Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
tnh:pfuk:tnh:zkouska:otazka-92 [2011/12/06 21:37]
Karolína Kolářová [Metoda analýzy nákladů a přínosů]
tnh:pfuk:tnh:zkouska:otazka-92 [2012/01/22 19:50] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== 92. Veřejné a částečně veřejné statky, společné zdroje ====== ====== 92. Veřejné a částečně veřejné statky, společné zdroje ======
  
- +  ​* tržní mechanismus představuje způsob zajištění soukromých statků = statků majících tři důležité vlastnosti 
-  ​* tržní mechanismus představuje způsob zajištění soukromých statků = statků majících tři důležité vlastnosti ​ +    ​- ​přináší **užitek omezenému množství osob** 
-**1.** ​přináší **užitek omezenému množství osob** +    ​- ​**vylučitelnost** - skutečnost,​ že z jeho využívání mohou být další osoby relativně snadno vyloučeny (např. ty, které nezaplatily),​ náklady na vyloučení jsou nízké 
- +    ​- ​**rivalita** - jeho užívání jednou osobou omezuje možnosti jeho užívání někým jiným, mezní náklady toho statku jsou při zvýšení počtu uživatelů vysoké
-Jejich využívání charakterizuje:​  +
- +
-**2.** ​**vylučitelnost**- skutečnost,​ že z jeho využívání mohou být další osoby relativně snadno vyloučeny (např. ty, které nezaplatily),​ náklady na vyloučení jsou nízké +
- +
-**3.** ​**rivalita**- jeho užívání jednou osobou omezuje možnosti jeho užívání někým jiným, mezní náklady toho statku jsou při zvýšení počtu uživatelů vysoké+
  
   * většina statků je soukromých x veřejné statky se liší tím, že **přináší prospěch širokému okruhu osob**, **nejsou vylučitelné**,​ **ani rivalitní**   * většina statků je soukromých x veřejné statky se liší tím, že **přináší prospěch širokému okruhu osob**, **nejsou vylučitelné**,​ **ani rivalitní**
-  * v užívání veřejného statku nelze ostatním lidem účinně zabránit- výlučná spotřeba nemožná nebo by dosažení bylo nákladné+  * v užívání veřejného statku nelze ostatním lidem účinně zabránit - výlučná spotřeba nemožná nebo by dosažení bylo nákladné
   * mezní náklady poskytnutí statku dalšímu spotřebiteli jsou nízké nebo nulové   * mezní náklady poskytnutí statku dalšímu spotřebiteli jsou nízké nebo nulové
-//-například ​:// __obrana země__ (užitek má velký počet osob, nelze nikomu zabránit využívání výhod plynoucí z ní, nesnižuje možnost využívání této výhody pro kohokoli dalšího)+  * např.: __obrana země__ (užitek má velký počet osob, nelze nikomu zabránit využívání výhod plynoucí z ní, nesnižuje možnost využívání této výhody pro kohokoli dalšího)
  
 ==== Problém černého pasažéra ==== ==== Problém černého pasažéra ====
Řádek 20: Řádek 15:
   * nemožnost kohokoli ze spotřeby veřejného statku vyloučit   * nemožnost kohokoli ze spotřeby veřejného statku vyloučit
   * ze spotřeby statku může získat užitek každý bez ohledu na to, zda za něj platí (zpravidla nikdo nemá zájem platit jeho cenu dobrovolně)   * ze spotřeby statku může získat užitek každý bez ohledu na to, zda za něj platí (zpravidla nikdo nemá zájem platit jeho cenu dobrovolně)
-  * soukromé trhy při poskytování veřejných statků selhávají- soukromí podnikatelé nejsou schopni jejich nabídku v dostatečném množství zabezpečit+  * soukromé trhy při poskytování veřejných statků selhávají - soukromí podnikatelé nejsou schopni jejich nabídku v dostatečném množství zabezpečit
  
   * poskytování veřejných statků lze chápat jako **extrémní případ pozitvních externalit**,​ kdy vytvořená hodnota nemá tržní cenu   * poskytování veřejných statků lze chápat jako **extrémní případ pozitvních externalit**,​ kdy vytvořená hodnota nemá tržní cenu
-  * pokud by se určitý soukromý subjekt rozhodl poskytovat veřejný statek- například obranu státu- zvýšil by blahobyt ostatních, aniž by je mohl přinutit zaplatit za užitek, který získali +  * pokud by se určitý soukromý subjekt rozhodl poskytovat veřejný statek - například obranu státu - zvýšil by blahobyt ostatních, aniž by je mohl přinutit zaplatit za užitek, který získali 
-  * některé veřejné statky přesto soukromý sektor vyrábí- nedostatečně +  * některé veřejné statky přesto soukromý sektor vyrábí - nedostatečně 
-//-například: // v minulosti majáky velkých lodních společností (při výstavbě však brali v potaz jen vlastní prospěch)+  ​* ​napřv minulosti majáky velkých lodních společností (při výstavbě však brali v potaz jen vlastní prospěch)
  
-=== Veřejné statky===+=== Veřejné statky ===
  
- +  - **Vědecký výzkum** - především v oblastech, kde výsledky nelze patentovat, kde jsou přístupné všem 
- +  ​- ​**Veřejné sociální programy** - odstraňování chudoby přináší prospěch všem 
- +  ​- ​**Fungování vlády samotné** - dobře fungující vláda zahrnuje charakteristiky veřejných statků 
-**1.Vědecký výzkum**- především v oblastech, kde výsledky nelze patentovat, kde jsou přístupné všem+    ​* ​mají z ní prospěch všichni, obtížné vyloučit kohokoli z užívání,​ spotřeba není rivalitní
- +
-**2.Veřejné sociální programy**- odstraňování chudoby přináší prospěch všem +
- +
-**3.Fungování vlády samotné**- dobře fungující vláda zahrnuje charakteristiky veřejných statků +
--mají z ní prospěch všichni, obtížné vyloučit kohokoli z užívání,​ spotřeba není rivalitní+
  
 ==== Financování veřejných statků ==== ==== Financování veřejných statků ====
  
- +  ​* pokud vláda dojde k závěru, že celkový společenský užitek určitého veřejného statku převyšuje jeho celkové náklady, může se rozhodnout jej financovat z výnosů daní a poskytovat jej zdarma - může tak blahobyt společnosti zvýšit 
-  ​* pokud vláda dojde k závěru, že celkový společenský užitek určitého veřejného statku převyšuje jeho celkové náklady, může se rozhodnout jej financovat z výnosů daní a poskytovat jej zdarma- může tak blahobyt společnosti zvýšit +  * problém černého pasažéra řešen tak, že občané jsou k placení ceny veřejných statků donuceni - formou **daňové povinnosti** 
-  * problém černého pasažéra řešen tak, že občané jsou k placení ceny veřejných statků donuceni- formou **daňové povinnosti** +  * donucení participace na úhradě nákladů na poskytování veřejných statků **nemusí mít jen formu zdanění** ​například __povinné očkování__ (pokud by nebylo povinné ​-> nesli by z toho prospěch i ti, kteří se neočkovali)
-  * donucení participace na úhradě nákladů na poskytování veřejných statků **nemusí mít jen formu zdanění-** například __povinné očkování__ (pokud by nebylo povinné ​→ nesli by z toho prospěch i ti, kteří se neočkovali)+
  
 ===== Statky čistě a částečné veřejné ===== ===== Statky čistě a částečné veřejné =====
  
-__Čistě veřejné ​statky__- nerivalita, nevylučitelnost ze spotřeby +  * **Čistě veřejné ​statky** ​- nerivalita, nevylučitelnost ze spotřeby 
- +  ​* ​**Částečně veřejné statky ** - jsou nerivalitní,​ vyloučení „neplatičů“ je u nich ale možné a nepřináší velké náklady (vyloučení by bylo společensky neodůvodněné,​ nežádoucí) 
-**Částečně veřejné statky **- jsou nerivalitní,​ vyloučení „neplatičů“ je u nich ale možné a nepřináší velké náklady (vyloučení by bylo společensky neodůvodněné,​ nežádoucí) +    * mezní náklady ma zvýšení počtu spotřebitelů jsou těměř nulové 
-  * mezní náklady ma zvýšení počtu spotřebitelů jsou těměř nulové +    ​* ​.: __nevytížená silnice__ - vyloučit osoby je možné - zavedením poplatků, ale není společensky účelné- využívání silnice dalšími osobami nepřináší podstatné společenské náklady 
-//-íklad:// __nevytížená silnice__- vyloučit osoby je možné- zavedením poplatků, ale není společensky účelné- využívání silnice dalšími osobami nepřináší podstatné společenské náklady +    * statky tohotu typu může poskytovat i soukromý sektor - ten by ale vyžadoval určitou cenu za použití, čímž by se spotřeba snížila 
-  * statky tohotu typu může poskytovat i soukromý sektor-ten by ale vyžadoval určitou cenu za použití, čímž by se spotřeba snížila +    * je-li kapacita pro poskytování částečně veřejného statku ​ dostatečná a mezní náklady jeho použití jsou téměř nulové, není omezování spotřeby na základě vyloučení spotřeby prospěšné 
-  * je-li kapacita pro poskytování částečně veřejného statku ​ dostatečná a mezní náklady jeho použití jsou téměř nulové, není omezování spotřeby na základě vyloučení spotřeby prospěšné +    * veřejný sektor tak může být při poskytování těchto statků //​efektivnější//​ (financování z daní) 
-  * veřejný sektor tak může být při poskytování těchto statků //​efektivnější//​ (financování z daní) +    * může být i **smíšené financování** - veřejné statky s nenulovými,​ ale nízkými náklady - mohou spotřebitelé platiti jen mezní náklady, hlavní zdroje daněmi 
-  * může být i **smíšené financování**- veřejné statky s nenulovými,​ ale nízkými náklady- mohou spotřebitelé platiti jen mezní náklady , hlavní zdroje daněmi +    * vyšší efektivita veřejného sektoru při poskytování těchto statků plyne z **analýzy mezních nákladů a mezního užitku**
-  * vyšší efektivita veřejného sektoru při poskytování těchto statků plyne z **analýzy mezních nákladů a mezního užitku**+
  
   * k částečně veřejným statkům lze zahrnout i ty, **u kterých je vylučitelnost možná, avšak nákladná**   * k částečně veřejným statkům lze zahrnout i ty, **u kterých je vylučitelnost možná, avšak nákladná**
Řádek 75: Řádek 63:
   * tato analýza je u veřejných statků složitá, protože statky nemají trhem stanovenou objektivní cenu (na rozdíl od soukromých)   * tato analýza je u veřejných statků složitá, protože statky nemají trhem stanovenou objektivní cenu (na rozdíl od soukromých)
   * zpravidla nutné se opírat o odhady   * zpravidla nutné se opírat o odhady
-//__Například__//: zda investovat do tvorby ochraných opatření na silnicích, sníží se tím riziko závažných nehod?+  * Např.: zda investovat do tvorby ochraných opatření na silnicích, sníží se tím riziko závažných nehod? 
 ===== Společné zdroje a veřejně poskytované soukromé statky ===== ===== Společné zdroje a veřejně poskytované soukromé statky =====
    
- 
   * podobné vlastnosti jako veřejné statky   * podobné vlastnosti jako veřejné statky
   * jako společné/ volné zdroje označujeme zdroje, které jsou **rivalitní,​ ne vylučitelné**   * jako společné/ volné zdroje označujeme zdroje, které jsou **rivalitní,​ ne vylučitelné**
   * zdroje, které jsou zdarma dostupné všem, kteří je chtějí využívat, jsou však současně rivalitní (využívání určitými osobami snižuje možnost jejich využití jinými)   * zdroje, které jsou zdarma dostupné všem, kteří je chtějí využívat, jsou však současně rivalitní (využívání určitými osobami snižuje možnost jejich využití jinými)
- +  * __Společné ​zdroje__ ​ 
-__Společné ​zdroje:​__ ​ +    ​* ​**přírodní zdroje, které nejsou v soukromém vlastnictví** - ovzduší, voda, veřejné prostranství 
-**přírodní zdroje, které nejsou v soukromém vlastnictví**- ovzduší, voda, veřejné prostranství +    * ekonomickým problémem je jejich **nadužívání**- lidé nemusí platit, proto častěji využívají,​ než by bylo žádoucí 
-  * ekonomickým problémem je jejich **nadužívání**- lidé nemusí platit, proto častěji využívají,​ než by bylo žádoucí +    * lze chápat jako **negativní ​externalitu** - může být //​odstraněna vládní regulací// nebo //uvalením ekologické daně//
-  * lze chápat jako n**egativní ​externalitu**- může být //​odstraněna vládní regulací// nebo //uvalením ekologické daně//+
  
 ==== Veřejně poskytované soukromé statky ==== ==== Veřejně poskytované soukromé statky ====
Řádek 94: Řádek 81:
   * důvodem je přesvědčení,​ že nárok na tyto statky by //neměl být spojeny s příjmovou situací spotřebitele//​   * důvodem je přesvědčení,​ že nárok na tyto statky by //neměl být spojeny s příjmovou situací spotřebitele//​
   * důvodem též //​pozitivní externality spojené s jejich spotřebou//​   * důvodem též //​pozitivní externality spojené s jejich spotřebou//​
- //například:// __bezplatně poskytované vysokoškolské vzdělání__+  * např.: __bezplatně poskytované vysokoškolské vzdělání__
   * jejich bezplatné poskytování zvyšuje jejich spotřebu, a to i nad efektivní úroveň   * jejich bezplatné poskytování zvyšuje jejich spotřebu, a to i nad efektivní úroveň
   * spotřebitelé totiž často požadují tento statek ne do úrovně, kdy mezní užitek se rovná ceně, ale až do doby, kdy __mezní užitek je nulový__   * spotřebitelé totiž často požadují tento statek ne do úrovně, kdy mezní užitek se rovná ceně, ale až do doby, kdy __mezní užitek je nulový__
-  * **bezplatná nabídka vede k ekonomickým ztrátám**- především u těch statků, u nichž uspokojení spotřebitelů až do bodu nulového mezního užitku trvá dlouho+  * **bezplatná nabídka vede k ekonomickým ztrátám** - především u těch statků, u nichž uspokojení spotřebitelů až do bodu nulového mezního užitku trvá dlouho
   * neefektivitu lze vyjádřit **rozdílem mezi cenou, kterou by byl ochoten spotřebitel zaplatit za zvýšení své spotřeby nad efektivní úroveň a náklady odpovídajícího zvýšení produkce daného statku**   * neefektivitu lze vyjádřit **rozdílem mezi cenou, kterou by byl ochoten spotřebitel zaplatit za zvýšení své spotřeby nad efektivní úroveň a náklady odpovídajícího zvýšení produkce daného statku**
   * nízká neefektivita také tehdy, když se vláda rozhodne poskytovat zdarma každému spotřebiteli určité množství daného statku- pro někoho je to málo, pro někoho je množství příliš vysoké   * nízká neefektivita také tehdy, když se vláda rozhodne poskytovat zdarma každému spotřebiteli určité množství daného statku- pro někoho je to málo, pro někoho je množství příliš vysoké
  
- +  ​* k **omezování** spotřeby bezplatně používaných statků řada nástrojů 
-  ​* k **omezování** spotřeby bezplatně používaných statků řada nástrojů: +  ​- ​**regulační poplatky** - nestačí k financování k celkových nákladů 
-**1. regulační poplatky**- nestačí k financování k celkových nákladů +  ​- ​**administrativní omezení** - založené na poskytování stejné úrovně statků všem  
- +    * omezení však vyvolává **problém uniformity veřejných statků** = nedostatečného přizpůsobení jejich nabídky potřebám nebo vkusu spotřebitelům 
-**2. administrativní omezení**- založené na poskytování stejné úrovně statků všem  +    * především tehdy, pokud potřebitelé se zájmem o vyšší úroveň daných statků nemají možnost tyto statky získat 
-  * omezení však vyvolává **problém uniformity veřejných statků** = nedostatečného přizpůsobení jejich nabídky potřebám nebo vkusu spotřebitelům +  ​- ​může být i „**čekání na obsluhu**“ - ti, kteří daný statek opravdu potřebují na něj počkají, ti, kteří ne, tak se ho vzdají 
-  * především tehdy, pokud potřebitelé se zájmem o vyšší úroveň daných statků nemají možnost tyto statky získat +    * **doba čekání** na veřejně poskytovaný statek se jeví jako spravedlnější kritérium pro rozlišení,​ kdo statek získá (místo placení se čeká) 
- +    * na druhou stranu také neefektivní – nebrání nadspotřebě těm, pro které má čas nízkou cenu
-**3.** ​může být i „**čekání na obsluhu**“- ti, kteří daný statek opravdu potřebují na něj počkají, ti, kteří ne, tak se ho vzdají +
-  * **doba čekání** na veřejně poskytovaný statek se jeví jako spravedlnější kritérium pro rozlišení,​ kdo statek získá (místo placení se čeká) +
-  * na druhou stranu také neefektivní– nebrání nadspotřebě těm, pro které má čas nízkou cenu+
  
   * problém nadužívání dostupných a rivalitních statků = **tragédie obecní pastviny**   * problém nadužívání dostupných a rivalitních statků = **tragédie obecní pastviny**
Řádek 121: Řádek 105:
 //Příklad silnice// //Příklad silnice//
   * **veřejným statkem** tehdy, když není příliš využívána a použití není rivalitní   * **veřejným statkem** tehdy, když není příliš využívána a použití není rivalitní
-  * když se stává využívanou,​ zacpanou- přináší to negativní externality- stává se **společným zdrojem** +  * když se stává využívanou,​ zacpanou - přináší to negativní externality - stává se **společným zdrojem** 
-  * rozhodne.li se vláda zavést mýtné- stává se silnice **soukromým statkem**+  * rozhodne.li se vláda zavést mýtné - stává se silnice **soukromým statkem**
   * řešením může být **politické opatření** nebo** převod do soukromého vlastnictví** ​   * řešením může být **politické opatření** nebo** převod do soukromého vlastnictví** ​
  
 ===== Veřejné a soukromé poskytování statků ===== ===== Veřejné a soukromé poskytování statků =====
    
- 
   * veřejně poskytované soukromé statky mohou být **poskytovány zároveň oběma způsoby**   * veřejně poskytované soukromé statky mohou být **poskytovány zároveň oběma způsoby**
-  * záleží na **politické preferenci**,​ dalších faktorech: **životní úroveň obyvatelstva,​ technické možnosti vybírání poplatků, preference +  * záleží na **politické preferenci**,​ dalších faktorech: **životní úroveň obyvatelstva,​ technické možnosti vybírání poplatků, preference**
-** +
- +
  
 ===== Prameny ===== ===== Prameny =====
  
   * Teorie národního hospodářství,​ Jan Urban., 3.vydání, 2011 (510 - 519)   * Teorie národního hospodářství,​ Jan Urban., 3.vydání, 2011 (510 - 519)
 +{{template>​tnh:​pfuk:​tnh:​zkouska:​navigace}}
 +
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code