Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
tnh:pfuk:tnh:zkouska:otazka-95 [2012/01/22 19:50]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
tnh:pfuk:tnh:zkouska:otazka-95 [2017/11/26 11:55] (aktuální)
88.101.129.48 upraveny datumy
Řádek 10: Řádek 10:
  
 ===== Evropské společenství pro atomovou energii a Evropské hospodářské společenství ===== ===== Evropské společenství pro atomovou energii a Evropské hospodářské společenství =====
 +
   * v roce 1957 podepsali zakládající země ESUO tzv. Římské smlouvy (na dobu neurčitou)   * v roce 1957 podepsali zakládající země ESUO tzv. Římské smlouvy (na dobu neurčitou)
   * Římské smlouvy zakládali dvě nová společenství:​   * Římské smlouvy zakládali dvě nová společenství:​
-    ​* **Evropské společenství pro atomovou energii (EURATOM)** +      ​* **Evropské společenství pro atomovou energii (EURATOM)** 
-      * cílem byla spolupráce při neválečném využití atomové energie (zásobování,​ investice, nakládání s jaderným palivem,​výzkum atd.) +        * cílem byla spolupráce při neválečném využití atomové energie (zásobování,​ investice, nakládání s jaderným palivem,​výzkum atd.) 
-    * **Evropské hospodářské společenství (EHS)** +      * **Evropské hospodářské společenství (EHS)** 
-      * hlavní cíl: vytvoření společného trhu (počítá se s postupným prohlubováním integrace) +        * hlavní cíl: vytvoření společného trhu (počítá se s postupným prohlubováním integrace) 
-      * působnost a pravomoci: volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu; společné politiky (zemědělství,​ obchod, vnější vztahy, doprava, sbližování vnitrostátních právních řádů), sbližování hospodářských politik +        * působnost a pravomoci: volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu; společné politiky (zemědělství,​ obchod, vnější vztahy, doprava, sbližování vnitrostátních právních řádů), sbližování hospodářských politik 
-  +
 ===== Evropská společenství ===== ===== Evropská společenství =====
-  ​* v roce 1967 byla podepsána tzv. Slučovací smlouva, na jejímž základě byla vytvořena jedna společná Rada (ministrů) a jedna (Evropská) Komise jako společné orgány pro všechna tři společenství (ESUO, EUROATOM a EHS), která se počala označovat jako **Evropská společenství**+ 
 +  ​* v roce 1965 byla podepsána tzv. Slučovací smlouva, na jejímž základě byla vytvořena jedna společná Rada (ministrů) a jedna (Evropská) Komise jako společné orgány pro všechna tři společenství (ESUO, EUROATOM a EHS), která se počala označovat jako **Evropská společenství**
   * v souvislosti s tím bylo přijato důležité rozhodnutí o financování společenství;​ základem byly příspěvky členských států, ale také cla, daň z přidané hodnoty a zemědělské dávky   * v souvislosti s tím bylo přijato důležité rozhodnutí o financování společenství;​ základem byly příspěvky členských států, ale také cla, daň z přidané hodnoty a zemědělské dávky
  
 ===== EU a nové členské státy ===== ===== EU a nové členské státy =====
 +
   * členské státy Evropských společenství v průběhu let přibývaly (1973 - VB, Irsko a Dánsko; 1981 - Řecko; 1986 - Španělsko a Portugalsko;​ 1955 - Švédsko, Finsko a Rakousko)   * členské státy Evropských společenství v průběhu let přibývaly (1973 - VB, Irsko a Dánsko; 1981 - Řecko; 1986 - Španělsko a Portugalsko;​ 1955 - Švédsko, Finsko a Rakousko)
   * EU vznikla na základě Maastrichtské smlouvy z roku 1993, nahradila tak Evropské společenství (bývalé EHS)   * EU vznikla na základě Maastrichtské smlouvy z roku 1993, nahradila tak Evropské společenství (bývalé EHS)
Řádek 28: Řádek 31:
  
 ===== Jednotný vnitřní trh ===== ===== Jednotný vnitřní trh =====
 +
   * EU 90. léta   * EU 90. léta
   * je dalším stupněm mezinárodní ekonomické integrace po společném trhu a celní unii   * je dalším stupněm mezinárodní ekonomické integrace po společném trhu a celní unii
   * členské země odbouraly veškerá cla, používají celní společný sazebník vůči třetím zemím, je mezi nimi zabezpečen volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu a oproti společnému trhu navíc zavedly i společné technické a jiné normy pro výrobky (vnitřní hranice mezi státy již prakticky neexistují)   * členské země odbouraly veškerá cla, používají celní společný sazebník vůči třetím zemím, je mezi nimi zabezpečen volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu a oproti společnému trhu navíc zavedly i společné technické a jiné normy pro výrobky (vnitřní hranice mezi státy již prakticky neexistují)
-    ​* **Volný pohyb zboží**  +      ​* **Volný pohyb zboží** 
-      * zboží z celé EU je možno prodávat ve kterémkoli z členských států +        * zboží z celé EU je možno prodávat ve kterémkoli z členských států 
-      * prodej zboží z členských států nesmí být na domácím trhu omezen vůči domácím výrobkům žádným clem ani speciální daní +        * prodej zboží z členských států nesmí být na domácím trhu omezen vůči domácím výrobkům žádným clem ani speciální daní 
-    * **Volný pohyb osob**  +      * **Volný pohyb osob** 
-      * v případě volného pohybu osob se jedná o právo občana členské země EU volně cestovat, usazovat se a pracovat v jiných členských státech +        * v případě volného pohybu osob se jedná o právo občana členské země EU volně cestovat, usazovat se a pracovat v jiných členských státech 
-      * upravuje Schengenská smlouva, která odstranila vnitřní hraniční kontroly mezi státy, které k ní přistoupily +        * upravuje Schengenská smlouva, která odstranila vnitřní hraniční kontroly mezi státy, které k ní přistoupily 
-      * institut občanství EU - občanem EU je každý člověk, který má občanství některého z členských států +        * institut občanství EU - občanem EU je každý člověk, který má občanství některého z členských států 
-        * občan má právo v místě svého pobytu volit do Evropského parlamentu a místních zastupitelstev +          * občan má právo v místě svého pobytu volit do Evropského parlamentu a místních zastupitelstev 
-    * **Volný pohyb služeb** +      * **Volný pohyb služeb** 
-      * poskytování služeb přes hranice, tzn. bez toho, že by byl podnikatel ve státě, kde službu poskytuje, usazený +        * poskytování služeb přes hranice, tzn. bez toho, že by byl podnikatel ve státě, kde službu poskytuje, usazený 
-    * **Volný pohyb kapitálu** +      * **Volný pohyb kapitálu** 
-      * volný pohyb kapitálu je základním a možná i nejdůležitějším prvkem jednotného vnitřního trhu EU +        * volný pohyb kapitálu je základním a možná i nejdůležitějším prvkem jednotného vnitřního trhu EU 
-      * znamená volný pohyb finančního kapitálu i hmotného majetku po členských zemích EU +        * znamená volný pohyb finančního kapitálu i hmotného majetku po členských zemích EU 
-      * v praxi to znamená, že občané EU mohou využívat finančních služeb i v jiných členských státech Unie+        * v praxi to znamená, že občané EU mohou využívat finančních služeb i v jiných členských státech Unie
  
 ===== Hospodářská a měnová unie (HMU) ===== ===== Hospodářská a měnová unie (HMU) =====
 +
   * ještě vyšší fáze mezinárodní ekonomické integrace   * ještě vyšší fáze mezinárodní ekonomické integrace
   * ekonomiky jednotlivých zemí přenášejí část svých pravomocí na nadnárodní instituce (např. spolurozhodování o obchodní politice nebo rozpočtových deficitech členských zemí)   * ekonomiky jednotlivých zemí přenášejí část svých pravomocí na nadnárodní instituce (např. spolurozhodování o obchodní politice nebo rozpočtových deficitech členských zemí)
Řádek 53: Řádek 58:
   * HMU byla jedním z hlavních témat mezivládních konferencí,​ které uzavřely svá jednání v Maastrichtu v prosinci 1991   * HMU byla jedním z hlavních témat mezivládních konferencí,​ které uzavřely svá jednání v Maastrichtu v prosinci 1991
   * **Tři fáze HMU**   * **Tři fáze HMU**
-    ​* **První fáze** +      ​* **První fáze** 
-      * začala 1. července 1990 (= moc pěkný datum :-)) a přinesla několik důležitých kroků: +        * začala 1. července 1990 (= moc pěkný datum :-) ) a přinesla několik důležitých kroků: 
-        * úplně volný pohyb kapitálu v rámci EU (zrušení devizových kontrol); +          * úplně volný pohyb kapitálu v rámci EU (zrušení devizových kontrol); 
-        * zvýšení části zdrojů věnovaných na odstranění nerovností mezi evropskými regiony (strukturální fondy); +          * zvýšení části zdrojů věnovaných na odstranění nerovností mezi evropskými regiony (strukturální fondy); 
-        * hospodářská konvergence prostřednictvím mnohostranného dohledu nad hospodářskými politikami členských států +          * hospodářská konvergence prostřednictvím mnohostranného dohledu nad hospodářskými politikami členských států 
-     ​* **Druhá fáze** +      * **Druhá fáze** 
-      * začala 1. ledna 1994 a její součástí bylo: +        * začala 1. ledna 1994 a její součástí bylo: 
-        * zřízení Evropského měnového institutu (EMI) ve Frankfurtu; EMI byl složen z guvernérů centrálních bank zemí EU; +          * zřízení Evropského měnového institutu (EMI) ve Frankfurtu; EMI byl složen z guvernérů centrálních bank zemí EU; 
-        * nezávislost národních centrálních bank; +          * nezávislost národních centrálních bank; 
-        * definice pravidel pro snížení národních rozpočtových deficitů. +          * definice pravidel pro snížení národních rozpočtových deficitů. 
-    * **Třetí fáze** +      * **Třetí fáze** 
-      * zavedení eura - 1. ledna 1999 euro přijalo 11 zemí EU (Belgie, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko,​ Německo, Nizozemsko, Portugalsko,​ Rakousko a Španělsko),​ 1. ledna 2001 se připojilo Řecko +        * zavedení eura - 1. ledna 1999 euro přijalo 11 zemí EU (Belgie, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko,​ Německo, Nizozemsko, Portugalsko,​ Rakousko a Španělsko),​ 1. ledna 2001 se připojilo Řecko 
-      * Funkci EMI převzala Evropská centrální banka, která začala odpovídat za měnovou politiku definovanou a uplatňovanou v eurech. +        * Funkci EMI převzala Evropská centrální banka, která začala odpovídat za měnovou politiku definovanou a uplatňovanou v eurech. 
-      * 1. ledna 2002 byly v těchto 12 zemích eurozóny uvedeny do oběhu mince a bankovky eura. O dva měsíce později byly staženy z oběhu národní měny. Po tomto datu se euro stalo jediným zákonným platidlem na veškeré hotovostní a bankovní transakce v zemích eurozóny, které představují více než dvě třetiny obyvatelstva EU+        * 1. ledna 2002 byly v těchto 12 zemích eurozóny uvedeny do oběhu mince a bankovky eura. O dva měsíce později byly staženy z oběhu národní měny. Po tomto datu se euro stalo jediným zákonným platidlem na veškeré hotovostní a bankovní transakce v zemích eurozóny, které představují více než dvě třetiny obyvatelstva EU
  
 ===== Konvergenční kritéria, Pakt stability a růstu, Euroskupina ===== ===== Konvergenční kritéria, Pakt stability a růstu, Euroskupina =====
 +
   * následující informace se prolínají s informacemi v otázce o euru   * následující informace se prolínají s informacemi v otázce o euru
  
 ==== Konvergenční kritéria ==== ==== Konvergenční kritéria ====
-  * každá země EU, která chce vstoupit do třetí fáze, musí splňovat těchto pět konvergenčních kritérií: 
-    * **cenová stabilita:​** míra inflace nesmí překročit průměrnou míru inflace tří členských států s nejnižší inflací o více než 1,5 %; 
-    * **úrokové sazby:** dlouhodobé úrokové sazby se nesmí lišit o více než 2 % vůči průměrným úrokovým sazbám tří členských států s nejnižší inflací; 
-    * **deficity:​** národní rozpočtové deficity musí být nižší než 3 % HDP; 
-    * **veřejný dluh:** nesmí překročit 60 % HDP; 
-    * **stabilita směnného kurzu:** směnné kurzy musí po dobu předchozích dvou let zůstat ve schváleném rozmezí 
  
 +  * každá země EU, která chce vstoupit do třetí fáze, musí splňovat těchto pět konvergenčních kritérií:
 +      * **cenová stabilita:​** ​ míra inflace nesmí překročit průměrnou míru inflace tří členských států s nejnižší inflací o více než 1,5 %;
 +      * **úrokové sazby:​** ​ dlouhodobé úrokové sazby se nesmí lišit o více než 2 % vůči průměrným úrokovým sazbám tří členských států s nejnižší inflací;
 +      * **deficity:​** ​ národní rozpočtové deficity musí být nižší než 3 % HDP;
 +      * **veřejný dluh:​** ​ nesmí překročit 60 % HDP;
 +      * **stabilita směnného kurzu:​** ​ směnné kurzy musí po dobu předchozích dvou let zůstat ve schváleném rozmezí
 ==== Pakt o stabilitě a růstu ==== ==== Pakt o stabilitě a růstu ====
 +
   * v otázce č. 23   * v otázce č. 23
   * byl přijat Evropskou radou v červnu 1997   * byl přijat Evropskou radou v červnu 1997
Řádek 86: Řádek 93:
  
 ==== Euroskupina ==== ==== Euroskupina ====
 +
   * Euroskupina je neformální orgán, v jehož rámci se setkávají ministři financí zemí eurozóny   * Euroskupina je neformální orgán, v jehož rámci se setkávají ministři financí zemí eurozóny
   * cílem těchto setkání je zajištění lepší koordinace hospodářských politik, kontrola rozpočtových a finančních politik zemí eurozóny a reprezentace eura na mezinárodním měnovém fóru   * cílem těchto setkání je zajištění lepší koordinace hospodářských politik, kontrola rozpočtových a finančních politik zemí eurozóny a reprezentace eura na mezinárodním měnovém fóru
  
 ==== Nové členské státy a HMU ==== ==== Nové členské státy a HMU ====
 +
   * splnění příslušných kritérií   * splnění příslušných kritérií
   * Slovinsko přijalo euro jako první ze zemí, které k EU přistoupily v roce 2004, když se k eurozóně přidalo 1. ledna 2007; o rok později ho následovaly Kypr a Malta   * Slovinsko přijalo euro jako první ze zemí, které k EU přistoupily v roce 2004, když se k eurozóně přidalo 1. ledna 2007; o rok později ho následovaly Kypr a Malta
- 
  
 ---- ----
Řádek 101: Řádek 109:
  
   * Úvod do evropského práva, Pavel Svoboda, C.H.BECK, 4. vydání, 2011, str. 3-20   * Úvod do evropského práva, Pavel Svoboda, C.H.BECK, 4. vydání, 2011, str. 3-20
-  * Evropská unie v kostce - http://​www.falbr.cz/​eu/​publikace/​105x148_Brozura_Kostka_-_final.pdf+  * Evropská unie v kostce - [[http://​www.falbr.cz/​eu/​publikace/​105x148_Brozura_Kostka_-_final.pdf|http://​www.falbr.cz/​eu/​publikace/​105x148_Brozura_Kostka_-_final.pdf]]
   * ÚZ - Evropské právo   * ÚZ - Evropské právo
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 {{template>​tnh:​pfuk:​tnh:​zkouska:​navigace}} {{template>​tnh:​pfuk:​tnh:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code