek 30: Řádek 28:
     * rozlišení mezi jednotlivými systémy se **nemusí týkat jen národního hospodářství jako celku, ale může se vztahovat i k jeho jednotlivým oblastem či odvětvím**     * rozlišení mezi jednotlivými systémy se **nemusí týkat jen národního hospodářství jako celku, ale může se vztahovat i k jeho jednotlivým oblastem či odvětvím**
  
-  * ** Tradiční (zvykový) systém ​** +==== Tradiční (zvykový) systém ​====
-       * rigidní, řešení základních ekonomických otázek se děje na základě dlouhodobých zvyklostí a tradic +
-       * dnes již prakticky historickou kategorií, uplatňují ho prakticky již jen primitivně žijící společnosti  +
-       * většinu výstupů výroby dostává náčelník,​ popř. velký vlastník půdy +
-       * přestože je archaický, určité prvky se dochovaly v dílčích oblastech (např. volba povolání, vycházející z jisté rodinné nebo etnické tradice) +
-       * //Např: Primitivně žijící amazonské kmeny, křováci atd.//+
  
-  * ** Centrálně řízený (příkazový) systém ​**+  * rigidní, řešení základních ekonomických otázek se děje na základě dlouhodobých zvyklostí a tradic 
 +  ​dnes již prakticky historickou kategorií, uplatňují ho prakticky již jen primitivně žijící společnosti  
 +  ​většinu výstupů výroby dostává náčelník,​ popř. velký vlastník půdy 
 +  * přestože je archaický, určité prvky se dochovaly v dílčích oblastech (např. volba povolání, vycházející z jisté rodinné nebo etnické tradice) 
 +  * //Např: Primitivně žijící amazonské kmeny, křováci atd.// 
 + 
 +==== Centrálně řízený (příkazový) systém ​====
        * o odpovědích na základní ekonomické otázky rozhoduje vládní instituce (politici, úředníci,​ vybraní experti apod.)        * o odpovědích na základní ekonomické otázky rozhoduje vládní instituce (politici, úředníci,​ vybraní experti apod.)
        * tato rozhodnutí provádějí představitelé veřejných institucí buď přímo (např. rozhodnutí vlády o postavení továrny), či nepřímo (udělováním povolení nebo licencí) ​        * tato rozhodnutí provádějí představitelé veřejných institucí buď přímo (např. rozhodnutí vlády o postavení továrny), či nepřímo (udělováním povolení nebo licencí) ​
Řádek 48: Řádek 47:
        * v poměru k tržnímu nebo smíšenému systému neefektivní,​ proto prakticky všude opuštěn, některé prvky však přežívají (např. rozhodování politiků o tom, jaké typy a způsoby lékařské péče a v jakém rozsahu budou občané dostávat za své prostředky odvedené státu formou zdravotního pojištění) ​        * v poměru k tržnímu nebo smíšenému systému neefektivní,​ proto prakticky všude opuštěn, některé prvky však přežívají (např. rozhodování politiků o tom, jaké typy a způsoby lékařské péče a v jakém rozsahu budou občané dostávat za své prostředky odvedené státu formou zdravotního pojištění) ​
  
-  * ** Tržní systém ​** +==== Tržní systém ​==== 
-       * odpovědi na ekonomické otázky se tvoří na základě **dobrovolných rozhodnutí** soukromých osob, kupujících a prodávajících,​ jednotlivců a firem (narozdíl od centrálního sys. - vizvýše) --> tento systém je teda založen na **samostatném (decentralizovaném) rozhodování ekonomických subjektů** ​+       * odpovědi na ekonomické otázky se tvoří na základě **dobrovolných rozhodnutí** soukromých osob, kupujících a prodávajících,​ jednotlivců a firem (narozdíl od centrálního sys. - viz  výše) --> tento systém je teda založen na **samostatném (decentralizovaném) rozhodování ekonomických subjektů** ​
        * rozhodnutí ekonomických subjektů jsou spoluurčována a vzájemně koordinována **cenami**        * rozhodnutí ekonomických subjektů jsou spoluurčována a vzájemně koordinována **cenami**
        * úloha státu je omezena (především na ochranu soukromého vlastnictví,​ zajištění bezpečnosti země atd.)        * úloha státu je omezena (především na ochranu soukromého vlastnictví,​ zajištění bezpečnosti země atd.)
Řádek 58: Řádek 57:
        * tento systém je v porovnání s ostatními systémy podstatně efektivnější        * tento systém je v porovnání s ostatními systémy podstatně efektivnější
  
-  * ** Smíšený systém ​**+==== Smíšený systém ​==== 
 + 
        * spojuje trh se zásahy vlády do ekonomiky        * spojuje trh se zásahy vlády do ekonomiky
        * tržní ekonomika v "​čistém"​ pojetí neexistuje, prakticky vždy jsou zde nějaké zásahy vlády - smíšený systém převažuje ve většině demokratických zemí        * tržní ekonomika v "​čistém"​ pojetí neexistuje, prakticky vždy jsou zde nějaké zásahy vlády - smíšený systém převažuje ve většině demokratických zemí
Řádek 71: Řádek 71:
   * zápisky   * zápisky
    
 +{{template>​tnh:​pfuk:​tnh:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code