Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
tnh:pfuk:tnh:zkouska:otazka-86 [2011/11/18 16:15]
Lucie Krameriusová [Mzdová strnulost]
tnh:pfuk:tnh:zkouska:otazka-86 [2012/01/22 19:50] (aktuální)
Řádek 2: Řádek 2:
   * síly nabídky a poptávky působí v případě ceny práce podobně jako u ostatních výrobních faktorů: je-li poptávka po práci ve srovnání s její nabídkou vysoká, jsou mzdy osob vyšší, než v případě poptávky nízké; je-li nabídka pracovníků ve srovnání s poptávkou vysoká, jsou mzdy těchto pracovníků zpravidla nižší   * síly nabídky a poptávky působí v případě ceny práce podobně jako u ostatních výrobních faktorů: je-li poptávka po práci ve srovnání s její nabídkou vysoká, jsou mzdy osob vyšší, než v případě poptávky nízké; je-li nabídka pracovníků ve srovnání s poptávkou vysoká, jsou mzdy těchto pracovníků zpravidla nižší
  
-===== Specifické ​faktory determinace mezd: ===== +===== Specifické faktory determinace mezd =====
-===== Tržní ​faktory determinace mezd =====+
  
-  * = faktory ovlivňující nabídku, resp. poptávku po jednotlivých druzích práce související s její povahou+==== Tržní faktory determinace mezd ==== 
 + 
 +  * faktory ovlivňující nabídku, resp. poptávku po jednotlivých druzích práce související s její povahou
   * jejich důsledkem jsou různé úrovně rovnovážné mzdy u různých druhů práce   * jejich důsledkem jsou různé úrovně rovnovážné mzdy u různých druhů práce
-  ​ 
-  
   - __Kompenzující rozdíl__   - __Kompenzující rozdíl__
-    * rozdíl v úrovni mezd plynoucí z různé nabídky práce, resp. charakteristik různých profesí (např. náročnost,​ bezpečnost,​ zajímavost apod.)+    * rozdíl v úrovni mezd plynoucí z různé nabídky práce, resp. charakteristik různých profesí (např. náročnost,​ bezpečnost,​ zajímavost apod.)
     * ovlivňuje nabídku práce     * ovlivňuje nabídku práce
     * má-li práce nějakou nepeněžní výhodu, bude ji ochotno vykonávat více lidí i za menší mzdu, než je tomu u práce např. nebezpečné     * má-li práce nějakou nepeněžní výhodu, bude ji ochotno vykonávat více lidí i za menší mzdu, než je tomu u práce např. nebezpečné
Řádek 18: Řádek 17:
     * pro pracovníky je vyšší mzda motivací a kompenzací pro vynaložení nákladů na zvýšení kvalifikace (např. ušlé příjmy z doby studia)     * pro pracovníky je vyšší mzda motivací a kompenzací pro vynaložení nákladů na zvýšení kvalifikace (např. ušlé příjmy z doby studia)
   - __Efektivní mzdy__   - __Efektivní mzdy__
-    * koncepce, podle níž zvýšením mezd (nad rovnovážnou mzdu)pracovníků může firma dosáhnout vyšší produktivity+    * koncepce, podle níž zvýšením mezd (nad rovnovážnou mzdu)pracovníků může firma dosáhnout vyšší produktivity
       * nedochází tolik k fluktuaci pracovníků -> zvláště u kvalifikovaných znamená vyšší náklady       * nedochází tolik k fluktuaci pracovníků -> zvláště u kvalifikovaných znamená vyšší náklady
       * povzbuzení pracovníků k vyšším výkonům -> jsou více motivování si práci udžet a plnit pracovní povinnosti       * povzbuzení pracovníků k vyšším výkonům -> jsou více motivování si práci udžet a plnit pracovní povinnosti
Řádek 27: Řádek 26:
     * poptávka po diskriminovaných skupinách klesá a s tím klesají i jejich mzdy     * poptávka po diskriminovaných skupinách klesá a s tím klesají i jejich mzdy
  
-===== Netržní faktory determinace mezd =====+==== Netržní faktory determinace mezd ==== 
   - __Omezená mobilita pracovní síly__   - __Omezená mobilita pracovní síly__
     * lidé mají tendenci nestěhovat se, i když by to pro ně bylo ekonomicky výhodné ​     * lidé mají tendenci nestěhovat se, i když by to pro ně bylo ekonomicky výhodné ​
Řádek 43: Řádek 43:
  
 ===== Mzdová strnulost ===== ===== Mzdová strnulost =====
 +
   * na změny nabídky nebo poptávky reagují příliš pomalu nebo omezeně   * na změny nabídky nebo poptávky reagují příliš pomalu nebo omezeně
   * udržuje mzdy na trhu vyšší, než by odpovídalo rovnovážné úrovni -> tím vzniká převaha nabídky nad poptávkou = nezaměstnanost   * udržuje mzdy na trhu vyšší, než by odpovídalo rovnovážné úrovni -> tím vzniká převaha nabídky nad poptávkou = nezaměstnanost
Řádek 49: Řádek 50:
     * častějším důvodem je __působení odborů__ - kolektivní vyjednávání,​ mohou přinutit zaměstnavatele k vyplácení vyšších mezd, dále používají nástroje jako snižování nabídky práce (např. zkrácením pracovní doby) nebo zvyšení poptávky po práci (např. požadují dovozní omezení na některé produkty -> více se bude vyrábět doma)     * častějším důvodem je __působení odborů__ - kolektivní vyjednávání,​ mohou přinutit zaměstnavatele k vyplácení vyšších mezd, dále používají nástroje jako snižování nabídky práce (např. zkrácením pracovní doby) nebo zvyšení poptávky po práci (např. požadují dovozní omezení na některé produkty -> více se bude vyrábět doma)
     * __interní mzdové tarify__ ​     * __interní mzdové tarify__ ​
-      * sazby mezd pro různé kategorie zaměstnanců+      * sazby mezd pro různé kategorie zaměstnanců
       * zejména u větších firem       * zejména u větších firem
       * jednodušší správa mezd, rozhodování o mzdových nákladech i větší pocit spravedlnosti zaměstnanců       * jednodušší správa mezd, rozhodování o mzdových nákladech i větší pocit spravedlnosti zaměstnanců
  
 ===== Prameny ===== ===== Prameny =====
 +
   * Teorie národního hospodářství,​ Jan Urban, 3. doplněné a rozšířené vydání, str. 302 - 308   * Teorie národního hospodářství,​ Jan Urban, 3. doplněné a rozšířené vydání, str. 302 - 308
 +{{template>​tnh:​pfuk:​tnh:​zkouska:​navigace}}
 +
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code