Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
tnh:pfuk:tnh:zkouska:otazka-7 [2011/11/13 17:39]
Anna Vaněčková [4. Promotion]
tnh:pfuk:tnh:zkouska:otazka-7 [2012/01/22 19:50] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== 7. Cenová a necenová konkurence, principy marketingu ====== ====== 7. Cenová a necenová konkurence, principy marketingu ======
 +
   * Firma na konkurenčním trhu přežije jen tehdy, produkuje-li statky, o které mají kupující zájem a jsou schopni je kupovat. To samozřejmě vede k celé řadě konsekvencí,​ které jsou obsahem této otázky. 8-o   * Firma na konkurenčním trhu přežije jen tehdy, produkuje-li statky, o které mají kupující zájem a jsou schopni je kupovat. To samozřejmě vede k celé řadě konsekvencí,​ které jsou obsahem této otázky. 8-o
  
-===== Marketing a jeho cíle=====+===== Marketing a jeho cíle ===== 
   * marketing je soubor činností, jejichž cílem je sledovat zájem spotřebitelů o firemní výrobky, podporovat jej a zlepšovat podmínky prodeje firemního zboží na trhu (omezování konkurence, zvyšování podílu na trhu)   * marketing je soubor činností, jejichž cílem je sledovat zájem spotřebitelů o firemní výrobky, podporovat jej a zlepšovat podmínky prodeje firemního zboží na trhu (omezování konkurence, zvyšování podílu na trhu)
   * ekonomicky řečeno, cílem je zvyšovat poptávku po produkci firmy (posunovat poptávku po této produkci směrem doprava) a omezovat cenovou pružnost této poptávky = snižovat citlivost prodávaného množství vůči zvýšení ceny   * ekonomicky řečeno, cílem je zvyšovat poptávku po produkci firmy (posunovat poptávku po této produkci směrem doprava) a omezovat cenovou pružnost této poptávky = snižovat citlivost prodávaného množství vůči zvýšení ceny
Řádek 9: Řádek 11:
  
 ==== Činnosti spadající do marketingu ==== ==== Činnosti spadající do marketingu ====
 +
   * průzkum trhu a spotřebních preferencí   * průzkum trhu a spotřebních preferencí
   * ověřování zájmu kupujících o nové výrobky   * ověřování zájmu kupujících o nové výrobky
Řádek 30: Řádek 33:
  
 ===== Konkurence a její typy ===== ===== Konkurence a její typy =====
-  * __ve vztahu k ceně rozeznáváme 2 typy konkurence:​__ 
  
-==== 1Cenová konkurence ====+  * __ve vztahu k ceně rozeznáváme 2 typy konkurence__ 
 + 
 +==== 1Cenová konkurence ====
   * snaha prodávajících získat větší podíl na trhu a větší příjmy z prodeje snižováním cen zboží, aniž by to bylo vlivem převahy nabídky nad poptávkou   * snaha prodávajících získat větší podíl na trhu a větší příjmy z prodeje snižováním cen zboží, aniž by to bylo vlivem převahy nabídky nad poptávkou
   * pohnutkou je přesvědčení,​ že konkurence se nižší ceně nepřizpůsobí   * pohnutkou je přesvědčení,​ že konkurence se nižší ceně nepřizpůsobí
Řádek 40: Řádek 44:
  
 === Dumping === === Dumping ===
 +
   * zvláštní případ cenové konkurence   * zvláštní případ cenové konkurence
   * **situace, kdy výrobce** (většinou firma s velkým kapitálem schopná vydržet krátkodobou ztrátu) **prodává v rámci cenové konkurence své zboží za nižší ceny, než jsou jeho náklady**   * **situace, kdy výrobce** (většinou firma s velkým kapitálem schopná vydržet krátkodobou ztrátu) **prodává v rámci cenové konkurence své zboží za nižší ceny, než jsou jeho náklady**
   * cílem je např. zničit konkurenci, donutit ji odejít z trhu, a získat tak dominantní (či monopolní) postavení - ceny se pak samozřejmě zvednou pro získání monopolního zisku   * cílem je např. zničit konkurenci, donutit ji odejít z trhu, a získat tak dominantní (či monopolní) postavení - ceny se pak samozřejmě zvednou pro získání monopolního zisku
-  * účinný je tedy jen na trhu s překážkami vstupu (jinak vždy může vstoupit další firma s dumpingovými cenami a snaha předchozí firmy přijde vniveč) ​:-P+  * účinný je tedy jen na trhu s překážkami vstupu (jinak vždy může vstoupit další firma s dumpingovými cenami a snaha předchozí firmy přijde vniveč)
   * na druhou stranu je velmi často předmětem jednání Úřadu na ochranu hospodářské soutěže - není možné využívat dumpingové ceny a tím záměrně likvidovat slabší konkurenty, např.: České dráhy zlevnily jízdné na tratích, kde operuje Student Agency; jízdné pod náklady autobusy Student Agency na trati Praha - Karlovy Vary    * na druhou stranu je velmi často předmětem jednání Úřadu na ochranu hospodářské soutěže - není možné využívat dumpingové ceny a tím záměrně likvidovat slabší konkurenty, např.: České dráhy zlevnily jízdné na tratích, kde operuje Student Agency; jízdné pod náklady autobusy Student Agency na trati Praha - Karlovy Vary 
   * těžké odlišit, co dumping vlastně je: např. při výprodeji skladových zásob se lze též dostat na ceny nižší než náklady, dumping se používá při vstupu na trh   * těžké odlišit, co dumping vlastně je: např. při výprodeji skladových zásob se lze též dostat na ceny nižší než náklady, dumping se používá při vstupu na trh
   * často je obvinění z dumpingu jen lobby domácích výrobců pro zavedení cel ;-)   * často je obvinění z dumpingu jen lobby domácích výrobců pro zavedení cel ;-)
  
-==== 2Necenová konkurence ====+==== 2Necenová konkurence ==== 
   * principem je získání a udržení kupujících jiným způsobem než snižováním cen   * principem je získání a udržení kupujících jiným způsobem než snižováním cen
   * pro kupující méně výhodná než cenová   * pro kupující méně výhodná než cenová
Řádek 58: Řádek 64:
  
 ===== Marketing a jeho definice ===== ===== Marketing a jeho definice =====
 +
   * též **marketingová strategie** či **marketingový mix**   * též **marketingová strategie** či **marketingový mix**
   * jedná se o souhrn základních nástrojů, kterými výrobce působí na rozhodování svých spotřebitelů,​ podporuje prodej a určuje cenu své produkce   * jedná se o souhrn základních nástrojů, kterými výrobce působí na rozhodování svých spotřebitelů,​ podporuje prodej a určuje cenu své produkce
Řádek 67: Řádek 74:
  
 ==== 1. Product ==== ==== 1. Product ====
 +
   * **představuje nejzákladnější rozhodnutí podniku, tj. co a pro koho vyrábět**   * **představuje nejzákladnější rozhodnutí podniku, tj. co a pro koho vyrábět**
   * **cílen na určitý segment trhu** = zákaznický segment, tzn. komu daný výrobek nabízím (viz výše) - zpravidla se určí na základě průzkumu trhu: použije se vzorek spotřebitelů,​ který reprezentuje daný zákaznický segment   * **cílen na určitý segment trhu** = zákaznický segment, tzn. komu daný výrobek nabízím (viz výše) - zpravidla se určí na základě průzkumu trhu: použije se vzorek spotřebitelů,​ který reprezentuje daný zákaznický segment
Řádek 79: Řádek 87:
  
 ==== 3. Place ==== ==== 3. Place ====
 +
   * tj. problém jak a kde prodávat   * tj. problém jak a kde prodávat
   * **jde především o dostupnost pro kupující** (vhodná volba prodejní sítě, rozsah služeb, snadné dodání apod.)   * **jde především o dostupnost pro kupující** (vhodná volba prodejní sítě, rozsah služeb, snadné dodání apod.)
  
 ==== 4. Promotion ==== ==== 4. Promotion ====
 +
   * tj. propagace výrobku, otázka, jak přilákat kupujícího   * tj. propagace výrobku, otázka, jak přilákat kupujícího
   * **z ekonomického pohledu není takový problém vyrobit jako spíš prodat a vzbudit zájem o daný výrobek**   * **z ekonomického pohledu není takový problém vyrobit jako spíš prodat a vzbudit zájem o daný výrobek**
Řádek 91: Řádek 101:
  
 === Reklama === === Reklama ===
 +
   * **nejdůležitější součást podpory prodeje**   * **nejdůležitější součást podpory prodeje**
   * v průmyslových zemích s nasycenými trhy patří mezi největší ekonomická odvětví   * v průmyslových zemích s nasycenými trhy patří mezi největší ekonomická odvětví
Řádek 103: Řádek 114:
   -  Desire - vytvoření touhy vlastnit produkt ​   -  Desire - vytvoření touhy vlastnit produkt ​
   -  Action - výzva zákazníka,​ aby si produkt koupil ​   -  Action - výzva zákazníka,​ aby si produkt koupil ​
- +  ​* __pozitivní ​dopady__ ​  ​
-  ​* __pozitivní ​dopady:​__ ​  ​+
   - podporuje směnu a agregátní poptávku, stimuluje NH   - podporuje směnu a agregátní poptávku, stimuluje NH
   - informuje o výrobcích,​ jejich vlastnostech,​ zlepšeních a cenách   - informuje o výrobcích,​ jejich vlastnostech,​ zlepšeních a cenách
Řádek 110: Řádek 120:
   - podporuje konkurenci v daném odvětví (tlak na ostatní výrobce, aby nabízeli cenově i kvalitativně srovnatelné zboží)   - podporuje konkurenci v daném odvětví (tlak na ostatní výrobce, aby nabízeli cenově i kvalitativně srovnatelné zboží)
   - váží se na ni média: platí většinu nákladů komerčních novin a časopisů, komerčního rozhlasu a televize i internetu (značně navázána na všechna elektronická média)   - váží se na ni média: platí většinu nákladů komerčních novin a časopisů, komerčního rozhlasu a televize i internetu (značně navázána na všechna elektronická média)
- +  ​* __negativní ​dopady__ ​
-  ​* __negativní ​dopady:​__ ​+
   - informace v reklamě jsou často neobjektivní,​ nepřesné a zavádějící   - informace v reklamě jsou často neobjektivní,​ nepřesné a zavádějící
   - nese s sebou velké náklady, které zvyšují ceny zboží   - nese s sebou velké náklady, které zvyšují ceny zboží
Řádek 118: Řádek 127:
  
 === Problém značek === === Problém značek ===
 +
   * Je zajímavé zamyslet se nad problémem značkových výrobků. Značka sama o sobě nevypovídá nic o tom, zda reprezentuje kvalitnější či "​lepší"​ zboží. Jde o to, že novou značku si může vytvořit kdokoli. Pokud se ale značka stane léty prověřenou,​ vypovídá o tom, že za daným zbožím stojí určitá investice a zázemí, které už objektivně mohou znamenat kvalitu. Nutno podotknout, že značkové zboží je často mnohem dražší než srovnatelné neznačkové,​ tzv. placení za značku (důsledek reklamy, marketingu a necenové konkurence). Značky navíc přesahují hranice NH - stávají se atributem společenského a sociálního postavení člověka.   * Je zajímavé zamyslet se nad problémem značkových výrobků. Značka sama o sobě nevypovídá nic o tom, zda reprezentuje kvalitnější či "​lepší"​ zboží. Jde o to, že novou značku si může vytvořit kdokoli. Pokud se ale značka stane léty prověřenou,​ vypovídá o tom, že za daným zbožím stojí určitá investice a zázemí, které už objektivně mohou znamenat kvalitu. Nutno podotknout, že značkové zboží je často mnohem dražší než srovnatelné neznačkové,​ tzv. placení za značku (důsledek reklamy, marketingu a necenové konkurence). Značky navíc přesahují hranice NH - stávají se atributem společenského a sociálního postavení člověka.
   * Další úvaha vede ke značkovým prodejnám. Co je jejich cílem? Bezpochyby vzbudit zdání exkluzivity a zabránit tak srovnání s alternativami. (Toto jsou dva základní principy, na kterých fungují značky.) 8-)   * Další úvaha vede ke značkovým prodejnám. Co je jejich cílem? Bezpochyby vzbudit zdání exkluzivity a zabránit tak srovnání s alternativami. (Toto jsou dva základní principy, na kterých fungují značky.) 8-)
Řádek 130: Řádek 140:
   * přednáška TNH z 21. dubna 2011 - doc. Urban   * přednáška TNH z 21. dubna 2011 - doc. Urban
   * URBAN, Jan: Teorie národního hospodářství. 3. doplněné a rozšířené vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2011, s. 202-207   * URBAN, Jan: Teorie národního hospodářství. 3. doplněné a rozšířené vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2011, s. 202-207
 +{{template>​tnh:​pfuk:​tnh:​zkouska:​navigace}}
 +
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code