Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
tnh:pfuk:tnh:zkouska:otazka-93 [2011/11/24 12:27]
Petr Holuša
tnh:pfuk:tnh:zkouska:otazka-93 [2012/01/22 19:50] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== 93. Veřejné finance, jejich funkce a složky, státní rozpočet a jeho deficity ====== ====== 93. Veřejné finance, jejich funkce a složky, státní rozpočet a jeho deficity ======
  
-== Veřejné finance ​vyjadřují ​==+===== Veřejné finance ​=====
  
-  * peněžní vztahy, které vznikají a rozvíjejí se při získávání,​ rozdělování a užití peněžního kapitálu - jejich nositelem jsou peníze – hotovostní i bezhotovostní +  ​* vyjadřují 
-  * zabývají se získáváním finančních prostředků a jejich efektivním použitím na financování jednotlivých druhů státních zásahů +    ​* peněžní vztahy, které vznikají a rozvíjejí se při získávání,​ rozdělování a užití peněžního kapitálu - jejich nositelem jsou peníze – hotovostní i bezhotovostní 
-  * jsou to vztahy tvorby, rozdělování a užití peněz patřících občanům a tedy i veřejnoprávním orgánům, které s těmito penězi nakládají a spravují je +    * zabývají se získáváním finančních prostředků a jejich efektivním použitím na financování jednotlivých druhů státních zásahů 
-  * VF slouží k uspokojování potřeb obyvatelstva na úrovni státu, regionů a místních lokalit, zabezpečují tak veřejné úkoly a naplňují veřejné zájmy +    * jsou to vztahy tvorby, rozdělování a užití peněz patřících občanům a tedy i veřejnoprávním orgánům, které s těmito penězi nakládají a spravují je 
-  * tyto vztahy jsou využívány na 3 principechnenávratnost,​ neekvivalence,​ nedobrovolnosti+    * VF slouží k uspokojování potřeb obyvatelstva na úrovni státu, regionů a místních lokalit, zabezpečují tak veřejné úkoly a naplňují veřejné zájmy 
 +    * tyto vztahy jsou využívány na 3 principech ​nenávratnost,​ neekvivalence,​ nedobrovolnosti
  
-== Funkce VF ==+==== Funkce VF ====
  
-VF a především státní rozpočet plní tři důležité ekonomické funkce:+  * VF a především státní rozpočet plní tři důležité ekonomické funkce 
 +    - **alokační** -> vztahuje se k rozdělování ekonomických zdrojů, o jejichž využití nerozhodují trhy, ale vlády. Jejich úkolem je soustřeďovat finanční prostředky potřebné k zabezpečení produkce či financování veřejných statků, případně dalších statků, které se vlády rozhodla bezplatně poskytovat obyvatelsku 
 +    - **redistribuční** ->  přerozdělování primárních příjmů (důchodů) ekonomických subjektů, které vytvářejí trh. Jejich cílem je zmírnění důchodových a majetkových nerovností ve společnosti. 
 +    - **stabilizační** -> souvisí s ovlivňováním agregátní poptávky v národním hospodářství,​ a to na základě expanzivní nebo restriktivní fiskální politiky vlády -> nákup zboží a služeb i transferových služeb ovlivňují agregátní poptávku. Zvýšení či snížení rozpočtových příjmů a výdajů tak může tlumit výkyvy hospodářského cyklu i zmírňovat inflační tlaky v ekonomice. ​
  
-  * **alokační** -> vztahuje se k rozdělování ekonomických zdrojů, o jejichž využití nerozhodují trhy, ale vlády. Jejich úkolem je soustřeďovat finanční prostředky potřebné k zabezpečení produkce či financování veřejných statků, případně dalších statků, které se vlády rozhodla bezplatně poskytovat obyvatelsku +==== Složky VF ====
-  * **redistribuční** ->  přerozdělování primárních příjmů (důchodů) ekonomických subjektů, které vytvářejí trh. Jejich cílem je zmírnění důchodových a majetkových nerovností ve společnosti. +
-  * **stabilizační** -> souvisí s ovlivňováním agregátní poptávky v národním hospodářství,​ a to na základě expanzivní nebo restriktivní fiskální politiky vlády -> nákup zboží a služeb i transferových služeb ovlivňují agregátní poptávku. Zvýšení či snížení rozpočtových příjmů a výdajů tak může tlumit výkyvy hospodářského cyklu i zmírňovat inflační tlaky v ekonomice.  +
- +
- +
-== Složky VF ==+
  
   * státní finance (jsou soustředěny v centralizovaném peněžním fondu)   * státní finance (jsou soustředěny v centralizovaném peněžním fondu)
Řádek 24: Řádek 23:
   * rozpočty a rozpočtové prostředky z EU a evropských fondů   * rozpočty a rozpočtové prostředky z EU a evropských fondů
  
-== Rozpočtová soustava ==+===== Rozpočtová soustava ​=====
  
   * soustava peněžních fondů, soustava rozpočtových vztahů uvnitř rozpočtové soustavy, soustava orgánů a institucí, které se starají o tvorbu, rozdělování a užití veřejných rozpočtů a účelových fondů a zajišťují jejich plnění   * soustava peněžních fondů, soustava rozpočtových vztahů uvnitř rozpočtové soustavy, soustava orgánů a institucí, které se starají o tvorbu, rozdělování a užití veřejných rozpočtů a účelových fondů a zajišťují jejich plnění
   * soustava veřejných rozpočtů (státních a municipálních),​ závislých na politickém a územním uspořádání státu, na jeho velikosti a tradicích, systém rozpočtových institucí a vztahů spojených s tvorbou, rozdělováním,​ užitím a kontrolou toků finančních prostředků v rámci této soustavy   * soustava veřejných rozpočtů (státních a municipálních),​ závislých na politickém a územním uspořádání státu, na jeho velikosti a tradicích, systém rozpočtových institucí a vztahů spojených s tvorbou, rozdělováním,​ užitím a kontrolou toků finančních prostředků v rámci této soustavy
- +  * **veřejné rozpočty** 
-  ​* veřejné rozpočty ​+
     * státní rozpočet, rozpočty obcí, krajů, organizačních složek, příspěvkových organizací     * státní rozpočet, rozpočty obcí, krajů, organizačních složek, příspěvkových organizací
-  * státní fondy+  ​* **státní fondy**
     * státní zemědělský fond, státní fond životního prostředí,​ SF pro úrodnost půdy, SF pro podporu a rozvoj kinematografie,​ SF kultury, SF dopravní infrastruktury,​ SF rozvoje bydlení, státní pojistné fondy, rozpočty zdravotních pojišťoven,​ účelové fondy, fondy obcí a krajů     * státní zemědělský fond, státní fond životního prostředí,​ SF pro úrodnost půdy, SF pro podporu a rozvoj kinematografie,​ SF kultury, SF dopravní infrastruktury,​ SF rozvoje bydlení, státní pojistné fondy, rozpočty zdravotních pojišťoven,​ účelové fondy, fondy obcí a krajů
-  * speciální fondy +  ​* **speciální fondy** 
     * pozemkový fond, fond národního majetku     * pozemkový fond, fond národního majetku
  
-== Deficit státního rozpočtu == +==== Deficit státního rozpočtu ====
- +
- +
-1) **skutečný** – rozdíl mezi příjmy a výdaji státního rozpočtu+
  
-2) **strukturální** – deficit v podmínkách plné zaměstnanosti (očištěný od vlivu ekonomického cyklu) +  - **skutečný** – rozdíl mezi příjmy a výdaji státního rozpočtu 
-  * a, důsledek dlouhodobých vyšších vládních výdajů +  - **strukturální** – deficit v podmínkách plné zaměstnanosti (očištěný od vlivu ekonomického cyklu) 
-  * b, země si žije „nad poměry“ +    ​- ​důsledek dlouhodobých vyšších vládních výdajů 
-  * c, negativní dopad na HDP (růst úrokových sazeb) a měnový kurz +    ​- ​země si žije „nad poměry“ 
-3) **cyklický** – rozdíl mezi skutečným a strukturálním deficitem (vyjadřuje vliv cyklů v ekonomice) +    ​- ​negativní dopad na HDP (růst úrokových sazeb) a měnový kurz 
-  * a, důsledek snížené ekonomické aktivity (skutečný produkt ekonomiky se nachází pod úrovní potencionálního produktu) +  ​- ​**cyklický** – rozdíl mezi skutečným a strukturálním deficitem (vyjadřuje vliv cyklů v ekonomice) 
-  * b, způsoben automatickými stabilizátory a cykly ekonomiky (recesí a konjunkturou) +    ​- ​důsledek snížené ekonomické aktivity (skutečný produkt ekonomiky se nachází pod úrovní potencionálního produktu) 
-  * c, nic strašného,​ lze očekávat, že se zhojí v období konjunktury ekonomiky+    ​- ​způsoben automatickými stabilizátory a cykly ekonomiky (recesí a konjunkturou) 
 +    ​- ​nic strašného,​ lze očekávat, že se zhojí v období konjunktury ekonomiky
  
-== Financování rozpočtového deficitu ==+=== Financování rozpočtového deficitu ​===
  
-  ​* 1, dluhové financování (úvěry od soukromého sektoru) – prodej státních obligací. +  ​dluhové financování (úvěry od soukromého sektoru) – prodej státních obligací. 
-  ​* 2, inflační daň (natisknutí peněz) – nákup vládních cenných papírů na volném trhu a jejich zaplacení novými penězi. Zvyšuje inflaci. +  ​inflační daň (natisknutí peněz) – nákup vládních cenných papírů na volném trhu a jejich zaplacení novými penězi. Zvyšuje inflaci. 
-  ​* 3, prodej vládních aktiv – vláda prodává státní majetek soukromým subjektům.+  ​prodej vládních aktiv – vláda prodává státní majetek soukromým subjektům.
  
 ===== Prameny ===== ===== Prameny =====
  
-  * URBAN, Jan. TNH, 3. vydání, 2011, str. 434 - 445.+  * URBAN, Jan. TNH, 3. vydání, 2011, str. 434-445.
  
 +{{template>​tnh:​pfuk:​tnh:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code